DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3916

Cuma namazında Zuhruahir meselesi?

? Cuma namazının son sünnetini kıldıktan sonra Zuhruâhir adında dört rek?atlı bir farz daha kılıyoruz. Adına Zuhruâhir, yahut Âhirzuhur dediğimiz bu namazı bazıları kılmıyor, kılınmasının da isabetli olmayacağını ileri sürüyorlar. Bu mevzuda sizin tercih ettiğiniz görüş nedir?
? Cuma namazı Resûlüllah?ın Medine?ye hicretinden sonra farz kılınmıştır. Farz kılındığı günden itibaren Müslümanlar cuma günü cuma namazı için tek camiye toplanmış, hep birlikte bu kudsî ibadeti şevkle edâ etmişlerdir. Daha sonraları da diğer şehirlerde kılınmaya başlanan cuma namazı, aynı şekilde tek camide toplanılarak kılınmış, böylece Müslümanlar cuma günü şehrin en büyük camiinde bir araya gelerek görüşüp konuşma imkânı elde etmiş, kardeşlik duygularını takviye edip, müşterek mes?elelerini konuşma fırsatı elde etmişlerdir.

Resûlüllah?ın zamanında kılınan bu cuma ile, Hulefa-i Raşidîn devrinde kılınan cumalarda sadece cumanın ilk sünneti, iki rek?at farzı ve son sünneti kılınmış, Âhirzuhur adında bir namaz ilâve etme ihtiyacı duyulmamıştır. Ancak beşinci hicret asrına gelindiği sıralarda Müslümanların nüfusu çoğalmış, şehrin tek camiine sığmadıklarından cumayı tek camide kılma imkânı âdeta yok olmuştur. Mü?minler mecburen bulundukları yerin camilerine dağılıp grup grup cuma kılmaya başlamışlardır.

İşte bu durumda ortaya yeni bir mes?ele çıkmıştır. Bazı âlimler demişler ki:

? Bir şehirde muhtelif yerlerde kılınan cuma namazının ilki sahih olur, diğerleri ise şüphelidir. Zira cuma namazı tek camide kılınır, bölük buçuk camilerde ayrı ayrı cuma kılınmaz.

Şafiî âlimleri bunu kabul ederken Hanefî âlimleri bunu tezekkür etmişler, tek şehirde kılınan cumaların birinin sahih olup diğerlerinin şüpheli olabileceği görüşü üzerinde tereddüde düşmüşlerdir. Ekseriyeti her ne kadar diğer cumalar da sahih ise de en ihtiyatlı tedbir cumadan sonra bir de öğle namazı kılıp, şüphelerden kurtulmaktır, demiş ve böylece Zuhruâhir dediğimiz öğle namazını kılma âdetini başlatmışlardır. Ancak cumanın arkasında kıldıkları öğle namazının ilk sünneti, cumaya eklenmiş son sünnet olarak kılınmış olduğundan sadece öğlenin dört rekâtlı farzı ile son iki rekâtlı son rekât sünnetini kılmayı tercih etmişlerdir.

Demek oluyor ki, kılınan cuma namazı sahih ise, Zuhruâhir namazı geçmiş bir kaza namazı yerine geçer, mahzur olmaz. Şayet kılınan cuma sahih değilse zaten öğle namazı kaza edilmiş, ?vaktine erişip de üzerimden mes?uliyeti kalkmamış olan öğle namazını kılmaya niyet ettim? demekle öğle namazı borcu kaza edilmiş olunur, endişeye yer kalmaz.

Günümüzün Müslümanının çok namaz borcu vardır. Bu yüzden Müslümanlar iradelerini kullanmalı, cumadan sonra hemen çıkıp gitmek yerine birkaç dakikalık bir gayretle Zuhruâhirle, iki rekât da vaktin sünneti, yahut sabah namazı kazası kılmalıdır. Böylece belki bir iki vakit kaza namazı kılmış, borcundan birkaç tanesini daha azaltmış olur.

Kâsâni ve İbn-i Âbidin?de bilgi vardır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org