DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 79340

Ölü Arkasından Mülk Sûresi Okunur

Ölü Arkasından Mülk Sûresi Okunur
Bilindiği üzere Hazret-i Kur?an (114) sûreyi ihtiva etmektedir. Bu sûrelerden her biri diğerinden bir besmele ile ayrılmaktadır. Her sûrenin başında bir besmele yazılmış, böylece birinin bitip, ötekinin başladığı Besmele ile anlaşılmıştır. Sadece Tevbe sûresinin başında besmele yoktur. Onun da birçok hikmetlerinden biri, besmeledeki şefkat ve acıma mânalarına gelen Rahmân ve Rahîm sıfatları ile, sûredeki kâfirleri öldürme hükümlerinin yanyana getirilmemesi hikmetidir. Ayrıca bu sûrenin müstakil bir sûre olarak nâzil olduğunun da kesin olarak bilinmemesidir. Bâzı âlimlerin Tevbe sûresinin evvelki sûrenin devamı olduğu yolundaki tesbitlerinin doğruluğuna işaret vardır.

Her ne ise, mes?elemiz bu değildir. Çok sorulan bir husus olduğundan kısaca temas etmiş olduk. Asıl bahsimize geçiyorum.

Hazret-i Kur?andaki (114) sûreden biri de ?Tebâreke? sûresi diye bilinen Mülk sûresidir. Mülk sûresi Mekke?de nâzil olmuştur. (39)?uncu cüz?ün ilk sayfasından başlar, iki buçuk sayfa hâlinde (30) âyeti ihtiva eder. Diğer sûreler gibi ezberlemesi kolay, okuması huzur verici, kendi kısadır.

Bu sûreye dikkat çekişimin bâzı sebepleri vardır. Birini arzetmek isterim sizlere.

Sahîh hadîs kitaplarından Tirmizi?de şu meâlde bir hadîs vardır. Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

? Kur?an?da otuz âyetli bir sûre vardır. Bu sûre, okuyana, günahları afvedilinceye kadar şefaat edecektir! Bu, Mülk sûresidir.?

Resûl-i Ekrem Efendimizin kendi günah ve yanlışı olmadığı hâlde her akşam uykudan önce bu Mülk sûresini okuyarak yattığı anlaşılmaktadır. Nitekim aynı sahih hadîs kitabında Hazret-i Câbir?in rivâyet ettiği hadîsten de bunu açıkça anlamaktayız.

Günahların afvına vesile oluşundan olacak ki, mevtayı toprağa verdikten sonra çoğu zaman Mülk sûresini okurlar, bununla mevtanın afvını dilemiş olurlar.

Nitekim mezar ziyaretlerinde de okunan âyet ve sûrelerin başında Mülk ve Yâsin sûreleri gelir.

Hattâ kabir azâbının kaldırılmasına bu sûrenin sebep olduğu hadîslerle de sabittir.

Bu mevzûya âit İbn-i Abbas Hazretleri?nden rivâyet edilen vak?a ibretli olduğu kadar da düşündürücüdür.

İbn-i Abbas Hazretleri?nden öğrendiğimize göre, çölde yaylaya çıkmış olan bir adam çadırını bir yere kurar. Meğer kurduğu yer, vaktiyle kazılmış bir kabrin üzeri imiş. Bunu bilemez.

Bir gece kulağına derinden sesler gelmeye başlar. Ses kabirden geliyor, hem de Mülk sûresini okuyor. Adam çadırın bir köşesinde dikkat kesilerek okunan Mülk sûresini sonuna kadar dinledikten sonra heyecanını yenemez, doğruca Medine?nin yolunu tutar, gelip durumu Resûlüllah Hazretleri?ne şöyle arzeder:

? Ya Resûlâllah, çadırımı bir yere çatmıştım. Orada kabir olduğunu bilmiyordum. Bir de dinledim ki, bir insan Mülk sûresini okuyor, sûreyi sonuna kadar dinledim, heyecanımı yenemeyip size geldim.

Tebessüm eden Resûlüllah Hazretleri şöyle cevap verir:

? Mülk sûresi koruyucudur. Kurtarıcıdır. Okuyanı kabir azâbından kurtarır!

.........................

İşte bundandır ki, kabir azâbından kurtulmak isteyenler dünyada bu sûreyi çok okudukları gibi, mezar başında da bu sûreyi okur, merhumun kurtulmasını istemiş olurlar ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org