DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2576

Radyo ve Televizyon Satışı Câiz mi?

? Radyo ve televizyon alıp satmak câiz mi, değil mi?
? Yalnız oyun oynayıp, eğlenmek için kullanılan çalgı ve saz âletlerini satmanın câiz olmayacağı fıkıh kitaplarında kayıtlıdır.

Ancak, radyo ve televizyon sadece çalgı ve eğlence için kullanılmamakta, bâzan günahsız, bâzan da sevap olan faydalı işlerde kullanılmaktadır. Meselâ, haberleri dinlemek, ilmî buluş ve icadları anlamak, dinî sohbet ve mevlidleri takip etmek bunlarla olmaktadır.

Bu itibarla bunları sadece çalgı için kullanılan alım satımı haram, saz gibi âletlere benzetmek isabetli olmaz. Bu hususta isabetli söz şöyle olabilir:

? Bunların zararsız programları dinlenir, zararlısına iltifat edilmez. Böylece iyiliğinden istifade edilip kötülüğünden kurtulma yoluna gidilir. Alım satım da işte bu faydalı tarafıyla câiz olur.

Aslında bu hususta yapılacak iş, radyo ve televizyonun programlarını bütünüyle düzelttirmek, inancımıza, ahlâk ve an?anemize ters yayından uzak kılmak için ağırlığımızı hissettirmektir. Kendi radyo ve televizyonumuz kendi inancımıza, örf ve âdetimize karşı mücadele veremez, bize ters düşen bir yayın içinde olamaz. Oluyorsa biz vazifemizi yapmıyor, baskı unsuru olarak ağırlığımızı hissettiremiyoruz demektir. Yapılması mümkün olan vazifemizi yapmadığımızın dünyevî cezası da bu yayın olsa gerektir.

Bir başka yol da, gösterilen yanlış programların doğrusunu çoluk çocuğa anlatmak, dolayısıyla inandırıcılık vasfını yıkmak suretiyle seyirci fertlerimizin muafiyetini sağlamaktır ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org