DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 14030

Domuz Avı ve Satışı Câiz mi?

Eceabat?tan mektup yazan okuyucumun ifadesine göre, mahsullerine domuz dadanmış. Bunca emekle hazırladıkları ekinlerini geceleri gelip burnuyla karıştırıyor, fidanları mahvediyor, emeklerini boşa çıkarıyormuş. Mecbur kalmışlar tüfeklerini alıp zararlı domuzları vurmaya. Ancak bu arada İstanbul?dan bir takım gayr-i müslim alıcılar da gelmiş, vurdukları domuzun leşlerini almaya başlamışlar. Bunu gören bir hoca efendi ikaz etmiş: ? Domuz tamamen necistir. Leşi satılmaz, parası alınmaz. Şâyet leşleri satıp da para alacaksanız, bu parayla sâdece yine zararlı domuzları vurmak için kullanacağınız malzeme alabilirsiniz. Bu zararlı mahlûklarda kullanabilirsiniz. Başka türlü kullanılmaz. Bir diğeri de karşı görüş beyan etmiş: ? Ne münasebet? Domuz leşi de satılır, parası da alınır. Alınınca istenen yerde de kullanılır. Bir haramlık bahis mevzuu olmaz. Okuyucum bunları yazdıktan sonra diyor ki: ? Biz sizden her zaman son hükmü okuyoruz. Bu mes?elede de sizden yine son doğru hükmü okuyacağımıza olan inancımızdan dolayı durumu olduğu gibi arz ettik. Cevabınızı bekliyoruz.
Muhtelif vesilelerle ifâde ettiğim gibi, domuz ?necisü?l-ayn??dır. Yâni tamamen pistir. Ne eti, ne derisi, ne de kemiği hiçbir suretle temizlenmez, temizlik kabul etmez. Bu sebeple domuzun ölüsü şöyle dursun, dirisi bile alınmaz, satılmaz. İnsan tabiatı bundan istikrah eder, nefret duyar. Hele tarlada vurulup da arazide günlerce bekleyen domuz leşini ise, istifâdeye müsâit bulmaz.

Bu bakımdan birinci hoca efendinin hükmü tamamen doğru ve yerindedir. Benimsenmelidir.

Etiyle, kemiğiyle, derisiyle pis olan bir mahlûku satmak, pisliği satmak demektir ki, bu da ne alan, ne de satan için câiz olmaz.

Domuz leşleri boş araziye terk edilir. Gelen gayr-i müslimler buradan alıp götürerek ne hâlleri varsa görürler.

Hayvanların içinde domuzdan daha pis ve mikroplusu mevcut değildir. Bu yüzden olacak ki, Kur?ân-ı Kerîm?de bâzı hayvanların vasıfları itibariyle haramlığı sayılırken, domuzun ismi tasrih edilir, açıkça ismiyle haramlığı anlatılır:

? Size, leş, kan ve (hınzır) haram kılındı, buyurulur.

İslâm temizlik dinidir. Hattâ temizlik İslâm?da o kadar mühim bir yer işgal eder ki, pislik yediği belli olan bir tavuk kesilecekse, üç gün kadar pislik yemeyeceği bir yerde temiz gıda ile bekletilir, bundan sonra kesilir.

Domuz ise tamamen pislikle beslenir, bünyesi pis şeylerle dolup taşar. Hattâ bir gayr-i müslim ülkesinin lâğım kanallarının bozulmasıyla pislik sokakları istilâ ettiğinde domuzlardan istifade etme ciheti düşünülmüş, çiftliklerde ne kadar domuz varsa getirilip lâğım kanallarına bırakılarak pisliği yiyip tüketmeleri çâresi ileri sürülmüştür.

Demek ki domuz bütünüyle necis sayılmaya lâyık bir yaşayış içindedir. Bünyesinde çeşitli mikropları barındıran bir pislik tüketicisidir.

Aslında domuzdaki mikroplar sayılamayacak kadar çoktur. Eti bilmem şu kadar sıcaklıkta kaynatmakla da bu mikroplardan temizlenmez. Buna rağmen hastalık saçan hususiyeti devam eder. En iyisi bütünüyle uzak kalmaktır. Zarar verince vurup terk etmek, hiçbir cihetle pislikten istifâdeyi düşünmemektir.

Bir rivâyette, domuz kılından sadece ayakkabı dikişi ile badana fırçası câiz görülmüştür. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org