DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 12770

İdrar Sıçrarsa Kabir Azâbı Gelir

İdrar Sıçrarsa Kabir Azâbı Gelir
İslâm?dan önceki devrede temizlik mefhumu etrafında hiçbir belli hüküm ve kâide yoktu. İnsanlar kifâyetsiz imkân ve idrâkleri nisbetinde temizlik yapıyor, kirlerden korunma konusunda tam bir umursamazlık içinde bulunuyorlardı.

Hattâ, temizlikte kir ve pislikleri derecelendirecek bir anlayış da yoktu.

İslâm gelince, hayatın her mes?elesinde olduğu gibi temizlik konusunda da, hükümler vaz? etti, kâideler koydu.

Önce pisliği ikiye ayırdı:

? Şiddetlisi, hafifi...

Sonra her ikisine âit ayrı hükümler koyup, neticeler ilân etti.

İnsan dışkılarını pisliğin şiddetlisi olarak bildirirken, insanlara hizmet eden inek, öküz, manda gibi hayvanların pisliklerini de hafif pisliklerden sayıp, onlara göre de ayrı hükümler getirdi.

Nitekim Hazret-i Resûlüllah artık insanların temizliğe dikkat etmesi gerektiğini anlattığı bir hadîslerinde, necasetin, şiddetlisinden saydığı idrar sıçramasından kaçınılmaması hâlinde uğranılacak azâbı da hatırlattı:

? İdrar sıçramasından kaçının. Çünkü kabir azâbının çoğu idrar sıçramasından kaçınmayıp, elbiselerini kirletmelerden meydana gelmektedir..

Evet, bir zamanların, temizlik konusunda tek hüküm ve kâidesi olmayan milletleri, İslâm sâyesinde artık kirlerin bile tasnifini yapıyor, her birine âit müeyyideleri de korkutucu şekilde öğreniyorlardı.

Hazret-i Resûlüllah?ın bu ikazından sonradır ki, insanlar idrar sıçratacak şekilde bevletmekten dikkatle kaçınmış, hattâ sahrada yere yaklaşarak, yâni, çömelerek idrar etmeyi âdet hâline getirmişlerdir.

Nitekim temizlikten bahseden fıkıh kitaplarında da ayakta idrar etmenin mekrûh olduğu yazılmış, çömelme, yâni, sıçramayacak şekilde yere yaklaşma tavsiye edilmiştir.

Görülüyor ki, ayakta idrar etmenin mekrûh oluşuna sebep, idrarın sıçrama ihtimalidir. O günkü tuvalet yerlerinin durumu bugünküler gibi olmadığından, herkesin çömelmesine müsâit halde oluşu, çökmeyi gerektiriyordu. Ancak zaman değişti, cemiyetlerin sosyal yapısı farklılaştı. Tuvaletler çömelerek idrara müsait olmayan duruma geldiler. Hâlen kasaba ve şehir tuvaletlerinde, ayakta idrar mekrûhtur, yere yaklaşıp çömelmek gerekir, diye bir iddia, temizlik gayesine ters düşer. Çömeleceğim derken yandaki kirli yerlere dokunarak kirlenme durumu bahis mevzuu olur. Nitekim ayakta idrar etmenin mekrûh olduğunu yazan metinlerin şerhinde ?Ayakta idrar elbiseyi necis eder de onun için? denmektedir. Demek ki, elbiseye böyle bir sıçrama olmazsa mekrûhluk da bahis mevzuu olmaz.

Özürlüler için zâten istisnâ var. Onlar nasıl muvaffak olurlarsa öyle yaparlar.

Anlaşılan, gaye temizliktir. Bedeni ve elbiseyi ağır necaset denen idrar sıçramasından korumaktır. Bu koruma işi, çökerek mümkünse çökerek yapılmalı, ayakta mümkünse ayakta yapılmalıdır. Mes?elenin hülâsası budur.

Bahsimizi mevzu ile alâkalı hadîsin ikazıyla bağlayalım:

? İdrar sıçramasından kaçının. Çünkü kabir azâbının çoğu, idrar sıçramasından olmaktadır!? ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org