DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 9229

Hazret-i Âdem?den Evvel Kim Vardı?

Münakaşa ettikleri ilmî bir mes?eleyi sormak istediğini yazan okuyucum şöyle diyor: ? Toplantıdaki dostlarımdan bazıları, Âdem Aleyhisselâm?dan önceki zamanlarda yeryüzünde yaşayan vardı, derken; bâzıları da bunu reddedip ilk insan Hazret-i Âdem?den evvel yeryüzünde yaşayan herhangi bir varlık bahis mevzuu değildir, iddiasında bulundular. Kesin bir hüküm söylenemediği için mes?ele ortada kaldı. Bu mevzuda bilginiz var mıdır? Âdem Aleyhisselâm?dan önce de yeryüzünde yaşayan var mıydı?
Okuyucum, hükme varılması zor bir mevzu sormakta ise de bildiğimizi arzetmekte fayda mülâhaza etmekteyim.

Bâzı âlimlere göre, Âdem Aleyhisselâm?dan önceki dünyada yaşayan vardı. O günkü dünya bugünkünün aynı olmadığı için o yaşayanların yapısı da bugünkü insanlar gibi değildi. Muhtemelen bunlar (Cin) tâifesinin bir nevi idi. Kendi yapılarına elverişli şekilde bulunan o günkü dünyada yaşıyorlar, normal hayatlarını sürdürüyorlardı. Ancak, cinlerin de içlerinde iyileri ve kötüleri, zâlimleri ve âdilleri bulunduğundan, bir ara istikametlerini kaybedip birbirlerine düştüler, hattâ kan döktüler, karşılıklı cinayetlere girdiler. Allahü Azîmüşşân da onların bu isyanlarından dolayı nesillerini mahvedip, yerlerine itâat ve ibâdet edecek olan Âdem Aleyhisselâm?ı gönderdi.

Âlimler arzettiğim bu hükmü âyetin (sarih) mânasından değil, sadece (işarî) mânasından çıkarmaktalar. Meselâ: Rabbimiz meleklerine: ?Yeryüzünde Halife yaratacağım? buyurduğunda, Melekler buna: ?Yeryüzünde tekrar kan dökücüleri mi yaratacaksın?? diye sordular.

Bundan anlaşılmaktadır ki, yeryüzünde kan döken bir kavim varmış, o melekler bunlar gibi bir başka âsi varlık yaratmanın hikmetini merak edip sormak ihtiyacı duymuşlar.

Ayrıca, Halife tabiri de bu mânayı te?yid etmektedir. Çünkü Halife, gidenin yerine gelen mânasına da gelmektedir. Demek ki, Âdem Aleyhisselâm?dan önce bir kavim varmış ki, onlar selef olarak gidiyor, Hazret-i Âdem de halef olarak, yâni Halife vasfıyla gelmiş oluyor.

İşarî mânalardan çıkarılan bu hükme bâzı jeologlar da iştirâk etmekte, dağ başındaki bâzı insan fosillerinin başka türlü yapıya sahip olduklarını, bugünkü insanlara benzemediğini, Âdem Aleyhisselâm?dan önceki devre âit olabileceğini ifade etmekteler.

Âlimlerin diğer kısmı ise:

? Elimizde bu mevzuda açık seçik dinî delil yoktur, olmayınca da iddiamız kuvvetli olmamaktadır. İşarî mânalarla ileri sürülen hususlar varid olabilir de, olmayabilir de... diyerek mes?elenin üzerinde durmamaktadır. İtikada âit bir husus olmadığı için üzerinde durmakla mükellef olmadığımıza dikkatimizi çekmekteler.

Bu iki çeşit izahtan anladığımız odur ki:

? Yeryüzüne ilk inen insan Hazret-i Âdem Aleyhisselâm?dır. Biz insanlar, onun nesli olarak kıyâmete kadar yeryüzünde yaşayacağız. Buna inanıp itikat etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu husus âyetin sarih hükmüyle sâbittir. Ancak, Âdem Aleyhisselâm?dan önceki dünyada cin ismini taşıyan bir kavmin varlığı hususu, itikada âit bir mes?ele değildir. Bu mevzudaki delilleri zayıf görüp kabûl etmeyenlere birşey lâzım gelmez, ille de böyle düşüneceksin, diye dinî bir teklif vâki olmaz. Rivâyetlerin içinde kuvvetli olanı da bu sonuncu görüştür. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org