DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3532

Düğünde şarkı ve türkü dinlemek caiz olur mu?

? Düğün ve diğer eğlencelerde şarkı, türkü söylenip, birtakım çalgılar çalınıyor. Bunlara âit temel bir ölçü zikretmek mümkün müdür? Hangi türkü, şarkı ne ölçüde mahzurlu, yahut mahzursuzdur?
? Düğün ve benzeri eğlencelerdeki şarkı ve türkülerde esas olan ölçüyü sıralamak mümkündür.

A ? Kadın sesi..

Bu ses, erkeklere haramdır.

Bu sebeble kadınlar erkeklerin işiteceği şekilde çalgı çalıp şarkı, türkü söyleyemezler. Bunların bu gibi sesli ve çalgılı eğlenme yerleri, erkeklerin işitmeyecekleri, kendilerine mahsus özel mahalleridir. Kadınlar kendi aralarında kendilerine mahsus yerlerinde eğlenirler. Erkeklere eğlence olacak hale düşmez, böyle bir seviyeye mâruz kalmaya tenezzül etmezler.

B ? Erkeklere gelince.. Erkeklere de erkek şarkı ve türkücü hitap eder. Bu şarkıcı ve türkücünün söyleyeceği beste ve güfteler de, kadından, içkiden, ahlâk bozucu, nefis kabartıcı şeylerden bahsedip, onları övemez, nefis ve şehveti çığırından çıkaracak tahrikte bulunamaz.

Demek ki, milli duyguları şahlandıran, imanî ve İslâmî hisleri kuvvetlendirip, ahlâk ve fazilet anlayışı telkin eden ses ve havalar câiz olur, meşrûluk arzeder. Bu ölçü içinde yapılan eğlencede def çalmak, darbuka vurmakta beis olmadığını (El-Muhît) zikretmektedir.

Kesin olan odur ki, kadın-erkek karışımı bir eğlence hiçbir suretle meşrûluk arzetmez. Daha başında iken haramların irtikâp edildiği böyle yuva kurmaların sonunda hayır ve bereket umulmaz. Hayırla başlayan hayırla devam eder, şerle başlayan da şerle devam eder.

Ancak pişmanlık duyarak yapılacak ciddi tevbe istiğfar kurtuluşa çâre olabilir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org