DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3126

Kâfiri Gıybet Etmek Câiz mi?

Almanya?dan mektup yazan okuyucum şöyle soruyor: ? Buradaki vâizlerimiz gıybetten uzun uzadıya bahsediyor, gıybetin haram olduğunu açıkça ifade ediyorlar. Ancak, müslümanın gıybetinin haram olduğunu ifade ederken gayr-i müsliminkine bir açıklık getiremiyorlar. Sorduğumuz bir iki zat, Müslümanın gıybetini yapmanın haram olduğunu söyledi ama, çevremizdeki gayr-i müslimin gıybetini yapmaya birşey söyleyemediler. Bu mevzuda bize kesin bir hüküm nakledebilir misiniz?
Elbette. Hemen ifade edelim ki:

? Hoca Efendilerin söyledikleri doğrudur. Müslümanın gıybetini yapmak haramdır. Bu kesindir.

Ancak, Müslüman olmayana gelince durum ikiye ayrılır:

1 ? Harp hâlinde olduğumuz gayr-i müslim.

2 ? Sulh hâlinde olduğumuz gayr-i müslim. (Şu andaki Hıristiyan ve Yahûdiler gibi.)

Harp hâlinde iken kâfirlerin gıybetini yapmak haram değildir. Onların kötülenmesi, harbin lehimize gelişmesi için gereklidir. Bunda günah söz konusu olmaz.

Ancak, sulh hâlinde olduğumuz bugünkü gayr-i müslimlerin durumu aynı değildir. Onların gıybetini yapmak (şahısları ile sıfatlarını ayırmak suretiyle) ancak câiz olur. Yâni, Allah?ın yarattığı mükemmel bir varlık olarak değil de, bu mükemmel varlığa ilâve ettikleri küfürlerinin gıybetini yapmak, küfürden ürkmeyi netice verecek mânada gıybetlerini yapmak câizdir. Demek ki şahısların değil, sıfatlarının gıybetini yapmak câiz olur.

Maksat, şahıslarının gıybeti olmayıp, inançlarındaki yanlışlıklarının kötülüğünü anlatmak olduğundan mahzur bulunmadığını, Gazalî?nin fetvalarından öğrenmekteyiz.

Müslümanların içinde bulunan azınlıklara gelince:

? Bunların bütün durumları Müslümanlar gibi İslâmın teminatı altındadır. Yüce İslâm?ın adâleti, himayesine aldığı bu zımmîlerin gıybetini câiz görmez.

Verdiği teminatın zedelenmesine müsaade etmez ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org