DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1656

Yaz mevsiminde de utanma duygusuna ihtiyaç var!

 

Evet, yaz mevsiminde de utanma duygusuna ihtiyaç vardır. Çünkü utanma duygusu insanî bir vasıftır.  
İnsan bu duygusunu hiçbir mevsimde bırakmamalıdır. Utanma duygusunu yitiren kimse insanî vasıflarından bir şeyler yitirmiş gibi olur çünkü.
Nitekim diğer varlıklarda utanma duygusu yoktur. Kendilerini de böyle bir mükellefiyet altında hissetmezler onlar.

Şurası unutulmamalıdır ki, utanma duygusu, insanın hem kendini, hem de içinde yaşadığı toplumu koruyucu ve kurtarıcı bir duygudur.

Çünkü utanan insan bir yanlış yapacağı, bir yerini açacağı, bir günaha yöneleceği sırada hemen utanma duygusu onu sımsıcak sarar, bu yanlışı yaptığı takdirde önce Rabb’inin huzurunda, sonra da dostlarının ve komşularının yanında ne kadar sıkılıp mahcup olacağını, bilenlerin kendisini ne kadar ayıplayacağını düşünür, kızarır, bozarır, sonra da ‘utanacak duruma düşmektense bu yanlışı yapmamalıyım’ diyerek vazgeçer yanlışlarından.

- Neden utanma duygusunda böyle fevkalade koruyucu ve kurtarıcı bir özellik ve güzellik vardır?

Utanma duygusunun kaynağı imanıdır da ondan. İmandan kaynaklanmaktadır utanma duygusu. Nitekim utangaçlığıyla bilinen bir gence bir yakını, bu kadar utangaç olma, biraz yırtıl, serpil, kimseyi takma.. manalarına gelen tavsiyelerde bulunurken oradan geçmekte olan Efendimiz (sas) Hazretleri’nin yaptığı şu ikazına muhatap olur. Buyurur ki:

-Dokunma utanan gence, utansın! Çünkü utanma duygusu imandandır!

Demek ki vazgeçilecek basit bir duygu değildir utanma duygusu. Sahibini kötülüklerden koruyucu ve kurtarıcı etkisi söz konusudur.

Maneviyat büyükleri utanma duygusunun, bütün faziletlerin başı olduğuna şu çarpıcı ifadeyle de işaret etmişlerdir:

- Utanmadıktan sonra istediğini yap!. Çünkü en büyük kayıp utanma duygusunun kaybıdır. Onu kaybettikten sonra geriye koruyabileceğin bir değerin kalmamış demektir. Artık neyi istersen onu rahatça yapabilirsin..

Bu duygunun koruyucu özelliklerinden biri de, avret yerini açmaktan utandırmasıdır. Bundan dolayı utanma duygusuna sahip insan, ne kendi avret yerini açar, ne de başkasının açılmış mahrem yerine bakmaya razı olur. Bu konuda sahabeden Selman-ı Farisi Hazretleri der ki:

-Ben yüksek yerden düşüp ölmeye razı olurum, ama avret yerimin açılıp da herkesin bakmasına razı olamam! Tenbihü’l-Gafilin’de Hazret-i Ali Efendimiz’den de şu söz nakledilir:

-Allah (cc) avret yerini açarak baktırana da, bakana da lanet etmiştir!

Çünkü mahrem yerini açmakta da, bakmakta da kötü duyguların depreşmesine, günahlara yönelme hissinin azgınlaşmasına sebep olma sonucu vardır. Haya duygusunu yitirenlerde ise ne baktırmaktan çekinme ne de bakmaktan utanma titizliği kalmaz. Bundan dolayı Efendimiz (sas) Hazretleri bakış konusunda şöyle uyarıda bulunmuştur:

-Ansızın bakışınızda bağışlanırsınız, ancak sonraki kasti bakışların vebali bakana da, baktırana da yazılır. Bakışlarınızı haramlardan koruyunuz!.

-Bir önemli konu da şudur: Her insanın koruyucu muhafaza melekleri vardır. Bu melekler onu gölgesi gibi takip edip kötü ruhların şerrinden korurlar. Ancak korudukları insan, avret yerini açar da bedenini teşhir ederse, muhafaza melekleri o teşhire bakmaktan utanır, uzaklaşırlar. Meleklerin uzaklaştığı yere ise şerir ruhlar ve şeytanlar üşüşür, kötü duygular depreşir, fitneli bakışlar başlar. Zaten günahlar da meleklerin uzaklaşıp fitneli bakışların başladığı yerde başlar..

-Bir önemli husus da şudur: Utanma duygusu herkeste güzeldir. Ama kadında daha da güzeldir. Bir kadının en değerli zineti utanma duygusudur. Bundan dolayı büyükler demişler ki:

- Altın zinetlerini kaybeden kadın, kadınlık zinetlerinden hiçbir şey kaybetmemiştir! Ancak utanma duygusunu kaybeden kadın, kadınlık zinetini kaybetmiştir! Çünkü demişler, altın zinetler satın alınarak tekrar sahip olunabilir ama kaybedilen utanma duygusu, satın alınarak tekrar sahip olunamaz! Buna iman kuvveti gerekir
....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org