DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 1030

Peygamberimiz’in (sas) elbise rengi ve mest sünneti

Soru: Peygamberimiz hangi renk elbiseyi tercih etmiştir. Hayatında mest giymiş midir?Bu konularda bizim tercihlerimiz nasıl olmalıdır? Bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Peygamberimiz’in sevip tercih ettiği elbise rengini İbn-i Abbas hazretleri şöyle anlatıyor:

Resulü Ekrem (sas) Efendimiz bizlere şöyle buyurdu:

- Size beyaz renkli elbise uygundur, hayatta olanlarınız beyaz giysin; vefat edenlerinize de beyaz kefen giydirin. Beyaz renk, giydiklerinizin en hayırlısıdır.

Resulüllah’ın (sas) beyazı tercih edip ümmetine de beyaz giymeyi tavsiye buyurması, hatta cenazeleri de beyazla kefenlemeyi emretmesi, birtakım hikmetleri ihtiva etmektedir.

Bilindiği üzere beyaz elbiselerde kirler hemen görülür, çabuk yıkamak mecburiyeti meydana gelir. Böylece kir saklayan elbiseyle dolaşılmamış olunur, kirsiz giyimle yaşar beyaz giyenler.

Ayrıca beyazda saygı ve hürmet manası da vardır. Cenazeler kabirlere girince meleklerle karşılaşırlar. Beyaz kefenle meleklere saygılı ve hürmetli muhatap olmuş sayılırlar.

Bunun yanında beyaz giyen insan, son elbisesinin de beyaz olacağını hatırlar, kefenini üzerinde taşıdığı hissiyle duygularını zararlı meyillerden korur, tefekkür hali elde eder.

Şüphesiz ki, Hazreti Resulüllah’ın giydiği elbise sadece beyazdan ibaret de değildi. O’nun yeşil, kırmızı ve siyah elbiseler giydiği de yapılan araştırmalarda anlaşılmaktadır.

Aişe (r. anha) validemiz: Bir sabah Resulüllah dışarı çıkmıştı. Üzerinde siyah iplikten dokunmuş bir altlık vardı, demiştir.

Bu tespitten Resulüllah’ın (sas) siyah elbise giydiği de anlaşılmaktadır.

Bir başka naklinde Şu’be hazretleri de şöyle demektedir:

-Resul-ü Ekrem Hazretleri Şam’dan gönderilmiş bir cübbe giydiler. Bu cübbenin de kolları dar idi..

Hazret-i Şu’be’nin bu haberinden hüküm çıkaran alimler derler ki:

-Bu tespit gösterir ki: Yünden elbise giymek caizdir. Seferde dar kollusunu giymek de mubahtır. Hatta necis olmadığı kesin olan gayrimüslim yapısı elbiseyi giymekte de mahzur yoktur, günah değildir. İmam-ı Malik dışında üç mezhep de bu görüşte ittifak etmekteler.

Gelelim Efendimiz’in (sas) mest giyip giymediği sorusuna:

Mest giyme konusunda ihtilafa düşmeye hiç gerek yoktur. İlgili fıkıh kitaplarında ‘Mest giymek kavlen ve fiilen sünnetle sabittir.’ denmektedir. Tirmizi’nin kaydında konu şöyle geçmektedir:

-Habeşistan Meliki Necaşi, Resul-ü Ekrem (sas) Hazretleri’ne iki tane siyah nakışsız mest hediye eyledi. Bunu kabul eden Efendimiz (sas) Hazretleri abdest alıp mesti uzun müddet giydi ve üzerine mesh etti. Bir diğer hadiste de şu bilgi verilmektedir:

-Resul-ü Ekrem (sas) Efendimiz’e sahabeden Hazret-i Dıhye mest hediye etti. Hediye meshi alan Resulüllah (sas) Hazretleri eskiyinceye kadar giyerek üzerine mesh etti.

Taberani ve Beyhaki ise bu konuda şöyle ibretli bir hadise de naklederler:

-Hazret-i Resulüllah (sas) kırda mestlerini çıkarmış, abdest almak için öteye gitmişti. Dönüşte mestin tekini bir kuşun kapıp havaya kaldırdığını gördü. Kuş kaptığı mesti havada bir müddet dolaştırdıktan sonra mestin ağzını aşağıya doğru çevirdi, kocaman bir yılan mestin içinden aşağıya düştü, sonra da mesti bıraktı!. Kuş yılanın sokmasından Efendimiz’i böyle kurtarmış oldu..

Bunu gören Resulüllah (sas) Hazretleri de Allah’a hamd ve sena ederek şu mealdeki duayı okudu:

- Ya Rab! Karnı üzerinde yürüyenlerin şerrinden, iki ayakları üzerinde yürüyenlerin şerrinden ve dört ayakları üzerinde yürüyenlerin şerrinden Sana sığınırım!.

Bütün bunlardan anlaşılan odur ki, ihtiyaç duyanlar sünnet olarak mest giyebilirler. Bir tereddüt söz konusu olmaz. Efendimiz mest kullanmış, fiilen ve kavlen mest kullanmak sünnet olduğu da sabit olmuştur.

Bazı alimler: ‘Mesti giymek mi, yoksa terk etmek mi efdal?’ sorusuna verdikleri cevaplarında şöyle demişlerdir:

-Şayet mest giymenin sünnet olduğunu inkar edenler varsa sünnet olduğunu fiilen göstermek için mesti giymek efdal olur.

Resulüllah (sas) gerek mest gerekse ayakkabı giyerken önce sağını giyerdi. Çıkarırken de önce solunu çıkarırdı. Ebu Hüreyre Hazretleri şu hadisi nakleder bu konuda:

-Sizden biriniz ayakkabı giyerken önce sağını giysin. Çıkarırken de önce solunu çıkarsın. Giyerken sağ birinci, çıkarırken de sol birinci olsun.

10 Mart 2015, Salı

....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org