DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 6023

Adem Alehisselamdan son peygamber Hz.Muhammed (S.A.V.)e kadar gelen 124 Bin Peygamber

Bayramiç?li okuyucum Peygamberden Şit Aleyhisselâm?ı sormuş, Kur?ân-ı Kerîm?de neden adının geçmediğini merak etmiş... Bu mevzûda bilgi istemektedir.
Bilindiği üzere ilk insan ve aynı zamanda da ilk Peygamber, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm?dır.

Âdem Aleyhisselâm bin seneyi geçen bir ömürle yaşadığı Mekke?de birçok evlât sahibi olmuş ve onlara ilk Peygamber olarak da Rabbimiz kendisini tavsif eylemiştir.

Böylece, Âdem Aleyhisselâm?ın bilgisi, yeryüzünde yaşamaya başlayan oğullarını irşadı, tamamıyla ilâhî ta?lim ve terbiye ile olmuş, henüz mevcut olmayan insanlardan bilgi aldığı da zaten iddia edilememiştir. Hazret-i Âdem vefat ederken oğul ve torunlarının idaresini oğlu Şît?e bırakmıştır. Anlaşılan Şît, onların içinde en dirayetlisiymiş.

Şît?in bu dirayeti yüzünden olacak ki, kısa zaman sonra Rabbimiz kendisine vahiy meleğini göndermiş, Peygamberlik vazifesiyle tavzif ettiğini de tebliğ etmiş, bundan sonra kendisine elli sayfayı bulan bir ilâhî emirle amel etme mükellefiyetini de vermiştir.

Ancak, bin seneye yakın bir müddetle yeryüzüne dağılmaya başlayan kardeş ve oğulları ikaz ve irşad eden Şît Aleyhisselâm?ın, Kur?ân-ı Kerîm?de adı geçen Peygamberler arasında ismi zikredilmemiştir. Edilmesi için mantıkî bir mecburiyet de yoktur.

Zira Peygamberler (bilindiği üzere) sadece Kur?ân-ı Kerîm?de ismi zikredilen (25) zattan ibaret değildir. Bir hadîsin işaretine göre (124) bin Peygamber gelmiştir. Bunların bir kısmına müstakil kitap verildiği gibi, bir evvelkinin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Nitekim Mûsa Aleyhisselâm?ın kitabıyla Hârun Aleyhisselâm da amel etmiştir. İsa Aleyhisselâm?ın kitabıyla. Yahya ve Zekeriyya Aleyhimesselâm?ların da amel ettikleri gibi.

Demek ki bir Peygamberin Kur?an?da isminin zikredilmesi, kendine müstakil kitap verilmesi hikmetinden değildir.

Bunlar değil de, başka Peygamberlerin ismi zikredilmiş olsaydı, onlar için de ?Neden bunlar zikredildi de, ötekiler zikredilmedi?? suâli vârid olabilirdi.

Binâenaleyh, (124) bin Peygamberin içinden ancak (25)?i zikredilmiş, diğerlerinin de bir kısmı hadîslerle haber verilmiştir. Bunların dışında ismi bilinmeyen binlerce Peygamberin varlığı muhakkaktır.

Zaten, ne Kur?ân-ı Kerîm Peygamberlerin ismini yazmakla vazifeli bir isim listesi kitabıdır. Ne de Müslümanlar, hepsinin de ismini ezberlemekle mükellef tarihçilerdir.

Mükellefiyetimiz ise şundan ibarettir:

? İlk Peygamber Âdem Aleyhisselâm, son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm?dır. Bu iki peygamber arasında sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok peygamber gelip geçmiştir. Biz, Allah tarafından tavzif edilen Peygamberlerin hepsine de inanıp, iman ediyoruz. İsimlerini bilmesek, muhitlerini tanımasak da Onlar Allah?ın tavzif ettiği Peygamberdirler..

İşte bu söz, Peygamberler hakkındaki inancımızın ifadesini teşkil eder. Başka türlü ifadeye ihtiyaç bırakmaz. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org