DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3216

Dârü?l-Harp İddiasının Korkunçluğu

Dârü?l-Harp İddiasının Korkunçluğu
İslâm Hukuku, ülkeleri ikiye ayırır.

Müslümanların yaşadığı ülkeler, Müslüman olmayanların yaşadığı ülkeler.

Müslümanların yaşadığı ülkelere ?Dârü?l-islâm? adını verirken, Müslüman olmayanların yaşadığı ülkelere de ?Dârü?l-Küfür? yâni kâfirlerin yaşadığı ülke adını verir. Buna ?Dârü?l-harp? de denir. Almanya, Fransa, İngiltere gibi.

İslâm Hukukunda ülkeleri, yaşayanların inançlarıyla ayırmakta zaruret vardır. Zira Müslümanların yaşadığı ülkelerde câri olacak İslâm kanunlarıyla Müslüman olmayanların yaşadığı ?Dârü?l-harp?te cereyan edecek İslâmî hükümler aynı değildir. Arada fark vardır.

Meselâ:

? Dârü?l-harp?te yâni Müslüman olmayanların ülkesinde içki içen, hırsızlık eden, zinâ yapan günaha girmiş olur. Ama bu fiillerin dünyevi cezası İslâm memleketinde verilecek cezalar gibi olmaz.

? Yine Dârü?l-harp?te cuma namazı yerine öğle kılınmakla iktifa edilir. Fâizden uzak kalmak da gerekmez. Zira orada gayr-i müslimlerden fâiz alınabilir.

? Alışverişlerde ise anlaşmanın maddî sözleri muteber olur. Anlaşmada ne konuşulmuşsa onun gereği icrâ edilir. Biri açıkgözlük etmiş de ötekini aldatmışsa bunun vebâli olmaz. Çünkü, anlaşma muteberdir. Aldatmama değil.

Dârü?l-harp?te serbest olan daha bir çok mes?ele vardır ki İslâm diyarında serbest olmaz, dinî yasaklar içinde kalır. Nitekim Dârü?l-harp?te gayr-i müslime içki satmak, domuz öldürüp piyasaya sürmek câiz olduğu gibi.

Bu hükümleri hatırladıktan sonra şimdi mes?elenin aksini düşünebiliriz.

Biri kalkar da, Allah korusun, ülkemiz Müslümanların yaşadığı Dârü?l-İslâm değil, bin defa hâşâ, kâfirlerin yaşadığı Dârü?l-harp?tir diye ısrarda bulunsa bu kimse bu iddiasıyla neleri söylemiş, nelerin serbest olmasını istemiş olur? Neyi elde etmek için bu iddiayı etmiş duruma girer? Elde ettiği fayda nedir?

Düşünülmesi gereken husus budur. Böyle büyük ve korkunç iddianın sahibi bununla elde edeceği netice az önce arzettiğimiz kargaşadan başkası olamaz.

İslâm?ın aziz bayrağını cihanın cihat-ı sittesinde altı asırdır dalgalandırmış olan bu aziz milletin şehidler diyarı ülkesinin şimdi Dârü?l-harp olduğunu iddia eden şunları teklif etmiş olur:

? Ey Müslümanlar, biliniz ki, artık sizin yaşadığınız memleketiniz Dârü?l-İslâm değil, Dârü?l-harptir. Öyle ise bundan sonra cuma namazını kılmanız farz olmaktan çıkmıştır. Üzerinde fazla durmayın. Fâizin haramlığı da kalkmıştır. Bundan da çekinmeyin. İçki satabilirsiniz. İçki içmenin, hırsızlık etmenin, zinâ yapmanın sadece günahı vardır, dünyevî ve maddî cezaları yoktur. Fâsid alışveriş yapabilirsiniz. Yâni alışveriş ettiğiniz kimseleri de aldatmama gibi dinî ölçüyü terkedip, sadece konuşmada geçen maddî anlaşmayı esas alabilirsiniz. Aldatsanız mes?ûl olmazsınız. Zira Dârü?l-harp?te anlaşma esastır, dinî ölçü değil. Ülkemizin Dârü?l-harp olduğunu iddia sonunda meydana çıkan şu korkunç neticeye karşı elde edilen nedir?

İslâm?ı kendi yaşayışında gösterecek örnek Müslümanlar nerede kalır? Mütereddit kitlelere İslâm nasıl sevdirilir? Beni nasıl İslâm?a çağırıyorsunuz? Bende olanlar sizde de var, aramızda fark nedir ki? dese ne cevap verilir? ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org