DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 5476

Dini Nikâh ve Boşanma Yemini

Dini Nikâh ve Boşanma Yemini
Viranşehir?den soran okuyucuma:

? Dinî nikâh câiz değildir, şeklinde konuşma yapan öğretim üyesi, maksadını açık olarak izah edememiş, yanlış anlaşılacak şekilde ifâde kullanmıştır. Aslında söylenmesi gereken söz şudur:

? Dinî nikâhın bir şartı da, nikâha, iki tane âdil şâhidin şâhitlik etmesidir. Zira şâhit bulunursa tarafların hakları zâyi olmaz. İleride biri diğerini bıraksa, şâhitler mahkemede şâhidliklerini yapar, karı-koca olduklarını isbat eder. Dolayısıyla karşılıklı mükellefiyetler yürürlüğe girer, haklaşmadan kaçamazlar.

Ancak, bugün dinî nikâh böyle bir müeyyideye sâhip kılınmamıştır. Taraflar mahkemeye başvurup da hak iddia etseler, mahkeme bunları karı-koca olarak bilmediğinden, karı-koca mükellefiyetini yüklememektedir. Biri ölse diğeri miras alamamaktadır. Öyle ise, sadece dinî nikâhla iktifa etmek, dünyevî müeyyidesi olmayan nikâhla iktifâ etmektir. Tarafların haklarını teminat altına almayan nikâhla kalmak ise (maddî bakımdan da) mahzurludur.

Bu sebeple, dinî nikâhla iktifâ etmemeli, ayrıca resmî nikâhı mutlaka yaptırmalı, tarafların haklarını kanunî teminat altına almalıdır. Resmî nikâhın ihtivâ ettiği şartlar, dinî nikâhta da vardır. Hattâ resmî nikâhta sâdece iki şâhitle iktifâ edilmiyor, ayrıca taraflara kelepçe gibi imzalar da attırılıyor, yahut parmak izleri alınıyor, dâvetlilerin huzurunda inkârı mümkün olmayan kesinlikle durum hükme bağlanıyor. Bu sağlamlık, dinî nikâhta da muteber ve makbul olan sağlamlıktır.

Başka bir ifâdeyle, resmî nikâhta da dinî şartlar mevcuttur. Ayrıca yapılan dinî nikâhta ise bu şartlar tekrar edilmektedir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org