DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3385

Borç alınırken yahut verilirken müddeti belli etme

- Borç verirken, yahut alırken şu kadar zaman sonra vereceğim denemez mi? Yahut falan ayın falan gününde isteyeceğim diye müddet belli edilemez mi? Bazıları borç vermede böyle bir müddet belli etmenin câiz olmayacağını söylüyorlar, bu doğru mu?
- Mes?eleyi eksik anlayanların sözleridir bunlar. Gerçek olan şudur:

İmam-ı A?zam ile İmam-ı Şafiî?ye göre, müddeti belli edilerek borç vermek câizdir. Ancak, müddetini belli etmesine rağmen daha önce de verdiğini istese isteyebilir. Niçin gününden önce istiyorsun, denemez. Zira ödünç vermek, fedakârlıkta bulunma kabilinden bir iyiliktir. İyilikte ise belli bir mecburiyet ve zorluğa mâruz kalmamak gerekir. Kendisine lâzım olduğu anda isteme hakkına malik bulunur.

Nitekim Ömer Nasuhî merhum (Istılahat-ı Fıkhiyye)?sinin (Karz) bahsinde şöyle der:

- Bir kimse parası bir ay sonra verilmek üzere sattığı bir malın parasını bir ay bitmeden istemeye hak kazanamaz!

Fakat bir ay müddetle verdiği borç parayı müddet dolmadan isteyebilir. Müddet konuşulmuşsa buna uymak mendub, ahlâken lâzım ise de, hukuken lâzım değildir!

Demek ki, müddeti belli edilerek borç verilemez, yahut alınamaz, diye bir hüküm yoktur. Olan, hem Hanefî, hem de Şâfiî?de, belli edilen müddetten önce de verdiğini isteme hakkının bâki olduğudur.

Ancak İmam-ı Malik Hazretleri der ki:

- Müddeti belli edilerek verilen borç gününden önce istenemez!

Zira borç alan kimse konuştuğu müddet içinde maksadını ancak elde edecektir. O günden önce istemek, borçtan kasd edilen maksadı elde etmeden istemektir. Bu da ödünç vermenin hikmetine aykırıdır.?

Anlaşılan odur ki, borç veren, yâhut alan ?İmam-ı Malik?in görüşüne göre alıyor, yahut veriyoruz? diye sözleşseler, aralarında hiç anlaşmazlık çıkmaz, gününden önce verdiğini isteyemez. İslâm, hem vereni, hem de alanı gözettiğinden durumlarına göre tercih yapabilirler. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org