DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1743

Başarılı insana, kapıldığı hangi duygu kaybettirir?


Başarılı insanı bekleyen en zararlı duyguyu tanıyor musunuz? Hangi duygu başarılı insanı başarısız duruma düşürür hiç düşündünüz mü? “Olaylar Konuşuyor” kitabımızdan özetleyeceğim bu örneği, siz de ibretle okuyacak, belki ‘bende de var mı bu duygu’ diye kendinizi sorguya çekme gereği duyacaksınız? Birlikte okuyoruz.

 Kâbe’yi gördükten sonra gelen ‘ben büyük adamım’ duygusu!

 

 Hasan Müzeyyin adındaki yoksul adam, gece gündüz Kâbe’yi ziyaret duygusuyla yanıp tutuşur. Ne yapıp edecek mutlaka Mekke’ye ulaşıp Kâbe’yi tavaf ederek hacı olacaktır. Ancak bu niyetini gerçekleştirmek için ta Horasan’dan kalkıp çölleri aşarak gidebileceği ne bir bineği var ne de beş kuruş parası. Bütün bu yoklara mukabil bir şeyi var. O da Rabb’imizin kendisine ikram ettiği durdurulmaz aşkı, ihmal edilmez şevki, tükenmez azmi. Rabb’imiz bunca imkânsızlığına rağmen böyle bir azmi, aşkı, şevki ihsan eylemiş bu yoksul insana...

Bu sebeple bunca imkânsızlığına rağmen aç, susuz çöllere düşmüş, vahaları geçmiş, dağları tepeleri aşmış... nihayet mihnet, meşakkatlerle sürdürdüğü uzun çöl yolculuğunun sonunda Mekke’ye ulaşmış...

Hayret ve hasretle Harem-i Şerif’e girmiş, gözyaşları içinde Kâbe’yi tavaf etmiş, yanındaki zemzemden de kana kana içmiş, sonra da Kâbe’nin karşısında müsait bir yere oturarak şöyle bir nefes almak istemiş. İşte bu sırada yolculuktaki zorluk ve sıkıntılar hayalinden bir bir geçmeye başlamış:

-Neydi çölde geçen haftalar, günler; zorluk ve yokluklar... Açlık ve susuzluklar. Yorgunluk ve yokluklar?..

Bunları hayal ederken Kâbe’ye karşı duyduğu hayranlığını bu defa kendi nefsine yöneltir:

 -Bravo Hasan Müzeyyin der, sen ne kadar da kuvvetli, kudretli adammışsın. Bunca yokluğa, bunca engele, bunca zorluğa rağmen yılmadan çölleri aşmış, vahaları geçmiş, nihayet Kâbe’ye ulaşmışsın. Senin gibi bir başka kahraman var mı bu hacıların içinde? Sen ne büyük adammışsın meğer?..

Kapıldığı bu benlik duygusuyla kendinin büyük bir adam olduğuna karar vermek üzere iken bir ses gelir kulağına:

 -Hasan Müzeyyin! der bir ses. Kendine gel, kendine! Bunca yolları, vahaları, çölleri sen aşmadın, zorlukları sen yenmedin. Rabb’in sana bu aşkı, şevki, azmi ve gayreti verdi de onlarla aştın çölleri. Rabb’in sana böyle azim ve aşk lütfetmeseydi kendinde bunları başaracak güç kuvveti bulamaz, bunca zorlukları yenme azim ve gayretine giremezdin. Unutma, senin bu başarıda hissen, sadece ‘niyet edip teşebbüse geçmenden ibarettir!’ Niyet ve teşebbüsten sonraki gelişmelerin tümü de Rabb’inin sana ikramı, ihsanıdır. Sakın başarıyı kendi nefsine mal edip de “ben-ben” demeye kalkma, ‘benden büyük adam yok’ kibrine düşüp de kazanırken kaybetme!..

Beyninde yankılanan bu sesten sonra başını kaldırıp bakar ki, karşısında maneviyat büyüğü ‘Ebu Bekir Kettani’ durmaktadır. Bu büyük insan daha yakından yapmak istediği uyarısını bu defa şöyle sürdürür:

 - Dikkat et,der. İnsanların başardıkları hayırlı amellerindeki hisseleri, sadece, (niyet ve teşebbüse geçmek)ten ibarettir. Bundan sonraki başarılar tümüyle Rabb’imizin o insana ikram ve ihsanıdır. Niyet ve teşebbüsten ibaret cüz’i hisseni bil, bunca ikram ve ihsanın sahibine karşı şükürden gafil kalıp da kazanırken kaybetme durumuna düşmekten kurtul! Bak Rabb’imiz ne buyuruyor Nisa Sûresi ayet 79’da:

“Sana verilen tüm iyilik ve hayırlar Allah’tandır. Senin kazandığın tüm kötülük ve günahlar da nefsindendir!..”

Bu uyarılardan sonra maneviyat büyüğü gözlerden kaybolur, büyük hacı efendi de tefekkürüyle baş başa kalır. Bu örneği okuduktan sonra düşünme sırası da bize gelir:

-Ne dersiniz, Rabb’imizin yardımıyla başardığımız hayırlı amel ve hizmetlerimizi biz de kendi nefsimize mal ederek benlik duygusuna girmekten kaçınmalı mıyız? Duygularımızı sıkça kontrol etmeli, başarıyı veren Rabbimize şükürden asla gafil kalmamalı mıyız?

Yoksa hacı efendi gibi biz de kendimizi farklı bir adam gibi mi görmekteyiz?..
....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org