DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3174

Satın aldığı malı teslim almadan başkasına satmak caiz midir?

? Bir malı satın alan kimse, bu malı teslim almadan başkasına devretmesi normal bir satış mıdır? Câiz olabilir mi?
? Bir malı satın alan kimse, bunu önce teslim alması lâzım gelir. Teslim aldıktan sonra mal kendisinin olur. Kendinin olduğu kesinleşen malı satmaya me?zun sayılır. Teslim almadığı malın durumu kesin ve sağlam değildir. Eksik, fazla gelebilir. Ayıplı, kusurlu olabilir. İyisi yerine kötüsü, büyüğü yerine küçüğü verilmek gibi birçok ihtimallere namzet bulunur. Bunların hepsi de nizaı mucib durumlardır. Alış verişlerde nizaı mucib haller ise satışa manidir. Satan ile alan arasında münakaşaya yol açar.

Bu bakımdan gerek Hanefî, gerekse Şafiî âlimleri, teslim alınmayan malın satışını câiz görmemişlerdir.

?Bir depoda bütün vasıfları kesin olarak belli olan malı teslim almak için anahtarın verilmiş olması teslim alınmış mânâsına gelebilir. Yeter ki, başkaca bir sürpriz bahismevzu olmasın.?

Binaenaleyh, sadece parasını yatırmış olduğu hayalî malı müşteriye satmak câiz olmaz. Çünkü, malın kendisine âit olabilmesi için daha birçok şartlar, menfi ihtimaller bahismevzudur. Bu ihtimaller izale olmadan malı satmak kendisine âit olduğu kesinleşmeyen malı satmak gibidir. Kendisine âit olmayan malı satmak ise câiz olmaz.

Nitekim sadece parasını yatırdığı otomobilini henüz teslim almadan bir başkasına satamaz. Çünkü satmayı düşündüğü otomobilin kendisine âit olabilmesi için daha birçok menfi ihtimaller vardır. Teslimi yapılmamış, kendisine âit olduğu kesinleşmemiştir. Çalınabilir, kazaya uğrayabilir, yangına mâruz kalabilir. Yapımında hata, kalitesinde kusur bulunabilir. Bunların hepsi de satışta izahı mümkün olmayan manilerdir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org