DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 5609

Çoraba Meshedilir mi?

Fethiye?den mektup yazan kardeşimiz diyor ki: ? Erzurum?dan gelirken terminalde abdest alan birini gördüm. Ayaklarındaki çoraplara meshediyor, yıkama ihtiyacı duymuyordu. Merak edip sordum: ? Sen çoraplara mı meshediyorsun? Başını sallayarak cevap verdi: ? Evet, deri yerine kalın yün çoraba meshediyorum. Hoca efendi olur, dedi. Ben de bu kolaylıktan istifade ediyorum. Okuyucum diyor ki: ? Bu kardeşimizde gördüğüm tatbikat doğru mudur? Çoraba meshedilebilir mi?
Alâkalı fıkıh kitaplarında verilen bilgiye göre çoraplara meshedilebilir. Ancak şu iki vasfın meshedilecek çorapta bulunması şartıyla.

Bir; çorap yere bırakılınca dimdik duracak derecede kalın olmalı.

İkincisi de meshedilince üzerindeki suyu içine çekmeyecek derecede sık örülmüş bulunmalı.

İşte bu iki şart yerine gelmiş olan çoraba meshedilir. Bu sebeple keçeden yapılan çoraplara meshetmek câiz görülmüştür. Kalın yün çoraplar da aynı mâhiyette mütalâa edilmiştir. Zira keçeye hem su geçmez, hem de bırakılınca kendi başına ayakta kalır, kırılıp yere düşmez.

Okuyucumun meshedildiğini gördüğü çorabın durumu da böyle ise mes?ele yoktur. Mesh yerine kullanılabilir. Şâyet böyle değilse, yâni, yere bırakılınca dimdik duracak kalınlıkta bulunmuyorsa, ayrıca üzerine meshedilince suyu içine çekip ayak derisine eriştirecek incelikte örülmüşse bu çoraba meshedilmez. Yâni böyle ince ve nazik çoraplar mesh yerine kullanılmaz.

Mesh yerine kullanılacak şeyin kalın ve sık dokunmuş olması şartındandır ki, köselelerin üzerine kalın kumaştan dikilmiş üstlüklere meshetmek câiz olur. Nitekim bâzı mahallerde yapılan meshler bu tip meshlerdir. Altı kösele, ama üzeri keçe ve benzeri kumaştan yapılmıştır. Ne içine su geçirir, ne de bırakınca kırılır, yere serilir.

Mevzua girmişken, bilhassa kış aylarında çok kullanılan mesh hakkında birkaç fıkhî hüküm daha arz edeyim:

1 ? Mesh câiz olması için meshin üç parmak girecek kadar büyük olan sökük ve yırtıktan âzâde olması lâzımdır. Aksi hâlde sökük, yahut yırtıklar üç parmak girecek derecede genişse meshe mâni olur. Orası dikilmeden mesh sahih olmaz.

2 ? Bir ayaktaki meshin sökükleri, öteki ayağın meshinin sökükleri ile birleştirilmez. Her ayağın meshinin hükmü kendine âittir.

3 ? Sökük, yahut yırtık bulunduğu halde, meshin kalınlık ve sağlamlığından parmak girecek kadar açılmıyorsa mesh yine sahihtir. Yâni sâdece sökük, yahut yırtık mahzur getirmez. Şâyet üç parmak girecek, yahut görünecek kadar genişlik hâsıl olmuyor, bitişik kalıyorsa...

4 ? Mesh giymek ruhsattır. Meshsiz abdest almak ise azimettir. Meshte kolaylık bulunup, meshsizlikte zorluk olduğundan, zor olan amelin sevabının (kolay olana nisbetle) daha fazla olduğu izahtan vârestedir.

5 ? Meshin sahih olması için, el parmalarından üçünün ayak parmaklarının üzerine gelen kısma yapışıp yukarıya çekilmesi gereklidir.

Bundan dolayıdır ki, ayak parmakları kesilmiş olan kimse meshedemez. Zira farz olan mesh yeri, kesilmiş olduğundan mesh sahih olmaz.

Mest galat, mesh ise sahih lügattir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org