DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 11019

Avukatların Aldığı Para Haram mı, Helâl mi

Bâzıları bu paranın haram olduğunu söylerken bâzıları da, helâl olduğunu ifade ediyorlar. Ancak neden haram, neden helâl olduğu hususunda kesin bir müeyyide söylemiyorlar.
Biz mes?eleye âyet-i kerîmenin ışığı altında bakıyor, Mecelle ve diğer İslâm hukukundaki vekâletin meşrûluğunu düşünerek hüküm getiriyoruz.

Buna göre, Avukatlık meşrû bir meslektir. Aldıkları paraya ise hem helâl, hem de haram demek mümkündür. Bir avukat, üzerine aldığı dâvada hakkı ararsa, hak kimin tarafında olduğunu inceler, hakkı meydana çıkarma çabasında olursa aldığı helâl olur. Zira hakkı aramış, hak, tarafında tahakkuk eden adamın lehinde olmuş, hakkı sahibine vermek hususunda gayret göstermiştir. Bu ise meşrû bir hizmettir.

Şayet hak karşı tarafta çıkar da, lâf ve yazı oyununa gider, hakkın karşı tarafta çıktığını bildiği halde sırf menfaatini korumak için haklı tarafı red ederse durum değişir, aldığı paranın helâl olmadığı hükmüne varılabilir.

Âyet-i kerîmede:

? Ey iman edenler, biribirinizin malını bâtıl sebeplerle yemeyiniz! buyurulmaktadır.

Bir avukat dâvasını aldığı adamın haksız olduğunu bildiği halde müdafaasını yapar, sırf ücretini almak için haklı çıkarmaya gayret ederse bâtıl yolla menfaat temin etmiş olur. Böylece âyetin ?Bâtıl sebeplerle biribirinizin malını yemeyiniz?, emrine aykırı hareket etmiş olur.

İşte bundan dolayı da avukatların aldığı paraya:

? Bâtıl yolla kazanmıyorsa helâldir, bâtıl yolla kazanıyorsa haramdır, demek gerekir.

Demek ki dâva sahibinin haksızlığını bildiği halde müdafaasını yapıyor, sadece parasını almak için haksızın tarafında yer alıyorsa, aldığı helâl olmaktan çıkıyor, harama giriyor.

İslâm hukukunda avukatlık meşrû bir meslektir. Kendi hakkını bilgisizliğinden, yahut ifade eksikliğinden, yahut da zaman müsaadesizliği gibi sebeplerden dolayı müdafaadan aciz kalan kimseler kendilerine vekil tutabilirler, haklarını vekillerine müdafaa ettirebilirler. Ancak, vekil, haklı haksız olmayı düşünmeyip sadece ücreti alabilmek için müdafaa eden biri olamaz. Belki kaybolan hakkı kurtarmak, gizlenen hisseyi açıklamak için vazife alan biri olur. Böyle olunca da aradığı hak, kimin yanında çıkarsa onun tarafını tutar, menfaatim kaybolmasın diye haksızı müdafaada ısrar edemez. Ancak bu niyet içinde olursa ücreti meşrûluk arzeder.

Bu ücretin miktarını ise, taraflar çevredeki meşrû ölçüleri nazara alarak, dâvacının durumunu da düşünerek tespit ederler. Herşeyde olduğu gibi, burada da fırsatçılık etmek, dâvacının zor durumda kalışından istifade ederek fâhiş ücret talebinde bulunmak meşrû olmaz.

Bir hadîste, haksız tarafa hak tanıyan hâkimin testere ile biçilerek öldürülmüşcesine azap göreceği bildirilmektedir.

Haksıza hak verdiren avukat da, aynı cezaya uğrayacak, testere ile biçilerek ölmüşçesine azaba mâruz kalacaktır. Zira biri haksızı haklı çıkaran hüküm veriyorsa, diğeride bu hükmün verilmesine sebep olup zemin hazırlıyor, demektir.

Sebep olan, haksızlığı işleyen gibidir, hadîsiyle haksıza hak verdiren avukatlar da ceza görecektir.

İman sahibi avukatlar, aldıkları dâvanın sahibine haklı ise tarafını tutacağını, haklı olmadığını anladığı takdirde müdafaada ısrar etmeyeceğini açıkça anlatmalı, baştan haksızlığı da müdafaa edeceği şeklinde bir teminatta bulunmamalı, bu suretle alacakları ücreti helâla çevirmelidirler. Aksi tutum aksi mânaya gelir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org