DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2815

Gayr-i müslime hangi durumda benzemek haramdır?

? Gayr-i müslime benzemenin haram olduğu yolunda hocalarımız hadîs nakletmekteler. Bu hadîste ?kim bir kavme benzerse, o kimse, o kavimden sayılır? buyurulmaktadır. Buna göre bir gayr-i müslim insanlığa faydalı birşey icad ederse biz de ona benzememek için o faydalı şeye sahip çıkmayacak mıyız? Yoksa hadîsin yasakladığı benzeme faydalı şeylere şâmil değil midir?
? Gerçekten de Müslümanın gayr-i müslime benzemesi haramdır. Bunu yasaklayan âyet de var, hadîs de.. Ancak bu benzemeyi iyi tayin ve tesbit etmek lâzımdır. Yoksa sualde ifadesini bulduğu gibi faydalı şeylerin kabulünde de benzeme yasaklığı var zannedilerek, dinî bir emrin yanlış anlaşılması söz konusu olacaktır.

Âyette ve hadîste müslümanın gayr-i müslime benzemesi yasaklanırken şu iki madde hatırlanmalıdır:

1 ? Müslüman gayr-i müslime itikadda, amelde, giyimde, kuşamda, ahlâkta, örfte benzemez. Benzemeye tenezzül etmez!

? Neden?

? Çünkü Müslüman bunlarda gayr-i müslimden ileridedir. Gayr-i müslim ise bunlarda Müslümanlardan çok geridedir. Hatta o kadar geridedir ki, gayr-i müslimlerin ilim ve fikir adamları batının her geçen gün çöktüğünü, ahlâken ve ruhen bataklığa düştüğünü, kurtaracak bir sistemin de ancak İslâm olacağını açıkça ifade ediyor, bu sebeble de her geçen gün birer ikişer İslâmiyeti kabul ederek kurtuluşa koşuyorlar.

Onlar, içinde bulundukları ahlâk ve giyim anarşisinden şikâyet ederek bize koşarken bizim de onlara benzemeye koşmamız ne akılla, ne de mantıkla bağdaşmıyor; Müslümanlığımıza yakışmıyor.

Bu bakımdan Müslüman, inançta, ahlâkta, örfte, hele giyim kuşamda bozulmuş gayr-i müslimlere benzemeye asla ihtiyaç duymaz, tenezzül etmez.

2 ? İlmî buluşlarda, teknik icadlarda, özet olarak beşeriyete faydalı şeylerde Müslümanın gayr-i müslime benzemesi haram olmaz. Bilâkis teşvik görür.

Çünkü bu gibi faydalı buluş ve icadlar, aslında Müslümanın kaybolmuş öz malıdır. İman ettiği Peygamberi ona bu buluşları çıkmadan önce haber vermiş, ?ilim ve hikmet mü?minin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa oradan alır? sözleriyle ikaz ve irşadda bulunmuştur.

Demek ki, Müslüman, cebinden düşürdüğü cüzdanını nerede bulursa orada sahip çıkacağı gibi, insanlığa faydalı buluş ve icadları da kimde, hangi ülkenin insanında görürse hemen sahip çıkıp alır, asla yabancıya benzeme hissi duymaz. Bilâkis iman ettiği peygamberinin emrini yerine getirme şeklinde telâkki eder bu sahiplenmeyi.

Öyle ise ilimde, teknikte, faydalı şeyleri benimsemede benzemek mahzurlu olmaz. Hem bu buluş ve icadlar Rabbimimizin ezelde yarattığı İlâhî kanunlarının gereğidir. Müslümanlar ilk asırlarda önce kendileri bu kanunları bulmuşlar, ancak sahip çıkıp inkişaf ettiremedikleri için gayr-i müslimler geliştirip kendilerine mal etmişlerdir. Dolayısıyla ecdadımızın başlattığı buluş ve keşifler olarak da düşünebiliriz bunları. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org