DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 5579

Vesvese ve Gusle Mani Boyalar

Vesvese ve Gusle Mani Boyalar
Efendim, hemen bütün gençlerin en büyük tuzağı vesvese?dir. Şeytan, başka yollarla İslâmî hayattan alıkoyamadığı gençleri vesvese yoluyla alıkoymaya çalışır, bâzen abdestinden, bâzen guslünden, bâzen de hayâl âlemine kötü resimler sermekten başlayarak dinî hayatından bıktırmaya çalışır...

Bu gibi vesveselerin çareleri vardır. Fakat en baş çaresi, üzerine yürümek; şüpheli sandığı şeyi şüphesiz gibi saymak; vesveseye değer vermeyip, aksini yapmaktır.

Abdest alıyorsunuz, guslediyorsunuz. Fıkıh kitapları abdestin neden bozulacağını, guslün nasıl sahih olacağını yazıyor. Ona uygunluk oldu mu, mes?ele bitmiştir.

? Yok öyle mi, böyle mi, şeklindeki ihtimallere fazlaca takılırsanız, şeytana ümit vermiş olursunuz, yakanızı zor kurtarırsınız.

Kitap diyor ki:

? Guslederken ağız ve burun içi ıslatılır, bütün vücud da (kuru yer kalmadan) yıkanırsa, gusül yapılmış olunur. Bu da üçer defa ağız ve buruna su almak, üçer defa da baştan, sağ ve sol omuzlardan su dökmekle yapılmış olunur.

Bunlar yapıldıktan sonra gusül yapılmış, mes?ele bitmiştir. Şeytan ne kadar feryad ederse etsin, ne kadar şuradan akıntı geldi, burada kuru yer kaldı, derse desin, kıymet ifâde etmez. Üzerinde durulmaz.

Şâyet üçer defa yıkanıldığı hâlde bilmeden kuru yer kalmış dahi olsa, Allah?ın afvına uğrar. Zira sünnete riayet edilmiş, ancak habersiz olarak kuru yer kalmıştır. Bundan mes?ûliyet bahis mevzuu olmaz.

Öyle olunca, abdesti, guslü tekrar tekrar yapıp, yine de tatmin olmayarak dinî hayatı yaşanmaz bir zorluk hâline getirmek şeytanın oyununa gelmek demektir.

Evet, çare, üstüne yürümek; vesvese, olmadı dediği halde, oldu fikrini esas olmaktır.

Yeter ki, sünnetler yapılmış olunsun, üçer defa yıkama gibi kâidelere riayet edilsin. Gerisine değer vermemek gerek. Verecek olursanız vesveseden kurtulamaz, şeytanın oyuncağı olma gibi duruma düşmekten uzak kalamazsınız. Üçer defa yıkadın mı, mes?ele bitmiştir. Artık zihninizde yer ayırmayın.

Adamın biri namaz kılmış, olmadı, demişler. İkinci defa kılmış; yine olmadı, demişler. Üçüncü defa kılmış, yine olmadı denince:

? Vallahi bal gibi oldu artık!.. diye cevap vermiş.

O zaman:

? İşte şimdi oldu, demişler.

Yâni, olmadı şeklinde ihtimaller en çok üçe kadar varabilir. Ama üçü de geçecek kadar bir vesveseye varırsa:

? Eeee, oldu işte!.. dediniz mi, o iş olmuştur. Unutun onu artık..

Eksik bile olsa Allah afveder.

SUAL:

? Boyalar gusle mani midir?

CEVAP:

? Süs için sürülen boyalar, ya kına gibi tabaka teşkil etmez, yahut da oje gibi tabaka teşkil eder, altına suyun geçmesine mâni olur.

Altına suyun geçmesine mâni olan süs boyaları kullanmak câiz olmaz. Çünkü onlar yüzde ve tırnakta iken ne abdest alınabilir, ne de gusül. Altına suyu geçirmediğinden mâni olur.

Ayrıca, süsler mutlaka evde, mahreme karşı gerekir. Harice karşı yabancıya muhatap olacak şekilde bir süslenme dinen de, hissen de meşrû olmaz. Mü?mine hanımların iman ve İslâm zinetleri başka bir zinete ihtiyaç bırakmayacak ebedîlikte onları kıymetlendirir, yüceltir.

Mâneviyatsız zinet, sahibini değerlendirmez. Çünkü sadece süslü giyim kâfi değildir. İmanla da zinetlenmek gerektir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org