DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2387

Komşunun Verdiği Zararlar Ödetilir

Komşunun Verdiği Zararlar Ödetilir
İslâm Hukuku, hayatın bütün safhalarına âit hükümler getirmiş, tedvin edildiği devirden itibaren en modern ihtiyaçları bile karşılayabilecek ölçüler vaz etmiştir.

İsterseniz sizlere içtimaî hayatımıza âit en teferruatlı hükümlerden birkaç madde arz edeyim. Bakalım en küçük mes?elelere bile ne gibi cezalar koymuş, âmme hakkını, şahıs dokunulmazlığını nasıl sağlayıp muhafaza etmiştir.

Madde: 1

l Bir kimse âmmenin yoluna karpuz kabuğu dökemez, yağ akıtamaz. Bunlara benzer zararlı şeyler atamaz. Şâyet böyle şeyler döker, atar da bunlara basıp da ayağı kayarak ziyana uğrayan olursa meydana gelen ziyanı yolu kirleten kimse öder.

Madde: 2

Bir kimse âmmenin geçeceği yolun üzerine satış mallarını döküp de gelip geçişi zorlaştıramaz, yolcuların ayağına takılacak şeyler koyamaz. Şâyet böyle bir işgalde bulunur da gelip geçenler bundan ziyan görürse ziyanı yolu işgal eden öder.

Madde: 3

l Bir kimse evinin balkonunda, yahut avlusunda birşeye şiddetle vurunca komşusunun evindeki normal yerleştirilmiş bir şeyin düşüp kırılmasına sebep olursa bu kimse sebep olduğu ziyanı ödemesi icabeder. Meselâ:

Avlusunda odun yararken sıçrattığı odunlar birinin gözüne değip yaralasa, yahut komşusunun camına değip kırsa yarayı tedavi ettirir, camı da öder.

Madde: 4

l Bir kimse üzeri yüklü bir hayvanı ürküterek ziyana sebep olursa bakılır. Ürkütüş kasdî olursa meydana gelen ziyan ödetilir. Kasdî olmazsa, ürkmek hayvanın kendi huysuzluğundan kabûl edilir, ziyan ödetilemez.

Madde: 5

l Bir kimse tarlasına girmiş olan hayvanı çıkarırken hayvan atladığı çukura düşerse, yahut kaçarken karnına bir kesik ağaç saplansa bakılır. Bu yaralanmalar normal çıkarışla meydana gelmişse bir şey lâzım gelmez. Ancak tarla sahibinin hayvanı vurup yaralamak kasdiyle hücumu yüzünden kaçarken meydana gelirse ziyan sebep olana ödetilir.

Madde: 6

l Bir kimse bir komşusunu işlemediği bir suçla suçlayarak jurnalcılıkla hapse atılmasına sebep olup, mağdur etse, sonra bu suçu işlemediği meydana çıksa, buna sebep olan jurnalcı meydana gelen ziyanı ödemek zorunda kalır. Mağdur kimsenin talep edeceği mâkul ziyanı tazmin etmeye mecbur olur.

Madde: 7

l Bir kimse girdiği dükkânda baktığı bardaklardan birini düşürüp kırsa bakılır. Kırılan bardağı dükkân sahibinin izniyle eline almışsa ödetilmez.

Şu maddelerden de anlaşılmaktadır ki, İslâm Hukuku tedvin edildiği devirden itibaren hayatın bütün safhalarına âit ince hükümler getirmiş, boşlukta tek mes?ele bırakmamıştır. Bundandır ki, Osmanlı İmparatorluğu altı asır bu hukukun ışığında hükümran olmuş, ülkeler idare etmeyi başarmıştır. Teferruata âit bu kadar hüküm veren bir sistem temel mes?elelerde herhalde daha kesin ve net hükümler vaz?eder. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org