DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1903

Kurban konusunda önemli ön bilgiler..

Kurban hakkında bazen şüphe verici üsluplar kullanılıyor, kafaları karıştıracak yersiz yorumlar yapılıyor. Halbuki kurbanı hafife alacak yorumlara hem sebep hem de gerek yoktur. Çünkü kurban hayatımıza yeni girmiş bir ibadet değildir ki, bizim yeni yorumlarımıza ihtiyaç duyulsun..


Kurban, bin dört yüz küsur sene önceden Medine’de hicretin ikinci senesinde meşru kılınmış, Efendimiz (sas) Hazretleri de bulunduğu dokuz bayramda da kurbanını keserek ümmetine bizzat örnek olmuş, şüpheye düşüp eksik yoruma sebep olacak bir durum asla söz konusu olmamıştır.

Nitekim Rabb’imiz Kevser Sûresi’nde de: “Rabb’in için namaz kıl, kurban kes!.” buyurmuştur.

Bu emirden sonra Peygamberimiz (sas ) Hazretleri önce Medine’de bayram namazını kıldırmış, sonra da kurban kes emrini büyük bir dikkatle yerine getirmiş, hiçbir bayramda kurbanını bıraktığı görülmemiştir. Ayrıca durumu müsait olup da kurban kesmeyen zenginleri de ağır bir ifade ile ikaz ederek buyurmuş ki:

- Malî durumu müsait olduğu halde kurbanını kesmeyen kimse namazgâhımıza yaklaşmasın!

Tüm bunlardan anlaşılıyor ki, kurban hafife alınacak bir mükellefiyet değildir. Efendimiz (sas) Hazretleri, hayatında bir defa olsun kurbanını bırakmamış, bırakan zenginlerin de namazgâhtan uzak kalmaları gereken kötü örnekler olduğuna dikkat çekmiştir..

İşte bu gibi önemli gerekçelerle Hanefi müçtehitlerinin çoğunluğu, kurbanın malî durumu müsait olan zenginlere vacip olduğunu ifade etmişler, Şafiler ise (onlarda vacip kavramı olmadığından) vacip derecesinde kuvvetli sünnet olduğu görüşünü tereddütsüz benimsemişlerdir. Her iki görüşte de kurbanın ihmal edilmesi caiz olmayan önemli bir ibadet olduğunda görüş birliği söz konusu olmuştur.

Kaldı ki, kurbanda sosyal bir yardımlaşma ve toplumla kucaklaşma gibi çok muhtaç olduğumuz önemli özellik ve güzellikler de dikkatimizi çekmektedir. Bu açıdan da kurban asla basit bir âdet gibi görülemez, önemli bir sosyal dayanışma ve kucaklaşma vesilemiz olduğu da dikkatten uzak tutulamaz.

Burada dikkate alınması gereken bir ön bilgi de, kurbanı vacip kılan zenginliğin miktarıdır. Ne kadar zenginlik kurban mükellefiyeti getirmektedir imkan sahibi insanlara?

Geçmiş tespitlere bağlı kalarak diyoruz ki: Zekât gibi kurbanda da zenginlik ölçüsü, seksen gram altını satın alacak paradır. Sabit geliriyle normal ihtiyaçlarını karşılayan kimsenin boşta bekleyen bu miktar altını satın alacak parası (yedi-sekiz bin lirası) varsa kendini kurbanla mükellef bilse yanlış düşünmüş olmaz.

Hanefi’de servet kiminse kurban borcu da onun olduğundan, aile içinde kimin şahsına ait bu miktar imkanı varsa onun kurban kesmesi gerekir.. Ancak diğer mezheplerde aile adına aile reisinin kestiği tek kurban yeterli bulunur, fazlası isteğe bağlı olur.

Aslında kurban mükellefiyeti konusunda sözü öyle fazla uzatmaya gerek de yoktur. Efendimiz (sas) Hazretleri insanları kendi vicdanlarıyla baş başa bıraktığı meşhur hadisinde şöyle bir ölçü de vererek buyurmuş ki:

- Müftü sana fetva verse de sen bir de kalbine sor!

Gerçekten de (sağlam bilgi ile beslenmiş) selim bir kalp de doğru cevap veren vicdanın sesi her zaman duyulur. İçinden gelen bu vicdanî ses diyebilir ki:

- Kurban almakla bir sıkıntıya maruz kalmayacaksın, cimrilik etme, kurbanını kes, mükellefiyetini yerine getir! Ya da:

-Senin acil ihtiyaçların var, kurbana ayıracak boşta bekleyen paran yoktur, sıkıntıya girme.. de diyebilir..

- Buna rağmen, kendisine kurban vacip olmayan gönlü zengin bir insan da kurban kesse ne olur?

- Nafile kurban sevabı alır. Kestiği kurbanın tüyleri sayısınca günahı silinir, sevaba nail olur!.

- Kurbanın kesim vakti bayram namazından sonra başlar, bayramın üçüncü günü güneşin batmasına kadar devam eder. Bundan sonraya kalan kurban mevcutsa kendisi, mevcut değilse parası yoksula verilerek ihmal edilen görevin vebalinden kurtulmaya çalışılır..

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org