DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1999

Müslümanlığımız ömür boyudur, Ramazan ayı boyu değil.

Yaşadığımız Ramazan-ı Şerif, bizlere fevkalade değerli alışkanlıklar

kazandırıyor, dinî titizlik ve hassasiyetler elde etmemize sebep

oluyor.

Öyle ki çoğu insanlar Ramazan'da kazandıkları bu önemli dinî aşk

ve şevke ruhu gibi sahip çıkıp benimsiyor, bir daha bırakmaksızın ömür boyu

dindarlığını sürdürme bahtiyarlığı kazanıyor. Böylece ebedi hayatını bir Ramazan

vesilesiyle kurtarma mutluluğuna kavuşuyor.

Ne var ki herkes böyle bir

şuura sahip çıkamıyor, bir de bakıyorsunuz ki Ramazan boyunca kazandığı çok

değerli dinî hassasiyetini Ramazan'dan sonra bayramlık elbise çıkarır gibi

çıkaranlar da oluyor, Ramazan öncesi eski ilgisizlik ve bilgisizliğine tekrar

dönüyor, sanki Ramazan'da hiçbir dinî hassasiyet kazanmamış gibi ibadetsiz ve

itaatsiz hale kendinî bırakabiliyor.

İşte bu eski ihmal ve ilgisizliğe

tekrar dönüş, fevkalade acı ve düşündürücü oluyor.

Halbuki Allah Resulü

Efendimiz'in (sas), Ramazan sonrasında eski ihmale düşmemek için yaptığı

ikazlarının bizi düşündürmesi gerekiyor. Buyuruyor ki:

- Allah için

yapılan ibadet ve amellerin en makbulü, en devamlı olanıdır! İsterse o devamlı

amel az olsun; yeter ki devamlı olsun! Yani Ramazan'a mahsus

kalmasın.

Diyelim ki, bir insan Ramazan boyu beş vaktine beş daha ilâve

etmiş, elinden tesbihini, başından takkesini düşürmeyen bir sofu insan hâline

gelmiş, ama bu titizlik ve dikkat, sadece Ramazan ayına mahsus kalmış,

Ramazan'dan sonra tesbihler, seccadeler sandığa, dinî titizlik ve hassasiyetler

de gelecek Ramazan'a bırakılmış...

İşte bu tutum, Allah yanında makbul

olan tutum değildir. Allah'ın insanlara ihsan ettiği el, ayak, göz, kulak akıl

nimeti nasıl sadece Ramazan ayına inhisar etmiyor, ömür boyu insan onları

kullanıyorsa, Rabb'inin emirlerine olan bağlılığı da Ramazan ayına mahsus

kalmamalı, ömür boyu devam edip son nefese kadar sürmelidir.

Hatta bu

dinî mükellefiyetler bizde hava, su gibi vazgeçilmez ihtiyaç haline gelmiş

olmalıdır. Nasıl insan havasız, susuz yaşayamazsa, biz de dinî

mükellefiyetlerimizi yerine getirmeden yaşayamaz hâle gelmeliyiz.

Kendinî

İslâmi hayata böylesine alıştıran bir mümin, dindarlığını Ramazan'a inhisar

ettiremez, Ramazan'dan sonra gömlek çıkarır gibi dinî hayatı çıkarıp eski gaflet

gömleğini giyer hale gelemez. Belki Ramazan'da kazandığı güzellikleri benimser,

onunla ömür boyu dinî hayatını sürdürme bahtiyarlığına kavuşmuş

olur.

Onun için 'Ramazan gitti, dinî hayat bitti' denemez. Ramazan gider;

ama dinî hayat devam eder. Çünkü biz sadece Ramazan Müslüman'ı haline

gelemeyiz.

Süleymaniye baş imamı merhum Sadık Efendi'nin verdiği şu

Ramazan Müslüman'ı misalini her bayramda acı bir tebessümle

hatırlarım.

Bayram namazından sonra yaklaşan biri, elini öpmek istediği

hocaefendiden helallik isteyerek der ki:

- Hocam, ay boyunca teravihimizi

kıldırdınız, hakkınızı helal edin. Gelecek Ramazan'da yine görüşmek üzere haydi

Allah'a ısmarladık, kalın sağlıcakla!..

Bayram namazında camiden böyle

ayrılan zat, muhtemelen omzunda seccadesi, başında takkesi ve elinde de

tesbihiyle evinin yolunu tutar, kapıya gelince de seslenir:

- Hanım al şu

seccadeyi, takkeyi, tesbihi.. sandığın en derin yerine sakla. Gelecek Ramazan'da

bunlar bana yine lazım olacaktır. O zaman hepsini de eksiksiz isteyeceğim

senden...

Evet bu tip Müslümanlık, Efendimiz'in (sas) tavsiye buyurduğu

Müslümanlık değildir elbette.

- "Efdalül amali edvemüha!" Amellerin

efdali devamlı olanıdır, Ramazan'a mahsus kalıp da kesileni

değildir...

Bu itibarla bizler Ramazan Müslüman'ı görüntüsüne giremeyiz.

Bizim Müslümanlığımız ömür boyudur, son nefesimize kadar devam eder ...

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org