DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1657

Dindarlar neden cumhuriyet karşıtı gibi gösterilemez?

 

Bir yanlış değerlendirme yapılmakta, cumhuriyete sahip çıkma gösterileri düzenleyen bazı art düşünceli kimseler, dindarlara karşı cumhuriyeti korumak istediklerini söyleyebilmekteler.
Sanki dindar insanlar cumhuriyete muhalifler de onlara karşı cumhuriyeti korumaya çalışmaktalar.. Gerçek öyle mi acaba?.. Çok eskiden yazdığım bir yazıda konuya bakışımızı arz etmiştim. O yazıyı hiç değiştirmeden aynen arz ediyorum. Bakalım dindarların cumhuriyeti ne zamandan başlıyor, ne kadar geçmişi bulunuyor görelim.

***********

Cumhuriyetimiz bir asrı bulan ömre ulaşacak pek yakında inşallah..

Biz bununla iftiharla ifade etmek istiyoruz. Çünkü cumhuri idare şekli bizim anlayışımıza ters değildir. Müslümanların ilk devlet yöneticileri raşit halifeler cumhuri yönetim şeklinin başlangıcını yapmışlardır. Kur’an-ı Kerim’in istişareyi emreden ayeti cumhuri yönetimin uygunluğunu ifade eder.

Dört büyük halifeden hiçbiri halka rağmen tayinle, ya da ihtilalle gelmemişlerdir. Hiçbiri diğerinin akrabası değildir. Babadan oğula yönetim devir teslimi söz konusu olmamıştır. Hepsi de kendileri istemeksizin halkın istek ve hatta ısrarı üzerine sorumluluk yüklenmişlerdir. Halife Hazret-i Ömer’in son anlarında, oğlunu yerine halife tayin etmesi tekliflerine verdiği cevap, tarihin şeref levhalarına geçmiştir.

-Bir evden bir kurban yeter!

Sorumluluk duygusunu gösteren şaheser bir cevaptır bu. Devlet başkanlığını kendini kurban etmekle eşit tutan bir sorumluluk anlayışı..

Cumhuriyetle bağdaşmayan baskı ve dayatmalara karşı duranları cumhuriyet karşıtı olarak göstermek insafla bağdaşan bir anlayış olamaz. Bu türlü yorumlamalar bilgisizlik eseri bir önyargı göstergesidir..

Zira dindar insanlar cumhuriyet düşmanı olamazlar. Hatta onların cumhuriyet anlayışı doksan yıllık gibi kısa bir geçmişe değil, belki bin dört yüz küsur yıl gibi tarihi bir köke de sahiptir..

İlk dört büyük halifenin icraat ve uygulamalarını bir bakıma cumhuri bir yönetim şekli olarak yorumlayan insanları, nasıl cumhuriyet karşıtı olarak takdim edeceksiniz?

İsterseniz Asr-ı Saadet’teki cumhuriyetçi uygulamalardan bazı örnekler sunalım. Bakalım bugünkü anlayışa çok mu ters düşecek, fazla mı yanlış görülecek? Yoksa bizim hedefimizdeki uygulama da budur, ama henüz varamamış, aynını uygulamaya muvaffak olamamışız mı denecek?

Medine’de zeytinyağı sıkıntısı çekilmektedir. Bu yüzden devlet başkanı Hz. Ömer, dışarıdan getirttiği zeytinyağını şehrin meydanında halka bizzat nezaret ederek dağıtmaktadır. Bu sırada yakınlarından biri yaklaşıp halifenin kulağına bir şeyler fısıldar. Bunun üzerine hiddetlenen halifenin cevabı herkesin duyacağı açıklıktadır.

-Sana düşen, halktan biri gibi sıraya girmek, sıran gelince zeytinyağı hisseni almaktır. Halifenin yakınlığına güvenerek herkesten öne geçmek değildir. Benden sonra gelecek yöneticilere, akrabalarını kayırdı diyecekleri bir kötü örnek veremem.!..

Ve halifenin yakını doğruca kuyruğa girer, sırası gelince hissesini alır, bir kayırma olayı asla söz konusu olmaz.!

Ne dersiniz, çok kötü örnek mi bugün için? Yoksa bütün feryatlarımız böylesine adil bir uygulamayı elde etmek için mi? Henüz o seviyeye ulaşamamış mıyız?

Bir başka örneği de arz edeyim izin verirseniz.

Boşaltılan küplerden birinin içine elini sokup zeytinyağıyla saçlarını yağlayan bir çocuğu gören halife, hemen çocuğun elinden tutarak oradaki birine teslim eder ve der ki:

-Derhal bu çocuğun saçlarını kestirin!. Çünkü bu saçlarda devlet malı bulaşığı vardır. Şimdiden devlet malının bulaşığına alışan çocuk, yarın bunun tamamına göz koyacak bir anlayışa yönelebilir. Zapt edilmez bir sorumsuzluğa girebilir. Biz de ona kötü örneklik etmiş oluruz.

Ve çocuğun saçları kestirilip, devlet malının bulaşığına dahi yaklaşmaması konusunda unutulmaz bir örnek de böyle verilir.

 -Bugün bunlar çok mu kötü örnekler, fazla mı yanlış misaller? Cumhuriyetin gereği hangisi?

 Kimler kimleri cumhuriyet karşıtı gibi göstermeye çabalıyor?

  -Biraz insaflı olmak, önyargısız düşünmek gerekmiyor mu?


....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org