DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2213

İslamda adam öldürmenin göze alınamaz dehşeti!

Mısır'da okuyup Mekke'de 1567'de vefat eden meşhur alim İbn-i Hacer-i Heytemi'nin Zevacir'inde büyük günahları sıralayan hadislerin içinde insan öldürmenin uhrevi cezasını anlatan hadisleri okurken titrememek mümkün değildir.

Bu hadislerden bazılarının meallerini sizinle paylaşmak istedim. Böylesine açık ve ağır hükümleri bilen bir Müslüman'ın ya da herhangi bir insanın şu ya da bu bahane ile adam öldürmeye cür'et etmesi doğrusu, ne akılla, ne ilimle, ne imanla, ne de insanlıkla kabili telif olmayan korkunç bir cehennem odunluğundan başka bir manaya gelmese gerektir, diye düşündüm. Hadislerden bazılarını birlikte ibret ve dikkatle okuyoruz.

Önce içimizdeki bir gayrimüslimin hayatının dokunulmazlığını anlatan hadisin ikazına bakalım. Nasıl uyarıda bulunuyor Efendimiz (sas) Hazretleri bir görelim:

1- Mümin bir adam, ülkesindeki itaat eden bir zimmiyi, (gayrimüslimi) haksız yere öldürürse bilsin ki, cennete girmek şöyle dursun, beş yüz senelik uzaklardan duyulan cennetin kokusunu dahi duyamaz!" Yani cennetin beş yüz senelik yakınına dahi yaklaştırılmaz katil adam, haksız yere öldürdüğü zimmi sebebiyle.

İşte İslam'ın deve devrinden füze çağına gönderdiği medeniyet mesajı. İçinde yaşadığı ülkenin nizamlarına itaat ediyor mu? Öyle ise bu insan gayrimüslim de olsa İslam'ın koruması altındadır. Her şeyiyle dokunulmazlığa sahiptir. Kimse ne malına ne de canına dokunabilir. Çünkü İlahi koruma altındadır!

2- Suçsuz bir müminin öldürülmesine çevredeki tüm insanlar iştirak etseler, Allah onların çokluğuna bakıp da yalnız kalan masum adamın öldürülmesini müsamaha ile karşılamaz; birleşik katillerin hepsini de burnu üzere cehenneme sürükler, tek masum adamın hayatına kastetmenin cezası olarak. Demek masum adam kimsesiz, yalnız da olsa Allah'ın koruması altındadır. Kimse onun malına canına dokunamaz. Çok da olsa katilleri burnu üzerine cehenneme sürülmeye müstahak görür. Çoklukları kurtulmalarına gerekçe olamaz.

3- Bir mümini öldürmek şöyle dursun, öldürülmesine bir kelime ile yardım etmesi dahi yeter o kimsenin mahşerde alnı üzerine "Bu adam Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış biridir." diye yazılması için.

Anlaşılan, öldürmeyi bırak, öldürmeye tek kelime ile de olsa teşvikçilik edenin alnı üzerine "Bu adam Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış biridir; çünkü bir masum adamın öldürülmesine bir kelime ile de olsa yardımcı olmuştur!" ilanı asılır. Alnında, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış adam ilanıyla dolaşır mahşer halkı içinde.

4- Allah hakkı olarak mahşerde ilk soru namazdan, kul hakkı olarak da ilk soru kan davasından sorulacaktır.

5- Mahşerde insanlar arasında verilecek ilk mahkûmiyet kararı, kan davası kararı olacaktır. Ertelemeye maruz kalmadan katillerin mahkemeleri görülüp cezaları ibret için herkesten önce kesinleşecektir.

6- Bir mümini öldüren katil, bundan vicdan azabı duymaz da aksine sevinç hissetmeye devam ederse artık onun ne fidyesi kabul olur, ne de herhangi bir iyilik ve hayrı onu kurtarır. Çünkü işlediği büyük günahından pişmanlık duymuyor, vicdan azabı çekmiyor.

7- İki Müslüman birbirine karşı silahlarını çeker de vuruşmaya başlarsa ölen de öldüren de cehennemde yerini hazırlamış olur. Dediler ki: Öldüren katilin cehennemde olmasını anlıyoruz; ama ölen neden cehennemde olacak?

Buyurdu ki: Ölen de (nefsini koruma niyetiyle değil de) öldürmek niyetiyle vuruşmaya girişmişse öyledir.

8- Sizden biri, kardeşine karşı silahını işaret için de olsa yöneltmesin. Çünkü melekler kardeşine karşı silahını yöneltenlere beddua ederler, lanete layık görürler!

Evet, İslam'da adam öldürmenin uhrevî sonucu işte böyle göze alınamayacak dehşettedir. Çünkü doğuştan masum olan insan malıyla, canıyla, namusuyla dokunulmazlığa sahiptir. Bir suçu olursa onun tespit ve tecziyesi adalete düşmektedir. Şahıslar kendilerini hem savcı, hem hakim, hem de infaz memuru yerine koyarak birbirlerine ceza vermeye kalkışamazlar. Kalkışanlar ise cehennem ateşine yakı malzemesi olmaktan başka bir sonuca ulaşamazlar. Rabb'imiz cennete aday insanları cehenneme yakı malzemesi olmak gibi göze alınamayacak sonuçlara düşmekten korusun.

                                                                 12 Mayıs 2009, Salı

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org