DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 4667

Bira Haram mı Kolonya Kullanılır mı?

Sık sık sorulan suallerden biri de kolonya ile alâkalı sualdir. Öyle ki, bazı mahfillerde kolonya bir münakaşa ve münâzaa konusu olmakta, kolonya kullanan, yahut satan içki kullanmış, sarhoş edici nesne istimal etmiş gibi değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.
Bu mes?eleye ?ESAS NOKTA? kitabımızda kısa fakat kesin bilgi vermiştik. O bilgiyi buraya da aldığımızda mes?eleye âit ölçüye sahip olacak, ihtilâfı bir kenara atarak fetvâ, takvâ tercihiyle durumu inceleme imkânı bulacağız.

ESAS NOKTA?dan:

Kolonya mes?elesi üzerinde değişik görüşler vardır. Kolonyanın necis ve haram olduğunu söyleyenler olduğu gibi, sadece içilmesinin haram, fakat kullanılmasının helâl olduğunu, necis olmadığını söyleyenler de vardır. Bu hususta kısaca bâzı bilgileri aktarmak istersek diyebiliriz ki:

Bâzı âlimler kolonyanın alkol ihtiva ettiği için hem haram, hem de necis olduğunu ifade etmekteler. Nitekim elbisenin bir yerine dökülen kolonyanın ıslattığı yer, avuç içi genişliğini bulursa namaza mani olur, burası yıkanmadan ibâdet edilmez, derler. Bu zatlara göre, kolonyanın ıslattığı yere rüzgâr dokunması, hava değmesiyle de temizlik meydana gelmez. İdrarın ıslattığı yer gibi.

Ancak, bunların karşısında mes?eleyi daha derin ve müsait şekilde ele alanlar da vardır. Bunların arasında Diyanet İşleri Müşavere Kurulu?nun (1943-1948) tarihlerinde verdiği iki kararını da zikretmek mümündür. Bu iki kararda, ispirto ve kolonyanın içilmesi haramsa da, başka yerlerde kullanılması haram olmadığı; şarap gibi necis olmayacağı, döküldüğü yeri kirletmeyeceği ifade edilmektedir. Buna göre kolonya alınır ve satılır. Merhum Elmalılı Hamdi Efendi?nin tefsirinin birinci cild, (762)?nci sayfasında da, buna yakın izah bulmak mümkündür

.

?Kur?an Ahkâmı? tefsirinin (320)?nci sayfasında ise, geniş bilgi verildikten sonra, şu hükümler sıralanmaktadır:

1 ? (Sarhoş eden) içki, alkol nisbeti ne olursa olsun haramdır. Meselâ, alkol nisbeti yüzde iki veya daha az olan Bira da haram cinsine dahildir. (Çünkü sarhoş edici madde bunda da mevcuttur. Nisbetinin az olması haramlıktan çıkarmaz.)

2 ? Çoğu sarhoş eden maddenin, azı da haramdır.

3 ? Şarap aynı (bizzat kendisi) itibariyle haram ve necis?tir. Diğer içkilerin (içilmesi) ise, haramsa da aynleri (maddeleri) necis değildir. O halde ispirto, kolonya ve benzeri şeylerin elbise veya bedene dökülmesi, namaza mâni değildir. Ancak içilmeleri haramdır. (Çünkü bunlar şaraptan sayılmaktadır. Asıl maddeleri, kamış, patates, mısır ve bâzı ağaçlardır.)

Netice olarak diyebiliriz ki, şüpheli şeylerden kaçınmak; elbette en selâmetli yoldur. Ancak, kaçınılması zor olan yerlerde, bir haram irtikâp edildi şeklinde düşünmeyip, kolonya kullanmanın mübah olduğunu söyleyenlerin de var olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org