DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2070

Siyasi taraftarlar aşırı iddialardan kaçınmalı mı?

   

       Bugün sizlere iki öfkeli taraftarın iddialı sözlerinden örnek sunmak istiyorum.

Bu gibi öfkeli sözlerin tarihe geçmesi, bizlerin ibret alıp ikaz olmamız için olsa gerektir. Sözü fazla uzatmadan birlikte okuyalım taraftarların tahrikli sözlerini.

Bilindiği üzere bir Emevi kumandanı olan Haccac-ı Zalim, 95 tarihinde kendi kurduğu Vasıt şehrinde 53 yaşında ölünce Emevi taraftarları mateme bürünmüş, Abbasi karşıtları da ölüm gününü bayram ilan etmişlerdi.

Böylece Irak'ta birbirine kızgın iki siyasi taraf meydana gelmişti.

İşte bu sıralarda Haccac taraftarı bir adam, çevresindeki Haccac karşıtlarının tahrik olacakları şekilde şöyle dua etti:

- Ya Rab, büyük kumandan Haccac'ın şefaatinden beni mahrum eyleme!.

Bunu duyan Haccac karşıtı öfkeli bir adam da tepkisini şöyle dile getirdi:

- Eğer şefaatini dilediğin Haccac cehennemlik kâfirin teki değilse karım benden boş olsun!

İki öfkeli taraftar. Biri, Haccac'ın şefaati istenecek derecede cennetlik biri olduğunu iddia ediyor, öteki de karısını boşayacak kesinlikte cehennemlik biri olduğunu ileri sürüyor..

Taraftarların bu aşırı iddialarını duyan mutedil insanlar bunları ikaz ettiler.

- Böyle iddiada bulunmayın. İkiniz de gidin büyük veli Hasan Basri Hazretleri'nden hakkında iddiada bulunduğunuz Haccac'ın durumunu sorun. Bakalım cennetlik biri mi diyecek, yoksa cehennemlik kâfirin teki olduğunu mu söyleyecek?

Bunun üzerine iki taraftar tartışarak Hasan Basri Hazretleri'ne gider, Haccac hakkında öfke ile söyledikleri sözlerinin hükmünü sorarlar.

Büyük veli sakince izah eder Haccac'ın durumunu:

- Duyduğuma göre der, Haccac ölürken: ''Rabb'im, demiş, halk senin beni affetmeyeceğini zannediyor, ben ise Senin rahmetinin benim zulmümden büyük olduğunu düşünüyor, affedeceğini umuyorum. Bana halkın zannıyla değil de benim ümidimle muamele eyle!..''

Bu sebeple, Haccac'ın imansız gittiğini, cehennemlik kâfirin biri olduğunu iddia etmek dinen mümkün değil. Nitekim bunca zulmün, haksızlığın sahibi olan Haccac'ın şefaati istenecek derecede bir cennetlik olduğunu iddia etmek de mümkün olmayacağı gibi..

Hasan Basri Hazretleri şu ikazı da ekler sözlerine:

- Siz der, tarafını tuttuğunuzu cennetlik, karşıtı olduğunuzu da cehennemlik ilan etme bilgisine de hakkına da sahip değilsiniz. Allah'ın (cc) mahşerde vereceği hükmü siz dünyada vererek toplumu bölmeye sebep olacak aşırı sözlerden uzak durmanız gerekir! Benim söyleyebileceğim doğrular bundan ibarettir.

Tarafsız bir tavırla verilen bu bilgiyi dinledikten sonra, Haccac'dan şefaat isteyecek derecede cennetlik olduğunu iddia eden taraftar ile, karısını boşayacak kesinlikte cehennemlik olduğunu iddia eden taraftar düşünmeye başlar. Taraftarlık öfkesiyle ileri sürdükleri iddialarının toplumu böldüğünü de anlayarak, 'gerçeği Allah bilir, biz taraftarlıkta aşırı gitmişiz' diyerek orada kucaklaşır, topluma da kucaklaşma örneği verirler. Hasan Basri Hazretleri de verilen bu barış örneğini takdirle karşılar.

Aslında Haccac, halkın hakkında verdiği zalim sıfatını biliyordu. Bir defasında atına binmiş bir köyün önünden geçerken ihtiyarın birinin yol kenarında oturduğunu görünce, bakayım bu ihtiyar hakkımda nasıl düşünüyor, diyerek yaklaşıp: "Baba der, Haccac'ı tanır mısın?''

İhtiyar, ''Tanımaz olur muyum evlad zalimin tekidir'' deyince atından inip kılıcını elinde sallayarak ihtiyara yaklaşır: ''Baba der şimdi beni tanıyor musun, işte ben o Haccac'ım.!' 'İhtiyar da:

-"Asıl sen beni tanıyor musun evlat der, ben de şu köyün delisiyim!"

Haccac, "Baba, tahriksiz cevap vererek kurtardın kendini." diyerek uzaklaşır.

Alimler, toplumda taraftarlığı tahrik edecek iddialardan uzak durmak gerektiğini tavsiye ederler böyle hassas devrelerde

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org