DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2156

Ergun Göze : İmansız yaşamaktansa imanla ölmeyi tercih edercesine inanınız!

İnanmaya karşı inkarın başlatılıp, gönüllerdeki kutsi değerlerin silinmeye yönelindiği bir devirdi o devir. "Biz gençliğin zihninde bir iman fideliğinin oluşmasını istemiyoruz." diyen resmi görüşün basına tebliğ edildiği bir devir..

İnanmak resmen inkar ediliyor, imanın etkisinden gençlik uzaklaştırılmak isteniyordu o (Tanrı Ulu'dur) devrinde. Geçen hafta Merkez Efendi Mezarlığı'nda Rabb'imizin rahmetine tevdi ettiğimiz 78 yaşındaki Ergun Göze ise o baskı günlerinde inkar zihniyetine karşı imanın vazgeçilmezliğini edebi bir üslup içinde savunuyordu. "İmansız yaşamaktansa imanla ölmeyi tercih edercesine inanınız!" diyerek bağladığı bir yazısını, (Ergun Göze'den Seçmeler) kitabından duaya vesile olması dileğimizle arz ediyoruz...

Aslında imansız yaşamak imkansızdır. Hiçbir şeye inanmıyorum, diyen de hiçbir şeye inanmadığına inanmıştır. İnanınız. İnanmaya inanınız. İnanmak, basite alınamayan muhteşem bir kuvvet'tir. İnanmak, vazgeçilmez bir bilgi'dir. Bu dünyanın sınırlarını aşan bilgi... Öyle ise bu muhteşem kuvvet ve bilgiden mahrum kalmayınız... İnanınız!

İnanmak sevgi'dir. Sevmeyen inanamaz. İnanmadan sevmek olmaz. İnanınız!. Sevgiye inanınız!

İnanmak fedakarlık'tır.. Teknoloji çarkları arasında sıkışmış insanın unuttuğu fedakarlık... İnanmadan fedakarlık olmaz... İnanınız!..

İnanmış insanın yüzündeki güzellik, fiziki sebeplere bağlanabilir mi? Hatta, renklere sığmayan bu güzellik, başka güzelliklerle kıyas olunabilir mi? İnanınız. İnanmanın güzelliğine inanınız!..

Taşlara, putlara, batıl ideolojilere inananların haline bir baksanıza. İnanışlarındaki güzellik, inandıklarının çirkinliğini bile örtecek neredeyse. İnanınız.

İnanmak insanın (beş duyusunun ihata edemediği âlemler dahil) kendi dışındaki âlemlerle birleşmesi, bir olmasıdır.. Hiçbir teleskop, hiçbir mikroskop, hiçbir teknik imkan ve ilmi bilgi, insana bu âlemlerle birleşme bilgisini veremez. İnanınız. Başka âlemlerde buluşacağınıza inanınız.

İnanmak insanın kendi içine doğru genişlemesi, derinleşmesi, kökleşmesidir. İnanınız!..

Evet, inandığınız için birçoklarının bağımlı hale geldiği zevklerden mahrum kalacaksınız. Fakat unutmayınız, onlar da sizin tattığınız birçok ulvi zevklerden mahrum kalmaktalar. İnanınız!

İnanmanın sağladığı tartışılmaz mutluluğa inanınız.

İnanmak kuvvettir, bilgidir, sevgidir, güzelliktir, birliktir, samimiyettir, saadettir.

Bunun içindir ki, en son ve en mükemmel dinin kitabında Rabb'imiz:

Ey inananlar!.. diye hitap ediyor.

Demek ki, O'nun yanında da insanın en güzel vasfı, inanmasıdır!

İnanınız ey insanlar inanınız!.. İnandığınız kadar varsınız ve inandığınız kadar kuvvetlisiniz, mutlu ve huzurlusunuz. İnanınız!

Var olana, bir olana, bütün güzellikleri yaratıp, bütün kuvvetleri elinde tutana inanınız.. O'nun vazifelendirdiği en büyük inanan ve inanılan (El Emin'e) inanınız. inanınız!..

Size aksini iddiaya kalkışsalar da, inkarı talim ve telkin etmeye yeltenseler de inanınız!.. Hem öylesine inanınız ki, imansız yaşamaktansa, imanla ölmeyi tercih edercesine inanınız!"

Ergun Göze. (Rahmetullahi aleyh).

                                                 21 Ekim 2009, Çarşamba
....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org