DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2496

Yaptığınız yardım gelecek belaya karşı koyacak güçte olmalıdır!

Çölleri kaplayan koyun sürüleri vardı. Boynuzlu koçlar, bol sütlü koyunlar vahaları aşıp çöllere taşmıştı. Zaten kendisi de çevrede koyun sürüleriyle biliniyordu.
Zaman zaman süt yoğurt yüzü görmeyen yoksullar da müracaat ederek istekte bulunurlardı:

-Bizim çoluk çocuk da sizlere dua etsin, şöyle süt veren bir koyun ihsan buyurun da...

Bu istekleri genellikle reddetmezdi. Hemen gider, sürüyü gezer, ancak nerede zayıf bir koyuncuk, topal bir hayvancık varsa getirip yoksula:

-Buyur, derdi, besle, büyüt, sonra sütünü alır, çoluk çocuk istifade edersiniz...

Yoksul adam yarı üzüntülü yarı sevinçli olarak sonra zayıf koyunu alır, uzun zaman besledikten sonra süt almaya  muvaffak olurdu.

Bir gün camiye gelmiş, kürsüdeki hocaefendinin vaazını dinliyordu. Şöyle diyordu hocaefendi:

-Sadaka belayı def eder. Bunda şüpheniz olmasın. Ancak verdiğiniz sadaka gelen belayı def edecek güçte olmalıdır. Zayıf sadaka uvvetli belaya karşı koyamaz.

 İçinden kızdı hocanın bu sözlerine:

-Ne demek sadaka gelecek belayı karşılayacak güçte olmalıdır? Herhalde benim verdiğim zayıf koyunları kast ediyor. Biri ona anlatmış olacak ki böyle konuşuyor..diye söylenmeye başladı. 

O gece yatağına bile bu düşünceler içinde girdi. Bunun münakaşasını yaparak uykuya daldı. Az sonra kendini toz duman içinde çöldeki sürüsü içinde buldu. Çölü bir uçtan bir uca kaplayan koyun sürüsünün de tam ortasındaydı...

Ne var ki o boynuzlu koçlar, besili koyunlar bu defa kendine hücum ediyor, kimi boynuzla kimi de sert başıyla kendisine tosluyor, yerlere seriyorlardı. Bunlara karşı birkaç zayıf koyun, topal kuzu kendisini korumaya çalışıyorlar, ne yazık ki, zayıf ve sakat olduklarından boynuzlu koçlara, besili koyunlara karşı koymaya güçleri yetmiyordu.

Toz duman içinde toslamalarla düştüğü yerden kalkma mücadelesi verirken uyandı...

Ne türlü bir rüya gördüğünü seçmeye çalışıyordu...

Kuvvetli koyunlar, boynuzlu koçlar kendisine hücum ediyor, bunlara mukabil iki zayıf koyun, topal kuzucuk da korumaya çalışıyor, ama koruyamıyorlardı. Yani, kendisine gelen belayı karşılayacak güçte değillerdi.

O sabah ilk işi vaazını dinlediği hocaefendinin camisine gitmek oldu...

 Keşfi açık oludğu anlaşılan hocaefendinin sohbeti yine aynıydı:

-Verdiğiniz sadakanız gelecek belayı karşılayacak kuvvette olmazsa yardımızınız cılız kalır,belanın toslamasından korunamaz,toz duman içinde yerlere serilmeye mecbur kalırsınız!..

Bu defa itiraz etmeden yaklaştı:

- Cemaatinizde ihtiyaç sahibi varsa gönderin de onlara sürünün en kuvvetli koç ve koyunlarından vereyim. Aldıkları günü çocuklarına süt sağıp içirsinler.. 

 Hocaefendi tebessüm ederek cevap verdi:

-Keşke bunu daha önce uygulasaydın da toz toprak içinde bunca toslamalara maruz kalmasa,suvunmasız duruma düşmeseydin..

      Şimdi bir daha tekrar edebiliriz:

-Vereceğiniz sadaka, yapacağınız yardımlarınız maruz kalacağınız musibeti önleyecek güçte ve sizin de imkanınızla mütenasip miktarda olmalı; sizi korumaya gücü yetmelidir. Yoksa musibet gelir, yardımınız zayıf kalır, sizi korumaya gücü yetmez olur.. Bu incelik unutulmamalıdır.

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org