DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2604

Hanımın özel hali hacca ve tavafa mani midir? Görevlinin haccı farz olan hac yerine geçer mi?

Soru: Söylentiler zihnimizi karıştırdı. Hacda iken özel hali başlayan hanım, haccın gereklerini yerine getiremez mi? Özellikle farz olan son tavafını yapmayacağı söylentileri doğru mu? Özel hali sona erinceye kadar orada bekleyip sonra tavaf yapması mı gerekiyor? Kafilesi gidecek olan hanım tavaf için orada nasıl bekleyecek? Konuya kolaylık getiren görüş yok mu?

Cevap: Sorudan anlaşılan odur ki, hanımların hac esnasında maruz kaldıkları özel halini hacca ve Kâbe'yi tavafa mani sananlar var. Halbuki, hanımların özel hali, haccın hiçbir yerinde engel teşkil etmiyor, özel hali ile de haccın tüm vecibelerini rahatça yerine getirebiliyorlar. Hatta daha da ilerisini ifade edelim, özel halde iken farz olan son tavafını da yapabiliyor, özel halde oluşu bu tavafına da engel olmuyor, yapılan tavaf (Hanefi'ye göre ) sahih de oluyor, sadece bu tavafı abdestsiz yaptığı için Hanefilerin bir kısmına göre bir ceza kurbanı kesmesi gerekiyor. Konunun zor yanını da işte bu kurban cezası görüşü teşkil ediyor.

Ancak, meseleyi kolaylaştıran diğer görüşlere göre ise özel halde iken yapılan bu tavafa kurban da gerekmiyor, yola çıkacak olan kafileyi tavaf için bekletme mecburiyeti de söz konusu olmuyor! Bu da konunun kolaylık getiren tarafını teşkil ediyor.

Üzerinde farklı görüşlerin ileri sürüldüğü bu kolaylık getiren tarafa açıklık getirmek için Diyanet İlmihali'nden bazı hükümler arz etmek istiyorum. Sayfa 213'te deniyor ki:

- "Hanefilere göre, hayızlı olarak tavaf yapılması geçerli olmakla birlikte, ceza kurbanı kesilmesi de gerekir. Ancak! hayızlı kadının -temizlenmeyi bekleyememesi durumunda- bu haliyle tavaf edebileceği ve bir ceza gerekmeyeceği görüşü de vardır!. Çünkü hayız, iradi olmayan bir hükmi kirlilik hali olduğundan iradi olan cünüplükten farklıdır. Hemen ifade edelim ki, hac ibadetinin özel konumu sebebiyle hayızlı kadına tavafta tanınan bu ruhsat!, namaz ve oruç ibadeti için kıstas teşkil etmemiştir.." (C.1.S. 213)

Sayfa 560'taki şu tespitler ise daha açık ve nettir:

- "Bazı alimler, sebebi ve temizlenme imkânı iradi olmayan bu mazeret hallerini, cünüplükten ayrı tutup bu durumdaki kadınların ziyaret tavafı yapabileceğini ve bir ceza da gerekmeyeceğini belirtirler. Grup halinde seyahat edilip kafilenin bekleyememesi halinde bu son görüşün getirdiği kolaylıktan istifade edilebilir!.."

Evet, özel halde iken yapılan tavafın sahih olacağı, kurban cezası da gerekmeyeceği görüşü böyle ifade edilmektedir Diyanet İlmihali'nde.

Kaldı ki, hac dönemi müddetince alınacak ilaçla özel halden korunmanın mümkün olduğu da bilinmektedir. Bazıları yola çıkarken doktora danışarak aldıkları ilaçları hac boyunca kullanarak özel hale engel olabiliyorlar. Bazı sahabenin de uyguladığı böyle bir tedbirin dinen yasak olmadığı da biliniyor..

Demek ki hanımların özel halinin hacca ve farz olan tavafı yapmalarına engel bir yanı söz konusu değildir. Ümitsizliğe, zihin karışıklığına gerek yoktur.

***

Soru: Hac kafilesinde görevli olarak gidenlerin bir kısmı, hac kendilerine farz olmasa da orada hac yapıyorlar. Bunların zengin olmadıkları halde yaptıkları bu hacları, yeterli sayılıyor mu? Yoksa sonra zengin olunca yeniden hac yapmaları gerekir mi?

Cevap: Hac, Kâbe'yi ziyarete gücü yetenlere farz olur. Bu sebeple oraya varıp da Kâbe'yi görünce ziyarete gücü yeter hale gelmiş olduğundan, hac onlara da farz olur, yaptıkları hac böylece kendilerine farz olan hac yerine geçer. Nitekim şu, ya da bu hizmetle görevli olarak giden işçilerin orada yaptıkları hacları, kendilerine farz olan hac yerine geçtiğinden, sonra zengin olunca yeniden hacca gitmeleri söz konusu olmaz. Hac, ömürde bir defadır. Fazlası nafile hac yerine geçer.


....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org