DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 16209

Hangi akıntı guslü,hangi akıntı abtdesti gerektirir?

Soru: Bazen idrar dışında akıntılar gelmekte, çamaşırımızı ıslatmaktadır. İdrardan ayrı olarak gelen bu akıntı guslü mü gerektirir, yoksa (varsa) sadece abdesti mi bozar? Kimseye soramadığımız bu gibi mahrem konularda bilgiye ihtiyacımız var.

Bizi aydınlatırsanız nasıl davranacağımızı öğrenir, gereğini yaparız. Yeter ki bu akıntıların hükümlerini bilelim. Hangisinin neyi gerektirdiğini anlamakta tereddüde düşmeyelim.

Cevap: İdrar mahallinden gelen akıntıyı iki çeşide ayırmak gerekir. Biri, sadece (varsa) abdesti bozan idrar benzeri akıntıdır. Diğeri de guslü gerektiren (sperm patlaması) akıntısıdır. İkisi arasında ise büyük fark vardır. Bu ayrım yapılırsa hükümleri anlaşılır, gereği yapılır, şüpheye düşmeye hiç gerek kalmaz. Bu farkı iki madde halinde şöyle sıralayabiliriz:

1- Çoğu kere idrarın beklemesinden, ya da hayale müstehcen görüntüler aksetmesinden yahut da sıhhi sebeplerden dolayı idrar mahallinden sakince sızmalar gelebilir. Bu akıntılar (tıbben olmasa bile dinen necis-pis sayıldığından) çamaşırın ıslattığı kısmını kirletmiş olur. Kirlenen bu saha avuç içi kadar genişlemişse burası musluk altına tutularak kolayca yıkanıp temizlenir, bu yıkamadan sonra kirlenen çamaşır temizlenmiş olduğundan abdest alınıp namazlar kılınabilir. Bu akıntının ibadete engel bir durumu söz konusu olmaz.

Özellikle gençlerde söz konusu olabilen bu gibi akıntılar sıkça geliyor olsa da yapılacak iş zor ve içinden çıkılmaz değildir. Akıntı ile çamaşırın kirlenen kısmı hemen musluk altına tutularak kolayca yıkanabilir. Namaz vakti gelince de abdest alınıp namaz kılınır. Bir engel söz konusu olmaz. Çünkü bu sızma sadece çamaşırı kirleten bir bulaşmadır, guslü gerektiren bir sperm patlaması değildir.

2- İkinci çeşit akıntıya gelince: Aslında bu ikinci kısma akıntı demekten ziyade patlama ve fışkırma demek daha doğru olur. Şiddet ve şehvetle gelen bu patlama, spermden başkası değildir. Ötekiler gibi habersizce ve sakince değil de sarsıntı ve heyecanla geldiğinden dolayı bunun (abdesti bozan bir akıntı değil) guslü gerektiren bir sperm patlaması olduğu hemen anlaşılır. Böylece habersizce gelen birinci sızmalarla, sarsıntı ve heyecanla gelen ikinci patlamanın birbirinden çok farklı sıvılar olduğu da açıkça anlaşılır.

Demek ki, arz ettiğimiz tarife göre, varsa sadece abdesti bozan sessiz akıntı ile guslü gerektiren sarsıntılı akıntıyı birbirinden ayırmak şarttır. Karıştırmaya da zaten neredeyse imkân yoktur. Habersizce gelen sadece abdest almayı gerektirirken, sarsıntı ve heyecanla gelen gusül yapmayı farz kılmış olur. Nitekim rüyada görülen cinsel olaylarda da durum aynıdır. Sadece rüya görmekle kalırsa guslü gerektirmez, ancak sperm gelirse guslü gerektirir. Uyanınca çamaşırda yaşlık görülüyorsa, bunun sperm olabileceğinden dolayı gusül yapılarak şüpheli durumdan kurtulmak esas alınır. Bu her iki cins için de durum aynıdır.

Sperm patlamasıyla farz olan guslün nasıl yapılacağına gelince:

Gusül, ağız ve burun içine su alınıp iyice ıslatılarak tüm bedeni baştan aşağıya iğne ucu basacak kadar kuru yer kalmaksızın yıkamaktan ibaret bir boy abdestidir. Bu boy abdesti ile her türlü ibadet yapılabilir. Ancak, gusül sırasında diş kanaması, idrar yolundan akıntı gelmesi gibi abdesti bozacak bir sızma gelirse, bu akıntı guslü bozmaz, ama guslün abdest olma vasfını bozduğundan bu gusül tamamdır, yenilemek gerekmez. Sadece guslün abdest olma vasfı gelen bu sızma ile bozulduğundan, ibadet için yeniden namaz abdesti gibi abdest almak gerekir. Bu tarifler, sanırım guslü gerektiren ile gerektirmeyen akıntıyı ayırmaya yeterlidir. Bu konularda daha geniş bilgi için bizim (Sözüm Gençlere) kitabına da bakılabilir. Tümüyle gençlerle ilgili konular işlenmiştir Sözüm Gençlere kitabında.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org