DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 5641

Ehl-i sünnet olmayan bir imamın arkasında namaz kılmak caiz midir?

? Alevî, Şiî gibi ehl-i sünnetin dışında kalan kimselerin arkasında namaz kılmak câiz midir? Böylelerini imam yapıp, iktida etmenin câiz olmadığı söylenmektedir, doğru mu?
Halebî?de ve Aliyyü?l-Kârî?de bu hususta şu bilgiler dikkatimizi çekmektedir. Deniyor ki:

? Bid?atçının arkasında namaz kılmak câiz mi, değil mi?

? Bid?atçı kimdir?

? Bid?atçı, ehl-i sünnet inancı dışında bir zihniyete sapmış kimsedir.

Sapılan bu zihniyet, ehl-i sünnete yakınsa arkasında namaz kılmak kerahetle câizdir. Ehl-i küfre yakınsa arkasında namaz kılmak câiz olmaz.

? Ehl-i sünnete hangi iddia yakın sayılır, hangisi de uzak kabul edilir?

? Hazret-i Ali?nin Ebû Bekir ve Ömer?den efdal olduğunu kabul etmekle iktifa edip, hürmetsizlikte bulunmayanın arkasında namaz kılmak kerahetle câiz olur. Zira sadece efdaliyette yanılmakta, diğerlerine hürmetsizlikte bulunmamaktadır. Bu ise ehl-i sünnete yakınlıktır. Ama son halife Hazret-i Ali?nin en efdal olduğunu iddia etmekle kalmayıp, ondan öncekilerin halifeliğinin meşrûluğunu inkâr ederse, yahut sahabeliğini red ederse, yahut mü?minlerin annesi Âişe validemize iftirada bulunursa, yahut Allahü Teâlâ?nın cisim olduğunu yahutta cisme benzediğini iddia ederse, ya da irade-i cüz?iyyeyi inkâr eder, yahut kaderi red ederse.. Ehl-i sünnetten iyice uzaklaşmış, ehl-i dalâlete yaklaşmış olur. Böyle inanç sahibinin imamlığı da sahih olmaz, arkasında kılınan namazın da iâdesi farz olur.

Ayrıca abdest almalarda ayağını yıkamayıp sadece çıplak ayağa meshetmekle yetinen kimsenin de imamlığı câiz olmaz, arkasında kılınan namazın iâdesi lâzım gelir. Zira ehl-i sünnet nezdinde abdestin farzından biri de çıplak ayağı tümüyle yıkamaktır. Hatta yıkama esnasında ayağında kuru yer kalsa abdest sahih olmadığından namaz da câiz olmaz.

? Bundan anlaşılıyor ki, abdestte ayağını yıkamayıp meshetmekle iktifa eden şiîlerin imamlığı câiz olmayacağı gibi, arkalarında namaz kılmak da sahih olmaz.

? Namaz kılarken secde yerine Kerbelâ?daki topraktan yapılmış bir kiremit parçası koyup da üzerine secde etmenin namaza mani bir durumu olmaz. Lâkin bu da bid?atın kabîha kısmına girer, ehl-i sünnet kabul etmez.

? Kabir azabını, Resûlüllah?ın şefaatını, kirâmen kâtibin meleklerini inkâr edenin imamlığı câiz olmayacağı gibi, arkasında kılınan namazın da iâdesi lâzım gelir.

? Hazret-i Ali?nin halifeliği, Ebû Bekir ve Ömer?den önce olacaktı, haksızlık edildi, geriye alındı diyenin de imamlığı câiz olmayacağı gibi; vahiy, geleceği şahsı şaşırıp yanlış kimseye geldi diyecek kadar ileri giden sapığın da imamlığı gibi imanı da yıkılmış olur, İslâm?la alâkası kalmaz. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org