DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2575

Bazen söz küfür gibi görünür,ama söyleyen kafir olmaz!

Abbasi halifelerinden Memun, (198-218 H.) ilmi konulara meraklı bir halifeydi. Zamanında Bağdat'ta kurduğu Beytü'l-Hikme üniversitesi Hıristiyan ilim adamlarının dahi Bağdat'a akın etmesine sebep olmuştu. Memun devrinde Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Şafii, sahih hadislerin toplayıcısı İmam-ı Buhari ve meşhur tarihçi Vakidi gibi ilim adamlarının hizmetleri de bu ilmî gelişmelere zemin hazırlamış, destek vermişti.
Böylesine müspet gelişmelerin olduğu devrede maalesef bozuk cereyanlar da ortaya çıkmıştı. Mutezile, bu devrede resmileşen bir güce ulaşmış, Memun'u dahi etkisine almıştı.

Baş kadısı Yahya bin Eksem, Memun'u bir kısım yanlış görüşlerden koruyabilmişse de Mutezile imamlarının etkisinden tam olarak kurtaramamıştı.

Yine bu sıralarda ortaya çıkan aykırı görüşlerden biri de "aç yaşadığından dolayı peygamber olduğunu ileri süren" bir adamın kafaları karıştıran iddiası idi. Kadı Yahya bin Eksem, halkın kafasını karıştıran bu adamın halifenin huzurunda sorguya çekilmesini istedi.

Nihayet istediği de oldu, adamı sarayda halifenin huzurunda sorguya aldılar. Memun, sorusunu şöyle sordu:

- Efendi dedi, aç kalmakla insan peygamber olmaz. Açlık insanın elindedir, ama mucize elinde değildir. Mucize ile peygamberlik ispat edilir. Göster mucizeni de görelim peygamberliğini?

Adam gayet soğukkanlı cevap verdi:

- Nasıl bir mucize istiyorsunuz? Siz istediğiniz mucizeyi söyleyin önce?

- Biz bir ateş yakalım, seni de içine atalım, İbrahim peygamber gibi ateşten yanmadan çıkarsan bilelim ki sen peygambersin. Adam zekasını kullandı.

- Bu mucize benim için kolay fakat sizin için tehlikeli olur.

- Neden tehlikeli olur bizim için? Şöyle açıkladı sonucu:

- Çünkü, siz beni ateşe atınca bir şekilde fırlar, yanmadan ateşten kurtulursam benim peygamberliğim akla gelir, sizin de Nemrutluğunuz? Halkın Nemrut'a karşı ayaklanması lazım gelir. İyisi mi siz tehlikesiz mucize isteyin, diyerek kendini ateşten kurtardı.

- Öyle ise dedi Memun, İsa Peygamber gibi ölüleri dirilt de görelim mucizeni.

- Hah dedi, işte bana layık mucize budur. Tam da zamanı. Aleyhindeki konuşmalarıyla sorguya çekilmesine sebep olan kadı Yahya bin Eksem'i göstererek:

- İşte dedi, ilk dirilteceğim zat da şu hocaefendi olmalıdır. Getirin şu duvarda asılı duran kılıcı, indirin hocaefendinin boynuna, hemen anında dirilteyim de görün benim muhteşem mucizemi?

Yahya bin Eksem, bakar ki, adam intikamını büyük bir ustalıkla alacak.

- Aman efendi der, ben senin ne olduğunu biliyorum, sen sana inananlardan birini bul da onu öldürerek ispatla mucizeni... diyerek hızla oradan uzaklaşır...

Memun, adamın asıl maksadının ne olduğunu öğrenemeyince sorusunu bu defa da şöyle sorar:

- Mademki öldürüp de diriltecek kimse bulamayacağız. En iyisi sen mucizeni tehlikesiz bir şeyle göster. Mesela ben şu anda senin hakkında ne düşünüyorum onu bil. Mucize olarak bu sana yeter?

Adam, beklediği fırsatın nihayet eline geçtiğini düşünerek hemen cevap verir:

- Sen şu anda benim hakkımda diyorsun ki: Hazreti Muhammed (sas)'den sonra peygamber gelemeyeceğini bu adam da bilir. O kadar aptal birine benzemiyor. Ancak aç kaldığı için kafayı bozmuş, böyle sapıkça sözler söylüyor, şuna biraz harçlık vereyim de karnını doyursun, abuk sabuk konuşmalarla halkın zihnini bulandırmaktan vazgeçsin, diyorsun.

Bu cevaba kahkaha ile gülen Memun, hemen emir verir:

- Şu yoksul adamın ihtiyacını karşılayın, bozuk sözlerinin inkardan değil, ihtiyaçtan kaynaklandığı anlaşılıyor. Şunu da ekler sözlerine:

- Unutmayın der," bazen söz küfür gibi görünür, ama sahibi kafir olmaz!"

Böylece halifeden ihtiyaçlarını alarak evine giden adamın, aç karnını doyurduktan sonra hemen camiye koştuğu, ilk safta namaza durduğu görülür.

Zannederim, günümüzde en çok hatırlanması gereken bir sözdür bu.

-" Bazen söz küfür gibi görünür, ama sahibi kafir olmaz!"

Çünkü o söz küfründen kaynaklanmıyor. 

Memun örneği bu bakımdan hatırlanmaya layık bir hatıra gibi geliyor bana.

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org