DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1639

Geceleri içki satışı yasağı üzerine

Yazarlar Ahmed Şahin

 

Yeni çıkarılan kanun gereği geceleri içki satışı yasaklanmış, aile fertleri bu yaygın bağımlılıktan hiç olmazsa geceleri  korumaya alınmıştır.

Böylesine isabetli bir tedbirden bile rahatsızlık duyanlar olmakta, gecenin belli saatlerinde olsun içki satışının yasaklanmasına itiraz edenler bile  görülmektedir. Bu itirazlara ne akıl eriyor ne de mantık... Demek ki insan bağımlısı haline geldiği bir zararlı şeyi, hayatın terk edilemez ihtiyacı zannedecek hale bile gelebiliyor ve o zararlı alışkanlığı savunabiliyor.

Bizim anladığımız kadarıyla aileyi ne pahasına olursa olsun yaygınlaşan içki belasından korumak, yönetimin de aile reislerinin de ihmal edilemez görevlerindendir. Bunun için de gecenin belli saatlerine sıkıştırılan bu içki satışı yasağının ciddi şekilde uygulanmasına ihtiyaç vardır. Hadislerde bütün kötülüklerin anası olduğu bildirilen içki belasından tam korunmak için önce seçilen arkadaşlara, dostlara, komşu ve çevreye dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütün kötü alışkanlık ve bağımlılıklar, arkadaş ve dost çevreden aksetmektedir. Nitekim bir dostun “tek sigaradan ne olur, hele bir yak” teklifiyle bağımlılığın temeli atılmaktadır sigarada. İçkinin başlangıcı da böyledir. Bir dostun “Ne olur bir bardak biradan, hele bir deneyiver” teklifiyle başlar. Bir de bakarsınız ki bir bardakla, bir şişeyle başlayan dost ikramı onu da alıp götürmüş, ne sıhhat kalmış ne de servet. Ne itibar kalmış ne de izzet!.. Tıpkı koskoca bir ormanın bir kibrit çakmasıyla tutuşup kül olması gibi.

Hadislerde içkinin günahına ortak olanlar şöyle sıralanmışlardır:

- Üretenler, oradan alıp satış yerine götürenler, oradan da alıp sofraya taşıyanlar; zincirleme sorumluluk yüklenir, vebale derecelerine göre ortaklık etmiş sayılırlar.

Bundan dolayı Bilal-i Habeşi, ‘Temeline içki dökülen bir minarede ezan okumam’ derken, Veysel Karani de, ‘İçine içki damlatılan bir gölden develerimi sulamak istemem’ diyecek kadar içkiden uzak kalmışlar, içki içilen sofraya dahi yakın oturulmaması, içenlerin teşvik edilmemesi yolunda tembihlerde bulunmuşlardır.

İçkinin haram olmasının sebebi, sarhoşluk vermesi, bağımlılık meydana getirerek insanın melekelerini felce uğratmasıdır. Aynı illeti hangi şeyde görsek onun da aynı şekilde haram olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu bakımdan esrar, afyon, eroin, kokain, gibi bağımlılık meydana getiren uyuşturucu ve sarhoş edici maddeleri de alkollü içkiler gibi haram bilir, yılandan, akrepten kaçar gibi aile fertlerinin onlardan uzak durmasını sağlamaya gayret ederiz.

Ancak bunların tıpta ilaç olarak kullanılmasına cevaz verildiğini de biliriz. Morfinin tıptaki ağrıyı hissettirmeyen faydalarını yok saymak mümkün değildir. Nitekim bazı Şafii âlimleri, ilacın alkolsüzü yoksa alkollüsünün kullanılmasına cevaz vermiş, zaruretin mahzurları mubah kılacağını bildirmişlerdir. Hanefi fukahası da:

“İçki yapana üzüm satışı haram değildir, çünkü helal olan üzümü harama dönüştüren satan değil, alandır.” demişse de diğer mezhep imamları,

“İyilikte ve takvada yardımlaşın, ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” ayetine dayanarak, “içki yapana üzüm satışının günaha yardımcılık manasına geldiği” görüşünü hatırlatmışlardır.

Âlimlerin bir kısmı da, “Kazancının tamamı içkiden olanın ekmeği yenmez.” derken bir kısmı da, “Kazancının tamamı haramdan olmayıp içinde helal de bulunan komşunun yemeği yenir. İrtibat kesilerek dışlanmaya gidilmez. Faydalı olmaya gayret edilir.” demişlerdir.

 Bu geniş konuda sözün özü: İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Mutlaka uzak kalınmalıdır. Çoğu sarhoş eden içkinin azı da haramdır, damlası dahi alınmamalıdır. Bağımlılık getiren tüm kötülükler önce azıyla başlar, sonra kurtulamaz halde insanın baş belası haline gelir. Korunmak için ne kadar sıkı tedbir alınsa yeridir. Çünkü içki, meşhur tabiriyle tüm kötülüklerin anasıdır. Bu anadan tüm kötülükler meydana gelebilir

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org