DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2346

Namaza Dikkat! kitabından önemli ikaz ve irşatlar!.

 

       Namazın önem ve kidsiyetini  anlatan “Namaza Dikkat” kitabında  “ Allah Gafurdur, Rahimdir, affeder” diyerek namazı ihmal edenlere  önemli uyarılarda bulunulmakta, ikazlar yapılmaktadır. Sözü daha fazla uzatmadan namazı ihmal edenlere ait bu uyarı ve hatırlatmaların bir kısmını birlikte okuyoruz:  

         ****

  - “Allah affeder” diye düşünmek ne kadar doğru ve yerinde ise, “Allah affeder” diyerek Allah’a isyan etmek de o kadar eğri ve yanlıştır.

 Haşa, Allahın affediciliği hiç kimsenin namazsızlığına veya günahına bahane yapılamaz. Allahın bu gibi sıfatlarının sıkça tekrar edilmesi, ümitsizliğe düşmemek içindir, yoksa ibadeti ve itaati ihmale gerekçe göstermek için değildir.

 

-“Allah affeder,” laubaliliği ile günah işlemek, o günahtan daha fazla gazap-ı ilahiye sebep olabilecek bir günahtır.. Çünkü laubalice söylenen bu sözde pişmanlık yoktur. Sorumsuzluk ve saygısızlık vardır!.

 

 -Namaz kılmayanların veya günah işleyenlerin, namazsızlığa veya günaha “Allah affeder” diyerek devam etmeleri, devleti tanımayan, yol kesen, hak gasp eden, kan döken eşkıyanın, “ Adil devlet sana bunun hesabını sorar” diyenlere, “Bizim devletimiz büyüktür, şefkatlidir, göreceksiniz beni cezalandırmayacak,  vali yapacak” diyerek savunma yapmak kadar akılsızlık ve mantıksızlıktır.  

 

  - Bir saltanatın şefkati ne adar hakikatse,  adaleti de o kadar hakikattir. Sultan kendisini ve emrini tanımayandan, huzuru bozandan, başkalarına zarar verenden hesap sorar. Hesap sorması merhametine mani değildir, merhametinin neticesi, adaletinin de gereğidir.

 

 - Namaz, Allah’dan ebedi saadet isteme talebidir. Talep etmeden almayı beklemek, tarlaya tohum ekmeden mahsul beklemek gibidir, kimsenin O’nun tarlaya tohum atma kanununa riayet etmeden mahsul beklemeye hakkı olmasa gerektir.

 

  - İnsan tohum saçar, Cenab-ı Hak bitirir. Tohum saçmadan, “O yine de buğday verir, tarlamı başaklarla doldurur, çünkü O merhametlidir,”diyen adam, Rabbini kendi hevesinin mahkumu gibi görmeye çalışıyor demektir.Bu haddini bilmezliktir..

   

  - Evet, Rabbimiz tekrar tekrar affedendir. Gaffardır. Ancak kula düşen, O’nun Gaffar ve Gafur olduğuna inandığı kadar, Adil ve Kahhar olduğuna da inanmaktır. İbadet edenle, isyan edeni bir tutmayacağının da farkında olmaktır.

    

- Unutulmamalı ki  namaz, yaratılmış olan bir varlığın hayatında ulaşabileceği en yüce makam, çıkabileceği en nihai mertebedir!. İslamiyet’te imandan sonra gelen en mühim görev ve hiçbir şekilde ihmali kabul edilmeyen en önemli mükellefiyet namazdır!. Mezheplerin namaz kılmayan bir insanın Müslümanlıktaki yerini tarif eden hükümlerine bakıldığında namazın olmazsa olmazlığı açıkça anlaşılacaktır.

   

-Vaktinde kılınamayan namaza “faite” denmesi bile meselenin ciddiyetini anlatması açısından manidardır. “Faite” kaçmış demektir. Yani bu kelime ile kazaya kalan namaz, Müslüman’ın elinde olmayan sebeplerle kaçmış namaz, denmektedir. Yoksa bir Müslüman’ın hem Allaha inanıp hem O’nun emrine mazeretsiz uymaması düşünülemez, der gibi ince ve derin bir ikaz vardır bu tarifte.

 

 -  Efendimiz(sas)  Hazretleri kıyamet günü mümin, amelleri arasında önce namazın hesabını verecek, bu hesap kolay geçerse gerisi de kolay geçecek, namazın hesabı zor geçerse gerisi de zor olacaktır, ikazında bulunmuştur.

 

  -Eğer namazın farzında eksiklik çıkarsa, Rabb Teala Hazretleri: “Bakın kulumun nafilesi var mı? ” buyuracak. Böylece, farzın eksikleri, müminin kıldığı nafile namazları ile tamamlanacaktır. Bu itibarla nafilelerde ihmal olmamalı ki, farzlardaki eksikleri nafilelerle tamamlama çaresini kaybetmiş olmasın..

 

 

 

 

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org