DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1848

Kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlıdır!”


Allah Resulü (sas) Efendimiz Hazretleri, müminin bir hakkı koruma konusunda kuvvetli olması gereğine işaret ettiği hadisinde bakın ne buyurmuş:
- Kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlıdır! (R. Salihin)
- Neden kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır?
  Çünkü mümin her şeyden önce hep hakkı esas alır, hakkı korumayı hayatının hedefi bilir.

Ancak hayatının hedefi bildiği hakkı korumak için de kuvvete ihtiyacı vardır. Kuvvetsiz adam sahip çıktığı hakkı kolayca koruyamaz. Haramiler hazırdır onun elinden o hakkı almak için.

Kuvvetin bu öneminden dolayı Rabb’imiz de Enfal Sûresi’nin 60. ayetinde ikazını şu mealde yapmaktadır:

-Haklarınızı korumak için olanca gücünüzle kuvvet hazırlayın!

Çünkü korumak istediğiniz hakkınız ancak kuvvetle korunur. Kuvvetiniz yoksa söz, hep kuvvetli olan haksızların olur, haklılara sadece seyirci kalmak düşer ötelerden.

Ahirette olmasa da dünyada bu hep böyle olur. Kim kuvvetli ise söz onun olur.

Kuvvetin hakkı koruyucu ve kurtarıcı etkisine ait bir öğrencilik hatıramı arz etmek isterim sözün burasında.

1960’larda Osmanlı’nın son hadis alimi olarak bilinen meşhur muhaddis Bekir Haki Efendi, Süleymaniye Camii’nde bize Buhari okutuyordu. Konu, sözünü ettiğimiz (kuvvet hazırlayın) ayetinin hadislerle açıklamasına gelmişti ki Hocamız:

- Çocuklar dedi, kitaptan başınızı kaldırın, söyleyeceğim şu sözü dikkatle dinleyin.

Hep birlikte başımızı kaldırıp hocamıza bakmaya başladık. Bu sırada yukarıya doğru kaldırdığı sağ elinin şahadet parmağıyla dikkat işareti vererek hiç unutamadığım şu cümleyi söyledi:

- “Her kaidenin istisnası vardır; kuvvet kimde ise söz ondadır’ın istisnası yoktur! Bunu hiç unutmayın çocuklar!”

Evet, son devrin hadis alimi, kuvvetin etkisi konusunda hiç unutamayacağımız bu kaideyi ezberletmişti bize.

Bu söz geçerliliğini halen devam ettirmektedir ve belki de kıyamete kadar da devam ettirecektir. Bu bir İlahi kanundur anlaşılan.

- Düşmanlarınıza karşı hakkınızı korumak için olanca gücünüzle kuvvet hazırlayın. Çünkü kuvvet kimde ise söz ondadır. Sahip çıktığınız hakkınızı haksızlara karşı ancak kuvvetle koruyabilirsiniz. Yoksa haramiler sahip oldukları kuvvetleriyle söz hakkı bile vermeyebilirler size.

Öyle ise, mümin sözünü dinletmek istiyorsa Kur’an’ın ve hadisin ikazlarına kulak verecek, kuvvetli olmaya bakacak. Yoksa söz hep kuvvetlinin olmaya devam edecek, mümin de kuvvetliye karşı susmaya mecbur kalacaktır.

Burada unutulmaması gereken çok mühim bir nokta da şudur:

-Kuvvet nedir ki, biz ona sahip olalım da hakkımızı onunla koruyalım? Bizim sözümüz de dinlensin hakkımızı korumak istediğimiz yerlerde?

İşte burada da asırların ötesinden mucizeli bir hadis bizi ikaz etmektedir.

Allah Resulü Efendimiz, çıktığı minberinde sözünü ettiğimiz ‘kuvvet hazırlayın’ ayetinin açıklamasını yaparken bakın sahip olmamız gereken kuvveti hem de üç defa tekrar ederek nasıl açıklıyor:

- Elaa! Dikkat edin, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır!

Kuvvet o günkü silah olan (at üstünden ok atmaktan ibarettir) demiyor da, sadece (atmaktır!) diyor!

Demek ki geleceğin savaşları hep atan silahlarla yapılacak, haklar hep atan silahlarla korunacak. Kuvvet hazırlayın demek, atan silah hazırlayın demektir. Karadan atan, havadan atan, denizden atan!.

Yoksa kuvvet kimde ise söz hep onda olacak. O kuvvete sahip olmayanlar da haklı oldukları yerde bile söz sahibi olamayacak, haklarını koruyamayacaklardır.

Yazımızı, baştaki hadisle bağlayalım isterseniz:

- Kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlıdır! Savaşta kuvvet ise atmak, atan silaha sahip olmaktır. Havadan atan, karadan atan, denizden atan!

Kendi içinde birlik beraberliğini koruyarak bu kuvvete sahip olmayan müminler, hakkını korumak için hayatını feda ederek şehid olacak, ahiretini kazanacak; ama dünyada son söz yine kuvvet kimde ise söz onda olacaktır. Demek ki, ayet ve hadislerin kuvvetli olma konusundaki ikazlarını Müslümanların hep hatırlarında tutması gerekiyor.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org