DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2412

Şeyh Ahmed?in Vasiyetnamesi

? Hocam, buralarda elden ele dağıtılan bir mektubu, aleyhinde, yahut da lehinde hiçbir şey yazmadan size göndermeyi uygun buldum. İlişikteki fotokopi bu mektubun fotokopisidir. Bu mevzuda bize bilgi verirseniz memnun olacağız. Çünkü buralarda mektubu okuyanlar çeşitli izahlarda bulunup, zıt tevil ve tefsirlere giriyorlar. Bu da, zıtlaşmalara sebebiyet veriyor. Bu vasiyetnamede sözü edilen şeylerin dinî bir değeri, İslâmî bir bağlayıcılık tarafı var mıdır?.
Öyle zannediyorum ki, çocukluk yaşından önceki senelerin dindarları da görmüşlerdir bu vasiyetnameyi. Ben ise tâ çocukluk günlerimden beri bilirim bu mektubu..

Mektup gibi yazılıp dağıtılan, ancak (Şeyh Ahmed?in Vasiyetnamesi) diye meşhur olan bu tek yapraklık yazıdaki ifadeye göre, Medine?de Resûlüllah?ın kabri başında bekleyen bir zat, rüyasında insanların hâlini görmüş, sapıklıklarının cezasını müşahede etmiş. Öyle ki son hafta içinde ölenler (Allah korusun) hep imansız ölmüşler!.. Pek yakında gökte yıldızlar doğacak, tevbe kapısı kapanacak, dönüş yolu kalmayacakmış..

Buna benzer birçok suçlamalardan sonra şu meâlde müjdeler de veriliyor:

? Her kim bu vasiyetnameyi yazar, dağıtırsa kısa zamanda çok paralar kazanacak, bu paraların kimi ruble, kimi de dinar olacak. Kim bu vasiyetnameyi yazmazsa başına belâlar gelecek, saklarsa kısa zamanda uğursuzluklara uğrayacak.. Nitekim bir doktor saklamış, kazaya uğramış, bir tüccar da yazıp yaymış, milyonlarca kâr etmiş, kısa zamanda (anlaşılan) köşeyi dönmüş.. Buna benzer iddialar sürüp gidiyor...

Bir kâide vardır.

İnsanları iyiliğe sevkeden bir rivâyetin aslı olmasa da ilişilmez, madem iyiliğe sebep oluyor, değme faydalı olsun, denerek kendi hâline terkedilir.

Ancak, bugüne gelinceye kadar din adamları tarafından yüzlerce defa tenkid edilip, yalan ve yanlışlarla dolu olduğu defalarca isbat edilen bu sözde vasiyetnamenin içinde sahibini küfre götürecek iddia ve isnadlar vardır. Bu itibarla, kendi hâline terkedilmesinde fayda değil mahzur bahis mevzuu olan bir rivâyettir bu.

Bir hafta içinde kırk bin insanın imansız olarak öldüğünü kim bilir, bunu neyle isbat eder? Vasiyatnameyi yazanların, dağıtanların kısa zamanda milyonlarca ruble kazanacakları, dinarlar elde edecekleri, yazmayanların, dağıtmayanların ise kazaya mâruz kalacakları hangi dinî delille isbat edilebilir?

Esas olan şudur ki:

Bir hak gayeye bâtıl delille gidilmez. İnsanlar ikaz edilecekse, böyle ilim, irfandan mahrum üslûp içinde kaleme alınmış bir hayalî yazının yalan yanlış dolu iddialarıyla değil de, İslâm?ın akıl, mantık ölçülerine kendini tasdik ettiren ebedî kâideleriyle bu iş yapılmalı, dinî bağlayıcılık vasfı bulunmayan meçhul rivâyetlerle kendi kendimizi aldatmamalıyız. Ne dînen, ne de mantıken bu vasiyetnamenin bir değeri yoktur. Bâzı cümlelerinde ise mahzur vardır.

Dolayısıyla okuyucularım değer verip de zıtlaşmaya sebep olmamalılar. Temcid pilâvı gibidir bu vasiyetname. Her sene tekrar edilir. Az sonra yine unutulur. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org