DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2704

Dini Yanlış Anlatan Kitap Satılır mı?

? İslâmiyeti yanlış anlamak suretiyle insanların dine bağlılığını yıkmayı hedef alan kitapları satmak câiz mi?
? İslâmiyet?i yanlış anlatarak okuyucularının dinî bağlarını koparıp, İslâm?dan uzaklaştırmayı gaye edinen kitapları alıp satmak câiz olmaz. İnsanları dinsizleştirmeyi hedef alan bu gibi kitaplardan elde edilen kazanç da haram olur, meşrûluk arz etmez.

Peygamberimiz bir hadîslerinde, ?Hayra sebep olan hayrı yapmış gibi, şerre sebep olan da şerri işlemiş gibi olur? buyurmuştur.

Kendisi dinsizliğin aleyhinde de olsa dinsizliği müdafaa eden kitapların yayılmasına sebep olan kimse sanki aynı fikri müdafaa ediyormuş gibi bir duruma girer, mes?ûliyete ortak olur.

? Adam zaruretten dolayı satıyorsa?

? Mes?ûliyete ortak olmaması için zaruret derecesinde geçim sıkıntısı içinde olması lâzımdır ki, muhtevâsı İslâm?ı reddeden kitabı satarak zaruret derecesindeki ihtiyacını karşılamak zorunda kaldığı kabul edilsin.

Ancak, zamanımızda böylesine zaruret içinde kalan kimse pek yok gibidir. Olsa olsa daha çok kazanmak, daha geniş imkâna sahip olmak için bunlar alınıp satılmakta, böylece İslâm?ı hafife alan neşriyatı zaruretsiz satanlar, mes?ûliyete ortak duruma girmekteler. Nitekim büyük hadîs âlimi İmam-ı Nevevî ?Mecmûa??sında şöyle der:

? Hadîs, fıkıh ve faydalı bilgileri ihtivâ eden kitapları alıp satmak câizdir. Ancak, küfür yayan kitapları alıp satmak câiz değildir, haramdır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org