DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1754

Üç ayların farklı fazilette zaman dilimleri olduğunun farkında mıyız?


 Yeryüzünün her yeri fazilet ve kutsiyette eşittir. Çünkü her yeri ve her mekânı yaratan Rabb’imizdir. Ancak şu üç mekân müstesna:

 - Mekke’deki Mescid-i Haram. Medine’deki Mescid-i Nebi ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa. Buralar yeryüzünün farklı fazilette mekânlarıdırlar.
  Buralarda kılınan namazla, yapılan ibadet ve iyilikler başka yerlerle mukayese edilemeyecek kadar fazilet ve üstünlüğe sahiptir. Bu sebeple yeryüzünün herhangi bir yerinden bir başka yerdeki mescide daha sevaplı olur diye yola çıkmaya gerek duyulmayabilir. Ancak bu üç mescit öyle değildir. Uzaklardan buralara ibadet etmek için yola çıkılabilir. Çünkü bu üç mekân, mekânların en üstünü ve faziletlisidir.

Nitekim Efendimiz (sas) Hazretleri’nin bu konudaki hatırlatması şöyle olmuştur bizlere:

- Farklı sevap almak niyetiyle ancak şu üç mescit için uzaklardan yola çıkılabilir. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa!

İşte mekânların bazıları bazılarından böyle üstün oldukları gibi, zaman dilimlerinin bazıları da bazılarından böyle üstün ve mübarektirler. Nitekim bazı aylar, günler, geceler var ki öteki zaman dilimlerinden sevap ve faziletçe çok üstündürler. Üç aylar, özellikle kandil geceleri, Ramazan’daki Kadir Gecesi, cuma günü gibi mübarekliği ayet ve hadislerle sabit olan günler ve geceler bu üstün gün ve geceleri temsil ederler.

Bu itibarla, içinde bulunduğumuz üç aylar da farklı zaman dilimleri olarak bizi bir daha kucaklamış bulunmaktadır bugünlerde. Şükrederiz bizi bir daha bu farklı zamanlara ulaştıran Rabb’imize.

Bediüzzaman Hazretleri, bu zaman dilimlerinin farklılıklarına şöyle işarette bulunur eserlerinde:

- Her ibadet ve iyiliğin sevabı başka aylarda on ise Receb-i Şerif’te yüzü geçer, Şaban-ı Muazzam’da üç yüzü geçer, Ramazan-ı Mübarek’te ise bine çıkar... Kadir Gecesi’ne gelince, seksen seneyi aşan nafile ibadet yüceliğine ulaşır!..

Demek ki, Recep ayı ile başlayıp Şaban ayı ile artarak devam eden sevap yükselmesi, Ramazan ayında en üst dereceye ulaşır, Kadir Gecesi’nde ise üç aylar boyunca kendini hazırlamış olan mümin, İlahi affa tam nail olacak bir ruh haline yükselebilir. Hatta bayramda da kendine yeniden bir beyaz sayfa açarak yepyeni bir hayata başlama bahtiyarlığına dahi ulaşabilir.

Bu neden böyle? Çünkü Rabb’imiz mümin kulunun cehennemde azap görmesinden değil, Cennet’te mutlu olmasından memnun oluyor. Bunun için de sebepler, tabiri caiz ise bahaneler hazırlıyor, bazı mekânları, bazı zamanları diğerlerinden üstün kılıyor ki, imanlı insanlar bu vesilelerle kendilerine çekidüzen versinler, yeni bir hamle ve teşebbüsle dini hayatlarında aşk duyup şevk kazanarak Cennet’e layık hale gelsinler.

Bundan dolayıdır ki Efendimiz (sas) Hazretleri, üç ayların başlangıcı olan Recep ayında oruçlarını, namazlarını, bilcümle ibadet ve iyiliklerini daha da çoğaltmış, Şaban ayında ise bu artışı bir kat daha ileriye götürmüş, böylece de ümmetine Ramazan’daki umumi affa layık olacak hale gelme örneğini vermiştir.

Onun için bu aylarda içten gelen tövbe, istiğfarlarla daha fazla ibadet edilir, oruç tutulur, hayır hasenatta ilerilere gidilir. Varsa kul hakları tümüyle ödenerek helalleşmeye bakılır. Kaza namazları varsa kılarak tümüyle borçtan kurtulmaya gayret edilir. Ta ki Ramazan’daki umumi affa layık hale gelinsin...

Böylece Rabb’imizin mümin kullarını affetmek için yarattığı farklı zaman dilimlerini yaratılış hikmetine uygun şekilde yaşamış, gayesine uygun şekilde değerlendirerek Rabb’imizin rızasını kazanmaya layık hale gelmiş oluruz.

Yazımızı, Efendimizin Recep ve Şaban ayları boyunca tekrarladığı duasıyla bağlayalım izin verirseniz:

- Allah’ım mübarek kıl bize Recep ve Şaban’ı; affımıza vesile eyle ulaştıracağın Şehr-i Ramazan’ı!..

Huzurlu üç aylar ve affımıza vesile kılabileceğimiz mübarek Ramazanlar dileğimle...

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org