DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2398

Kurslarda özel halde iken Kuran okuma ve okutma imkanı var mı?

  Tatil döneminde kız çocuklarına Kur'an öğreten hanım öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Çünkü bu kısa devre bir fırsattır.

Değerlendirilirse yavrularımız Kur'an öğrenirler, manilere takılıp da bu fırsat kaçırılırsa yazık olur bir tatili boşa geçiren neslimize. Bu endişe ile olacak ki bir öğretmen kızımız sorusunu şöyle sormuştu bize:

- Yaz döneminde Kur'an öğretme devremiz iki aydan da kısa sürmektedir. Bazen öğretmenin bazen de yetişkin kız öğrencilerin özel halleri de söz konusu oluyor bu kısa devrede. Bu yüzden öğretim ve öğrenime ara vermek zorunda kalıyoruz. Buna bir çare bulmak için tanıdığımız zatlara, "Özel hale giren öğretmen ve öğrencinin Kur'an öğretme ve öğrenmesine izin veren bir görüş yok mu?" diye sorular sorduk. Bazıları, Hanefilerde ve diğer iki mezhepte yoktur, ama Maliki'de izin vardır, dediler. Bazıları buna da sıcak bakmadılar. Özel halde iken Kur'an öğretilemez de, öğrenilmez de diyerek öğretme ve öğrenme yolunu tümüyle kapadılar. Şu kısa devrede Kur'an öğrenimine ara vermemek için hak mezheplerden birinin olur görüşüyle amel etme imkanımız olamaz mı? Özellikle Diyanet'in hazırladığı ilmihalde olumsuz görüşler bildirildikten sonra olumlu görüşün de şu şekilde ifade edildiğini görmekte, bununla amel etmeyi faydalı bulmaktayız. Sayfa 213'te deniyor ki:

"Malikiler ve İbn-i Hazm dahil bir grup İslam bilgini, özel halin irade dışında! oluşundan hareketle, hayız hali başlayan kadının lehine bir ayırım yapmayı gerekli görmüş, özellikle Malikiler kadınların Kur'an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir!.." Diyanet ilmihali (İsam)

Bu durumda biz de şu kısa Kur'an öğretme ve öğrenme devresinde hak mezheplerden biri olan Maliki görüşüyle amel edemez miyiz? Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?"

Cevap: Peygamberimiz'in (sas), "Ümmetimin ihtilafında (farklı görüşünde) rahmet vardır." buyurduğunu biliyoruz. Bu hadisi yorumlayan alimler, "Bir hak mezhebin görüşünde zorluk bulunursa diğer hak mezhebin kolaylık sağlayan farklı görüşüyle (mecbur kalınan durumlarda!) amel edilmesinde rahmet olur." demişlerdir. Mecbur kalınan hallerde uygulanacak bir çaredir bu. Nitekim hayatın mecbur kalınan diğer safhalarında bu tercihler yapılmakta, hacca mahremsiz gidemeyen Hanefi hanımlar Şafii görüşüyle hareket ederken, tavafta abdestini korumak isteyen Şafiiler de Hanefi görüşüyle amel ederek mecbur kaldıkları yerlerde çıkış yolu bulmaktalar.

İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Bağdat'ta Hanefi görüşüne göre kıldırdığı bir sabah namazında Kunut duasını okumaması üzerine yaptığı açıklamada, "Ben Bağdat'ta Ebu Hanife'nin misafiri durumundayım. Ona hürmetimi ifade etmek için onun mezhebiyle amel ederek kıldırdım namazımı." demesi, gerektiğinde başka hak mezhebin görüşüyle amel edilebileceğine işaret olarak yorumlanmıştır.

Şu kısa yaz devresinde Kur'an kurslarında öğretme ve öğrenme fırsatı bir zarurettir. Bu zarurete dayanarak Maliki'nin kolaylık sağlayan görüşüyle amel edilmesine gerekçe var demektir. Yani, kurslarda Maliki mezhebi görüşüyle amel edilerek okutma ve okumaya ara verilmeden sürdürülmesi daha uygun olur, diye düşünmek mümkündür. Kaldı ki, Hanefi ilmihallerde de özel halde olanlar, birer kelime atlayarak Kur'an okuyup öğretebilirler, diye bir çare de gösterilmektedir. Bundan da faydalanarak öğrenime ara vermemek, özel halde iken de öğretme ve öğrenmenin sürdürülmesinde zaruret vardır, demek yanlış olmasa gerektir.

Elbette bu çareyi zayıf bulanlar, kendi mezheplerinin görüşleriyle amel etmede ısrar ederler. Onlara yanlış yapıyorsunuz, denmez; Kur'an öğrenimine ara vermeye razı oluyorlar başka hak mezhebin kolaylık sağlayan görüşüyle amel etmeye razı olmuyorlar, demekle yetinilir, bir tartışmaya girme gereği duyulmaz. Bu hassas konu tartışılmamalı, bilgilendirdikten sonra şahısların anlayışlarına havale edilmelidir

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org