DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1330

Maneviyat büyüklerimizi hep istifadeyle dinlemişiz

Evet, geçmişten günümüze kadar gelen tüm maneviyat büyüklerine hep saygı duymuş, uyarı ve irşatlarından istifade ederek hürmette kusur etmemişizdir. Bu yüzden geleneklerimizde maneviyat büyüklerine saygısızlık görülmemiş, hürmet ve saygıda kusur edilmemiştir.

Bugün de tarih boyunca devam ettirdiğimiz bu saygı ve hürmetimizin bozulmaması, hepimizin dilek ve temennisidir. Çünkü günümüzün şaibeli söylenti ve rivayetleri yarın doğru olarak anlaşılacak, biz yine yüz yüze bakacak, ortak kıblemize doğru birlikte el ele yürüyeceğiz. O günlerde başımızı yere eğme durumunda kalmamak için bugünlerde öfkemizi kontrol etmeli, pişmanlık duyacağımız kırıcı ve incitici itham ve isnatlardan kaçınmayı en önemli mükellefiyetimiz olarak bilmeliyiz.

Kaldı ki, maneviyat büyüklerimiz, tarih boyunca bize hep faydalı bilgiler vermişler, sorumluluklarımızı hatırlatan önemli uyarılarda bulunmuşlardır. Hatta asıl yöneticilik nasıl olur, bize maneviyat büyükleri anlatmışlardır. Önemli bir örneğine bir daha bakalım isterseniz.

Meşhur Abbasi halifesi Harun Reşid, nasıl bir yönetici olsam da sorumluluğumu tam yerine getirmiş sayılsam diye geceleri uyku uyuyamaz hale gelir.

En sonunda o günün maneviyat büyüğü Fudayl bin İyad'a danışma gereği duyarak der ki:

- Ben kendimi ehil görmediğim halde halifelik sorumluluğunu üzerime yıktılar, kendi nefsimin hesabını nasıl vereceğimi bilemezken bu defa halkın hesabını vermekle de mükellef tuttular. Bu konuda neleri tavsiye eder, nasıl bir yönetim anlayışı içinde olmamı uygun bulursunuz? Bana yol gösterin, uyarılarda bulunun. Biz yöneticiler olarak maneviyat büyüklerimizin uyarı ve irşatlarına çok ihtiyacımız var?

Bunun üzerine o günün maneviyat büyüğü Fudayl bin İyad, tüm yöneticilere örnek olacak şu muhteşem tarihi yönetim tarifini yapar ve der ki:

- Ey Müslümanların halifesi! Çıktığın bu yüce makamın sorumluluğunu tam yerine getirmek istiyorsan gerçek manada bir yönetici olman gerek. Bunun için de önce yönetimini yüklendiğin ülkeyi bir uçtan bir uca kendi hanen kabul et, ülkenin halkını da kendi hanenin halkı olarak gör, yaşlılarını anan, baban, gençlerini de kendi çoluk çocuğun bil. Evine, hane halkına nasıl davranır, neyi layık görürsen ülke halkına da aynı şeyleri layık gör, aynı şeyleri uygula. Neye layık olup neye layık olmayacaklarını da bu vicdan terazisi ile tartarak tespit eyle.

Maneviyat büyüğü sözünü şöyle bağlar:

- Şayet yönetimini yüklendiğin insanların mahşerde tek tek karşına dikilip de senden davacı olmalarını istemiyorsan! Bu fevkalade faydalı yönetim tarifini büyük bir dikkatle dinledikten sonra gözyaşları içinde oradan ayrılan Abbasi halifesi Harun Reşid'in yol boyunca sızlanarak söylediği şu sözler tarihe geçer:

- Rabb'im der, ben kendi nefsimin hesabını verememe korkusu içinde iken, şimdi bana ülke halkının hesabını vermeyi de yüklediler. Bütün ülke bir baştan bir başa benim evim, ülke halkı da evimin halkı, yaşlıları babam-anam, gençleri oğlum-kızım, çocukları da kendi yavrularım olmuşlar. Ben bunların dertlerini, ihtiyaçlarını kendi hanemin dertleri, ihtiyaçları gibi tespit edip çare bulmaya mecbur ve mükellef tutuluyorum. Meğer yöneticilik ateşten bir gömlekmiş de pek de haberim olmamış. Nasıl uyuyacağım bundan sonra böyle geniş bir hanede, böylesine çok nüfuslu bir ailenin sorumluluğu altında?

Evet, maneviyat büyükleri tarih boyunca yöneticilere hep böyle hayırlı uyarılarda bulunmuşlar, onlar da bundan şikâyetçi olmamış, aksine memnun olup istifade etmişlerdir.

Demek ki geçmişte maneviyat büyükleri böyle uyarılarda bulunuyorlar, yöneticiler de saygı ile dinliyor, istifade ediyorlardı. Günümüzde bu gelenek bozulmamalı, maneviyat büyükleri yine saygı ile dinlenmeli, olması gereken hürmet de terk edilmeyip devam ettirilmelidir.

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org