DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2965

Hangi yemin bozulmalı,hangisinde sebat edilmeli?

Okuyucum demiş ki: Kızdığımız zaman vallahi, billahi, ben bunu yapacağım, yahut da yapmayacağım diyerek yemin ediyoruz. Sonra da öfkemiz geçince pişmanlık duymaya başlıyor, yeminimizi bozmak ihtiyacı duyuyoruz. Böyle hallerde ne yapmalıyız? Yeminimizde mutlaka durmalı mıyız? Duramaz da bozarsak vebalinden kurtulmak için kefaretini mi vermeliyiz?

***

Efendim, önce bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Öyle her kızdığınız yerde ağız alışkanlığı haline getirip de yemin etmek hem doğru değildir hem de böyle sıkça yapılan yeminler sahibine zarar getirebilir. Bu itibarla ancak mecbur kalınan yerlerde yemin edilebilir. Çünkü yemin Allah'ın isimleriyle olur. "Vallahi, billahi, tallahi" gibi kutsal kelimelerle yapılır. Bunlar ise hafife alınacak sözler değildir.

Bu sebeple mecbur kalmadan yemin etmemeli, ama yapılmışsa onda da sebat etmeli, sözünüzde durmalısınız.

Ancak günah olan bir işi yapmaya, yahut da sevap olan bir işi terk etmeye yemin etmişseniz bu yeminlerinizde durmaktansa bozarak kefaretini vermeyi tercih etmeniz daha doğru olur.

Mesela, biriyle küs durmaya, evine gitmemeye, ona iyilik yapmamaya yemin etmek, bozulmayacak yemin değildir. Öyle ise küs durmayıp konuşmalı, evine gitmeli, iyilik yapmalı, böylece bozduğunuz bu yeminin kefaretini vermeyi tercih etmelisiniz.

Günaha yemin etmek de böyledir. Yeminde durup da günah işlemektense bozup da kefaretini vermek elbette doğru olanıdır.

Gelelim kefarete. Bozulan yeminin kefareti nedir?

- On tane fitre miktarı parayı ayırıp on yoksula ayrı ayrı yemin kefareti olarak vermektir. Mesela, bu sene fitreyi on liradan vermişseniz on tane fitreyi, yani yüz lirayı yemin kefareti olarak ayırıp yoksullara dağıtmalısınız.

Böylece yoksula yardım etmiş olmanın hürmetine bozduğunuz yeminin günahından kurtulmuş olacağınızı düşünebilirsiniz. Zaten kefaret, silmek demektir. Bozulan yeminin günahını silmiş olursunuz yoksula yaptığınız on tane fitre yardımıyla.

Ancak yemin kefaretini ödemenin kendine mahsus usulü vardır. Şöyle ki:

- Bir yoksula bir günde birden fazla yemin kefareti verilemez. Bu sebeple, yoksulun aile fertlerine de ayrı ayrı birer kefaret gönderilebilir. Böylece on ihtiyaç sahibine ayrı ayrı birer fidye vermekle kısa zamanda kolayca kefaret borcu ödenebilir.

Kefareti vekille vermek de mümkündür. İtimat edeceğiniz birine verirseniz o sizin adınıza ihtiyaç sahibi kalabalık öğrencilere, başka yoksullara da ulaştırabilir. Yemek masrafına da kullanılabilir.

- Şayet yeminini bozan kimse, on tane fitre verecek maddi güce sahip değilse, aralıksız üç gün oruç tutar. Bozduğu yeminin kefaretini üç gün aralıksız oruçla ödemiş olur. Birinden borç para alarak yemin kefareti ödemek zorunda değildir. Kefaret oruçları bitişik tutulur, ara verilmez. Verilirse baştan yeniden tutulur.

Özetleyecek olursak diyebiliriz ki:

- Bir kötülüğü yapmaya, yahut da bir iyiliği yapmamaya yemin eden kimse, yemin ettim diye o kötülüğü mutlaka yapmaya, o iyiliği yapmamaya çalışmamalıdır. Tam aksine, o kötülüğü terk etmeli, o iyiliği yapmalı, böylece bozmuş olduğu yeminin de kefaretini vermeyi tercih etmelidir.

Yemin konusunda bir mühim noktaya daha dikkat çekmek isterim.

Yeminin en korkuncu, bilerek yalan yere yemin etmektir.

Bu yeminin kefareti de yoktur. Nitekim yalancı şahitlikteki yeminin vebalinden kurtulmak, yalan yeminle yok edilen hakkın, sahibine tekrar iadesini sağlayarak, mağdurla helalleşmek, sonra da ömür boyu hatırladıkça tövbe istiğfarda bulunmaktır.

Bu yüzden, şahitliklerde yalan yere yapılan yemin 'Ocakları söndürür, yalancının başına belaları yağdırır!' ikazıyla anlatılmıştır. Zaten bilen insan da yalan yere yemin etmeye cesaret edemez. Ederse hatırladıkça ömür boyu tövbe istiğfar etmek durumunda kalacağını da unutmaz ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org