DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2885

Vasıtalara Besmele Yazmak

Okuyucum herkes gibi Cuma?ya gitmiş, sünneti kıldıktan sonra hatip efendiyi dinlemeye başlamış. Hutbede bid?atlardan bahseden hatip efendi, günah olan bid?atları sayarken şunları da zikretmiş: ? Motorlu, motorsuz vasıtaların cephelerine, tavanlarına, camlarına besmele yazmak, yapıştırmak, küçük Kur?an asmak bid?attır, günahtır. İslâm?ın ilk devirlerinde böyle bir âdet yoktu. Olmadığı içindir ki bunlar bid?at olmaktan çıkamaz, günahlıktan kurtulamaz. Bu sözleri dinleyen okuyucumun da traktörünün cephesinde besmele yazılı imiş, diyor ki: ? Şimdi ben bu besmeleyi sökeyim mi? Madem ki bunlar bid?atmış, bid?at ise günahtır. Ben günaha girmek istemem. Yeter ki, bu hususta kanaatim kesinleşsin
Hemen ifade etmeliyim ki, muhterem hoca efendinin sözleri ilk bakışta doğrudur. Zira İslâm?ın ilk günlerinde bugünkü gibi vasıtalara besmele yazma, asma âdetleri yoktu. Bunlar gerçekten de sonradan ihdas edilen bid?atlardır.

Ancak her bid?at günah değildir.

Nitekim âlimlerimiz bid?atı ikiye ayırmış, (hasene - Kabîha) diye sınıflandırmışlardır.

Kabîha (kötü) kısmına girenler hoca efendinin buyurduğu gibi, günahtır, mahzurludur. Lâkin hasene (güzel) kısmına giren bid?atlar günah değil, bilâkis sevaptır, mahzursuzdur.

Nitekim bugün göklere doğru tırmanan ikişer, üçer şerefeli minareler de birer bid?attır. Ama bid?atın hasene (güzel) kısmındandır, günah değildir.

Demek ki, faydalı bid?atlara günah denemez. Zararlı bid?atlara günah denir.

Vasıtaların camlarına ve cephelerine yazılan besmeleler, yahut yapıştırılan dualar ise, hürmetsizliğe mâruz kalan bir yerde değillerse mahzurlu olmazlar, bilâkis dinî duyguları uyandıran ikazlar olduklarından faydalı olurlar. Terkinden ise tatbikinde isabet düşünülebilir.

Hattâ denebilir ki, bütün şirket ve belediyeler otobüslerinin giriş kısmının yüksekçe bir yerine besmele yazılı levha assalar da, binenlerin görüp besmele çekmesine sebep olsalar pek hayırlı bir dinî ikaz yapmış olurlar.

Zira günlük meşguliyetlerle zihni dalgınlaşmış insanlar, gözlerine takılan bu levhaların ikaz ve işaretiyle ayılırlar, hiç olmazsa dinî bir işaret görür, İslâmî bir ikaz alır, besmele çeker, duâ okurlar.

Yeter ki, bu duâlar ve besmele yazılı levhalar hürmetsizliğe mâruz kalan yerde olmasın, görenlerin hislerini tırmalayacak şekilde aşağılarda bulunmasın.

Küçük Kur?an?ların asılmasına gelince:

Burada hoca efendi tamamiyle haklıdır. Zira Hazret-i Kur?an hasis şeylere vasıta olarak kullanmak gibi hâllerden münezzehtir. O, vasıtamızın selâmetine âlet edilen bir görünüş içinde tutulmamalıdır.

Zaten okunamayacak derecede küçük Kur?an yazmak günahtır. Okunacak derecede büyük yazılmış olanını da böyle maddî arzuların selâmetine âlet olarak kullanmak hürmetsizliktir.

Âlimlerimiz Kur?ân-ı Kerîm?i dünyevî menfaatin temini için kullanmayı isabetli bulmamaktalar.

Buna göre okuyucum traktörünün cephesindeki besmeleyi (saygısızlık mânası hatırlanmıyorsa) sökme duymayabilir. Zira bunda dinî ikazlar, manevî hatırlatmalar vardır. Teberrük için yazılmış, yahut asılmıştır. Mahzurlu olmasa gerektir. Binaların cephelerinde mahzurlu olmadığı gibi. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org