DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3426

Mezarlık İptâl Edilebilir mi?

Çorum?dan gönderilen mektuptaki ifadeye göre okuyucum konuştuğu mevzularda bilgi sahibi olduğunu zannettiği biriyle yaptığı sohbetinde, duymadığı iddialarla karşılaşmış. Garibine giden bu iddiaların doğruluğunu tahkik için mes?eleyi bize sormaya karar vermiş. Diyor ki: ? Bu zatın, mezarlığı iptal edip yerine bina yapmanın câiz olduğu iddiası doğru mudur? Mezarlığa mesken inşa edilir mi?
? İslâm anlayışında dirilerin meskeni nasıl binalar, apartmanlar ise, ölülerin meskenleri de kabirler, mezarlıklardır. Bina ve apartmanlara dokunmak nasıl dirilerin meskenine tecâvüz sayılırsa, kabirlere dokunmak da aynı şekilde ölülerin meskenine tecavüz kabûl edilir.

İşte bundandır ki, Müslümanlar dirilerin hakkı gibi, ölülerin de hakkını gözetir, geçmişlerinin haklarına hürmet ederek mezarları yerinden oynatmaz, kaldırıp da başka yere nakletmezler. Bir mezarlık ne kadar eski olursa olsun, her türlü tecâvüzden mahfuz olma hakkına sahiptir. Dünyevî ihtiyaçlardan dolayı mezardakilerin kemikleri meskenlerinden alınıp başka bir meskene defnedilemez. Bu yapılırsa yapan mes?ûl olur. Uhrevî vebâle girer.

Sâdece, mezarlığın su baskınına mâruz kalması hâlinde, yahut yerin başkasına ait olduğu anlaşıldığı takdirde mevtanın kemiklerini alıp bir başka yere nakli câiz görülmüştür.

1 ? Bir mezara bir başkasının defni, ancak önceki mevtanın kemiklerinin çürümesiyle câiz olabilir. Şâyet kemikler çürümediği hâlde ihtiyaçtan dolayı defin yapılacaksa, mevcut kemikler biraz öteye toplanır, oraya bir miktar toprak yığılır, beri tarafa da yeni cenaze konulur.

2 ? Mezarlık âmmenin malı sayılır. Binaenaleyh, mezarlıktan herhangi bir meyve alınıp, ağaç kesilmesi âmmenin izniyle olur.

3 ? Zâten mezarlıktaki yeşillikler hiçbir sûretle yolunmaz, kesilip de kurutulamaz. Zira bu yeşilliklerden oranın sahipleri sayılan mevtalar istifâde eder, ruhları huzur duyar. Böyle bir istifâdeye mâni olmak ise dirilerin hakkı olamaz.

4 ? Kurumuş ot ve ağaçlar ise alınabilir. Şâyet bunlar âmmenin istifâdesine kullanılmıyorsa...

Resûl-i Ekrem Efendimiz bir hadîslerinde: ?Sizden birinin ateş üzerinde oturması, kabir üzerinde oturmasından hayırlıdır? buyurmuştur.

5 ? Bu sebeple mezarlara saygı duyulur, itibar edilir. Mecbur kalınmadıkça üzerinden geçilmez, ayak altına alınmaz. Bunun için mezarlığın etrafı genişçe bir duvarla çevrilir, ayak altında kalmaması için düşünülen bu tedbirle birlikte ağaçlar dikilir, çiçeklerle güzelleştirilir.

6 ? Mezarın üzerine beton dökmek, bitki bitmez hâle getirip kupkuru hâlde bırakmak mekruh görülmüştür. Zira beton üzerinde bitki bitmez, Allah?ı zikir ve tesbih edecek yeşillik yaşamaz.

7 ? Kabrin kenarlarını duvarla örmek, üzerindeki toprağı tutacak hâlde çevrelemek câizdir. Baş tarafına bir taş dikip, üzerine de merhumun ismini yazmak mahzurlu değildir. Ancak hizmetlerini ve sıfatlarını yazarak övünmeye benzer bir tutuma girmek merhuma birşey kazandırmaz.

8 ? Kitaplarımızda, kabir üzerine toprak atarken küreğin ikinci ele verilmesi esnasında ?kürek mutlaka yere bırakılacak? diye bir hüküm yoktur. Hattâ ?Dürretü?l-Fâhire? adındaki cenaze ahkâmı kitabında bunun yersiz ve bâtıl bir âdet olduğuna da işaret edilmiştir.

Demek ki kabir üzerine toprak atan kimse, küreği yere bırakmadan da ötekine verebilir. Yere düşmeden de kürek kullanılabilir. Böyle bir titizliğe dînen gerek yoktur. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org