DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2606

Ev Sahibi ve Kiracı Hakemliği

Ev Sahibi ve Kiracı Hakemliği
Efendim, ev sahibi - kiracı mes?elesi bâzı muhitlerde ciddî bir sıkıntı hâlinde rahatsızlığını devam ettirmektedir. Mes?eleye sadece mal sahibi gözüyle bakmak insanı yanıltacağı gibi, kiracı gözüyle de bakmak, doğru hükümden uzaklaştırabilir. Her ikisinin de durumunu düşünerek hüküm vermek zorundayız.

Ev sahibi, satıldığı takdirde yüz milyon edecek dâiresinin ayda sadece beşyüz bin lira getirmesini basit bir kâr olarak düşünebilir. Zira yüz milyonun ayda beşyüz bin lira gibi cüz?î bir kâr getirmesi, onun da bir kısmının vergi ve tâmir masraflarına gitmesi pek câzip bir kazanç sayılmaz.

Beri taraftan, zaten normal aylığıyla geçinmekte güçlük çeken kiracının bundan fazla kira vermesi de geçim bakımından kolay olmaz. Aldığı aylığın yarısına yakınını kiraya veren insan, diğer masrafları da çıkınca geride tatmin edici bir miktar kalmaz, geçimini sıkıntıdan kurtaramaz.

Âdil bir anlayış, her iki tarafı da hesaba katarak varılacak anlayıştır.

Malatya?dan mektup yazan okuyucum ev sahibi ile mutabık kaldıkları günde evden çıkamamış. Şimdi, ev arıyormuş. Ancak, çıkmaları gereken günden bu yana geçen zaman içindeki kirayı hangi fiyattan vereceğini kestirememiş. Mal sahibinin istediği yüksek fiyattan mı, yoksa kendilerinin münasip gördüğü aşağı fiyattan mı?.. diye soruyor.

Bana kalırsa, ne mal sahibinin, ne kiracının takdir ettiği fiyattan olmalı. Çıkılamayıp da evde kalınan ayların kirasını ehl-i vukufa tesbit ettirmek, o günlerde o dâirenin kirasının normalinin ne miktar olduğunu itimad edilen üç-beş kişinin hükmüyle kesinleştirmek mümkündür. Ancak, bu ehl-i vukufa her iki taraf da râzı olacak, önceden verecekleri hükmü kabûl edeceklerini açıkça bildireceklerdir. Bu takdirde mes?ele biter, anlaşmazlık sona erer. Söz verdikleri ayda çıkamayıp da kaldıkları ayların kirasını böylece tesbit etmiş olurlar. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org