DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3809

Sünnetle Farz Arasında Konuşulunca Sünnet Gider mi?

Erzurum?dan gönderilen sual: ? Sünneti kıldıktan sonra kamet getirilirken farza kalkıyoruz. Acaba, biz kametin neresinde oturduğumuz yerden farza kalkacağız. İmam kametin hangi cümlesinde ilk tekbiri alarak namaza başlayacak.. Bize bu hususta kısaca bilgi verirseniz, cemaat olarak öyle mi, böyle mi... gibi ihtimallerden kurtulacak, tek hükümde birleşmiş olacağız
Hanefî hükümlerine göre cevap:

1 ? Müezzin, (Hayle alessalâh) derken, cemaat ve imam kalkarlar. İmam mihraba yürür, cemaat da saf olur.

Zira bu cümle, (namaza gelin) mânasını taşımaktadır. Kalkmamak namaza gelin dâvetine gönülsüz davranmak gibi bir durum arzeder.

2 ? (Kad kâmetis?salâtü) deyince de imam namazın ilk tekbirini alır, cemaat da imamı takip eder. Böylece namaz başlar.

Ancak, imam (Kad kâmetis?salâtü)?de başlamaz da, kamet bitinceye kadar niyetini toparlayıp namazı tehir ederse, bunda da beis yoktur. Yâni câizdir. Zira, kametin bitiminde başlamak üç Hanefî imamının da re?yine uygun hareket etmek demektir ki, ?bunda mahzur yoktur? denmektedir.

3 ? Kametin (Hayye alessalâh) cümlesinde kalkılıp, (Kad kâmetis salâtü) cümlesinde de namaza başlamanın müstehab oluşundandır ki, kamete başlandığı anda camiye giren kimsenin ayakta beklemesi (mekrûh) görülmüştür. Hemen oturup zikrettiğimiz cümlenin okunuşunu bekleyecek, (Hayye alessalâh) cümlesinde ayağa kalkacaktır.

Bütün bu hükümler, imamın mihrabın yakınında olması hâline göredir.

Şâyet kamet getirilirken imam cemaatin arkasında ise, imam kendi hizalarına geldikçe cemaat kalkar, her safın hizasına gelince kalkan cemaat, imamın mihraba girmesiyle birlikte saflara da girmiş olurlar.

İmam, görünmeyen bir yerde ise, imamın önde görünmesiyle kalkılır.

Zaten imam kametin mezkûr cümleleri söylenirken harekete geçmiş olur. Tehir etmesi, namazın edebine de aykırı düşer.

......................

Burada bir noktayı hatırlatmakta fayda mülâhaza etmekteyim.

Hanefî?de kametin bitiminde hemen namaza başlanır, daha fazla tehir edilmez.

Ancak, Şâfiî?de hem ezandan, hem de kametten sonra (vesile) duası okumak sünnettir.

Bu bakımdan Şâfiîler, Hanefîler gibi kamet bitince hemen namaza başlamaz, ayrıca vesile duası da okurlar. Namaza bu dua bitince başlarlar.

?Allahümme Rabbe hâzihi?d-Da?veti?t-Tâmmeti.? diye başlayan bu dua Hanefîlerde ezandan sonra okunur. Ezanın sünneti olarak iktifa edilir. Şâfiîlerde kamete de ilâve edildiğinden, kamet bitiminde de okunduktan sonra namaza başlanır.

İnşâallah şu tafsilâttan istenen bilgi alınmıştır ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org