DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3180

Kanuni ve Hürrem Sultanın hayatından örnekler..

 

   Soru:  Osmanlının en büyük hükümdarı Kanuni, Hürrem’le nasıl evlenmiş? Cariyelikten gelen Hürrem’in sarayda Osmanlı sultanını yönettiği iddiası doğru bulunmuş mu?  

   Cevap:  Bu konuda, çoğu (niyet okuyuculuğuna dayanan) farklı görüşler ortaya atılmıştır. Ben de kendi görüşümü takdim edip hükmü sizin takdirinize arz etmiş olayım.

   Tarihi tespit ve yorumlardan anlaşıldığına göre, ailesi savaşta öldürüldüğü için Kırım hanı tarafından teslim alınarak Osmanlı sultanına sunulan 16-18 yaşlarındaki genç Hürrem, Osmanlı sarayındaki cariyeler arasında iyi bir eğitim almış, bu eğitimle kendisini çok iyi yetiştirdikten sonra makul ve mantıklı davranışlarıyla saray mensuplarının takdir ve sevgisini kazanmıştır.

 Kanuni’nin, bu kabiliyet ve başarısından dolayı kendisine karşı duyduğu derin ilgi sebebiyle evlenme teklifine ilk başta çok da arzulu görünmemiş, azat edilip cariyelikten çıktıktan sonra nikâhlanmayı kabul edebileceği şartını ileri sürmüştür..

  Kanuni bu şartı zorlanmadan kabul edip, tarihte benzerine rastlanmayan biçimde, Hürrem-i azat ederek nikâhlamış; 4O yıl süren bu evlilikten de dört oğlan bir de kız çocuğu dünyaya getiren Hürrem’in 58 yaşında vefatına kadar Kanuni yeni bir kadınla ilgilenmeye ihtiyaç duymamış, Hürrem’i kendi inanç ve kültürüyle bir padişah hanımı olarak yetiştirmeye de özel bir gayret göstermiştir..

   Nitekim bu özel ilgiyle kendini yetiştiren Hürrem, cihan padişahının zevcesi olma vasfını tam iktisap etmiş, aldığı İslami eğitim, benimsediği doğru inanç ve tavrıyla da bir Padişah zevcesi olma özelliğine sahip olmuştur..

    Ne var ki Hürrem Sultan, girdiği saray hayatında karşılaştığı çeşitli siyasi olaylar sebebiyle çok rahat bir ömür de sürmemiştir. Bir müddet sonra en büyük oğlu Şehzade Mehmed’inin 23 yaşında Manisada vali iken çiçek hastalığından aniden ölmesi, her anne gibi Hürrem’i de iyice sarsmış, ayrıca taht adayı geride kalan kardeşlerin kavgalarının da içinde bulunup halledemeyişi sebebiyle iyice sıkılmış, kendisini hayır hasenat yaparak teselli etmeye yönelmiştir. Bu sebeple bir ömre sığıştırılamayacak kadar çok cami, hastane, imaret gibi hayır kurumları inşa ettirip hatıra olarak o günkü halkın hizmetine sunmuştur..

Aksaray-Topkapı arasında bulunan Haseki Hastanesini O inşa ettirmiş, yanında da kubbeli câmi, imâret, medrese gibi kalıcı hayır eserlerini tamamlamaya muvaffak olmuş. Bu gün bile halen insanlara hizmet veren Haseki hastanesi, Hürrem Sultan’ın yöneldiği derin maneviyatına şahitlik etmektedir.

   Ayrıca o günlerde devlet yönetiminde önemli yer tutan Edirne’ye de bol miktarda su getirtip şehrin muhtelif çeşmelerinden akıtmış, Uzunköprü‘de inşa ettirdiği kervansaray, câmi ve imâreti de hizmete sunmuştur. Kudüste ise yoksulların açlık çektiği yolunda rapor gelmesi üzerine halen binası ayakta duran bir imarethane inşa ettirerek muhtaçların her gün ekmek alıp çorba içmelerini sağlayan aşevini imdada yetiştirmiştir.

     Hürrem Sultanın bir ömre sağmayacak kadar çok olan bu gibi hayır kurumlarını şahsına ait imkanlarını harcayarak yaptırdığından dolayı o günkü halk kendisine  ‘Hayırsever Hürrem’  adını verme ihtiyacı duymuştur. Sevgili eşi Kanunî de bu hayırsever Hürrem’inin adına vefatından sonra başka hayırlar da yaptırıp vakıflar kurmakla kalmamış, Süleymaniye Câmii avlusunda kendisi için hazırladığı türbenin hemen yanı başına ayrıca bir de Hürrem’i için muhteşem bir türbe yaptırmış, böylece hayatı boyunca birlikte olduğu Hürrem’inin ölünce de yakınında olmasını istediği anlaşılmıştır..

   Bütün bunlar gösteriyor ki, Kanuni, 4O yıllık evlilik hayatı  boyunca sadık bir eşi, vefalı samimi bir yardımcısı  olarak gördüğü Hürrem’inin kendisini yanlışa yönlendirdiği yolunda bir şüphe ve pişmanlığı söz konusu olmamış, tam aksine her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir hanımın bulunduğu düşüncesiyle, kendi başarısına destek gördüğü Hürrem’ini ölünce de yanı başında  yaptırdığı Hürrem Sultan türbesiyle de ona olan itimat ve sevgisini tüm dünyaya ilan etmiştir!.. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org