DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2574

İstisnası olmayan kaide:Kuvvet kimde ise söz ondadır!

Düşmanlarımıza karşı takınacağımız tavır hakkında bizi ikaz eden ayet ve hadislerden örnekler arz etmek istiyorum bugün sizlere. Rabb'imiz ayetinde ikazını şöyle yapmaktadır:

- Düşmanlarınızı caydırmak için olanca gücünüzle kuvvet hazırlayın!.. (Enfal/60)

Evet, düşmanlarımızı caydırmak için olanca gücümüzle kuvvet hazırlamamız gerekmektedir. Ayetlerin ikazı böyledir. Bu ayetlerin tefsiri makamında hadislerin ikazı da şöyledir:

- Kuvvetli mü'min zayıf mü'minden hayırlıdır!.. (Riyaz'üs-salihin)

Evet, kuvvetli mü'min zayıf mü'minden hayırlıdır. Biz de kuvvetli olmalıyız ki; hayırlı mü'minlerden sayılalım.

- Niçin ayette, kuvvet hazırlamamız emredilmiş, hadiste kuvvetli mü'min zayıf mü'minden hayırlıdır, ikazında bulunulmuştur?

Çünkü mü'min, hep hakkı tutar, hakkın yanında olur, hakkı savunur. Ancak savunduğu hakkı batılın savletinden korumak için kuvvete ihtiyaç vardır. Kuvvetsiz hak korunamaz. Zayıf mü'min hakkı korumada söz sahibi olamaz! Kuvvetiniz yoksa sahip çıktığınız hakkı fiilen korumak şöyle dursun, sözle dahi koruyamazsınız, söz hakkınız bile olmaz. Çünkü (ahirette olmasa da) dünyada söz hep kuvvetlinin olur, zayıfın değil!

Sözün hep kuvvetlide olması konusuna ait fevkalade uyarıcı bulduğum bir hatıramı arz etmek istiyorum sizlere.

1960'lardaki öğrencilik devremde medresenin son yadigarlarından meşhur hadis alimi Bekir Haki Efendi, Süleymaniye Camii'nde bize Buhari okutuyordu. Konu, sözünü ettiğimiz (düşmanlarınızı caydırmak için kuvvet hazırlayın) ayetinin hadislerle açıklamasına gelmişti. Hocamız bir ara:

- Çocuklar dedi, kitaplardan başınızı kaldırın, söyleyeceğim şu sözü dikkatle dinleyin!..

Anladık ki dikkatimizi çekmek istediği mühim bir şey söyleyecek hocamız. Hep birlikte başımızı kitaptan kaldırıp olanca dikkatimizle son devrin hadis alimine bakmaya başladık. İşte bu sırada şahadet parmağını havaya, yukarı kaldırarak (kuvvet hazırlayın) ikazını yapan ayetin tefsiri manasında hiç unutamadığım şu cümleyi söyledi:

- Her kaidenin istisnası vardır. 'Kuvvet kimde ise söz ondadır'ın istisnası yoktur!. Bunu hiç unutmayın çocuklar!

Evet, son devrin hadis alimi kuvvet konusunda hiç unutamayacağımız bu sözü ezberletmişti bize.

- Her kaidenin istisnası vardır. 'Kuvvet kimde ise söz ondadır'ın istisnası yoktur!. Bunu hiç unutmayın çocuklar!

Ben bu sözü gerçekten de hiç unutmadım. Bu söz geçerliliğini halen devam ettirmektedir ve belki de kıyamete kadar da devam ettirecektir. Bu, bir kanundur anlaşılan.

Öyle ise sen de sözünü dinletmek istiyorsan Hazreti Kur'an'ın ikazına kulak verecek, kuvvetli olmaya bakacaksın. Yoksa söz hep kuvvetlinin olmaya devam edecektir. Sen de hep evet demeye mecbur kalacaksın. Burada akla gelen mühim bir soru da şudur:

- Kuvvet nedir ki, biz ona sahip olalım da söz bizde de olsun, bizim de sözümüz dinlensin?

İşte burada da mucizeli bir kuvvet tarifi çıkıyor karşımıza.

Allah Resûlü Efendimiz (sas), "Kuvvet hazırlayın.'' ayetinin izahını yaparken üç defa tekrar ettiği sözleriyle bakın kuvveti nasıl anlatıyor:

- Ela! (Dikkat edin!) Kuvvet atmaktır! Kuvvet atmaktır! Kuvvet atmaktır!

Dikkat buyurun:

- Kuvvet o günkü silahla (ok) atmaktır! demiyor da sadece (atmaktır!) diyor!..

Demek ki geleceğin kuvveti hep atan silahla elde edilecek, savaşlar hep atan silahlarla kazanılacak. Kuvvet hazırlayın demek, atan silah hazırlayın, atan silaha sahip olun demektir. Havadan atan, denizden atan, karadan atan!.. Mermi atan, top atan, füze atan.

Yoksa kuvvet kimde ise söz hep onda olacak. O kuvvete sahip olmayanlar da sadece dinleyici durumunda kalacaklar. Haklı olacaklar; ama kuvvetli olmadıklarından haklarını korumada söz sahibi olamayacaklar.

- Gerçek bu iken, din bizi geri bırakıyor diyerek ayet ve hadislerin bu türlü teşviklerinden bizi mahrum bırakmışlar, sanki düşmanlarımız bu ikazlara kulak vermiş, kuvvete onlar sahip olmuş, hep atan silahı onlar imal etmiş, hep söz de onlarda olmuş.

Artık söz sırası bize de geliyor, hatta gelmesi de gerekiyor. İnşallah din bizi geri bırakıyor, zihniyetiyle yine karşı karşıya kalmayız, dindar ecdadımızın sahip olduğu caydırıcı kuvvete tekrar sahip oluruz.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org