DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3376

Küfür Mirasta Tek Millettir

Dilimizde dolaşan bir söz vardır: ? Küfür tek millettir!.. şeklinde. Bu sözle denmek isteniyor ki, kâfir değil mi, hepsi de aynıdır. Ha Amerika, ha Rusya, ikisi de birdir. Bu hüküm doğru mudur?
İslâm hukukunun bir maddesini yanlış anlayarak varılan bu toptancı hüküm eksiktir, hatâlıdır. Hattâ yanlıştır.

Zira İslâm, Hıristiyan kâfiri ile Komünist kâfirini bir tutmaz. Arasına büyük fark koyar. Çünkü Hıristiyan kâfiri ehl-i kitap kâfirdir. Ama Komünist kâfiri ehl-i kitap kâfir değildir. Hiçbir semavî kitabı kabul etmez. Mutlak dinsiz, bütünüyle kâfirdir.

Bu sebepledir ki, İslâm, bir semavî dine inanmış olan Hıristiyan kâfirin kestiğine yenir, der. Hıristiyan bir kadını nikâhla almaya cevaz verir.

Ama kitapsız komünist kâfirin ne kestiği yenir, ne de kadınsa Müslüman nikâhı altına alınabilir.

İşte bu iki fark da gösteriyor ki, İslâm küfrü bir tutmuyor, ehl-i kitap kâfirle, hiçbir kitabı kabul etmeyen komünisti biribirinden ayırıyor.

Akla gelen sual: O hâlde ?küfür tek millettir? şeklinde fıkıhta geçen kâidenin aslı nedir?

Dikkatle bakıldığında görülüyor ki, o kâide miras hakkındadır. Küfür, mirasta tek millettir. Yâni, İslâm?ın dışındaki kâfirlerin hepsi de mirasçı olmak hususunda tek millettirler. Birbirine mirasçı olabilirler. Bir Yahudi, bir Hıristiyana, bir Hıristiyan bir kitapsıza mirasçı olabilir. Ayrı dinde olmaları varis olmalarına mâni olmaz.

Ama İslâm?da öyle değildir. İslâm?da din ayrılığı irse mânidir. Yâni, Müslümanla Müslüman olmayan bir akraba arasında miras cereyan etmez. Din bağı olmayınca miras bağı da olmaz. Nitekim Hıristiyan bir kadınla evlenen Müslüman, vefat edince kadın hâlâ Hıristiyan ise Müslüman kocasının mirasına sahip olamaz. Çünkü aralarında din ayrılığı vardır. Kocası Müslüman, kendisi Hıristiyandır. Hıristiyan biri Müslüman birine mirasçı olamaz. bu hususta son dakikaya itibar olunur. Yâni ölmeden önceki hâl ölçü alınır. Bu sebeple, gayr-i müslimin biri ölmeden önce Müslüman olsa, İslâm?a girmiş olarak vefat etse, geride kalan gayr-i müslim aile fertleri mirasçı olarak malına sahip olamazlar. Merhumun ölmeden önce hidâyete ermesi, hidâyete ermemişlerle olan alâkasını kesmiş, miras bağını kaldırmış olur. Müslüman olmayan akrabaları mirasına hissedar olamazlar.

Şu kadarı da malûmdur ki, Müslümanlar arasındaki mezhep ayrılığı irse mâni değildir. Bu sebeple şiîlerle sünnîler mirasçı olurlar. Şiîlerden kız alan bir sünnî vefat ederse şiî karısı mirasına sahip olur.

Müslümanların ayrı ülkelerde yaşamaları da irse mâni değildir. Mısır?da yaşamış ecdadının mirasını Türkiye?deki Müslüman isteyebilir.

Miras, ölümden sonra geride kalan mala verilen isimdir. Bu itibarla, ölmeden evvel miras taksim edilmez. Hattâ ölünce de hemen miras taksimine geçilmez. Önce vefat edenin üzerindeki haklar, borçlar, ödenir. Sonra kalan mal olursa mirasçılara pay edilir. Onun için vefattan sonra mirasın üzerine dört tane hak terettüp eder. Mirasçılar önce bunları sırasıyla ifa etmeleri gerekir. Kitaplarımız bu dört hakkı şöyle sıralar:

1 ? Önce teçhiz ve tekfin için harcanan meblâğ mirastan alınır. Yâni defin işleri için yapılan masraf çıkarılır.

2 ? Borcu verilir. Şurada burada takanağı, karışık işleri varsa ödenerek düzeltilir. Hak sahiplerine hakları helâl ettirilir.

3 ? Merhum vasiyet etmişse aynen yerine getirilir. Ancak vasiyetteki harcama, malın üçte birini geçmediği müddetçe yerine getirmek mirasçılar için mecburî olur. Üçte birini geçen kısım için ise ihtiyarîlik bahis mevzuu olur. Sevap kazanmış olurlar.

4 ? Bunlardan sonradır ki, kalan miras, hissedarlar arasında pay edilir. Herkes hissesine düşeni alır.

İlk üç maddeyi tatbik etmeden mirasa el sürülemez. Pay hakkının doğduğu söylenemez.

?İşte ?Küfür tek millettir? sözünün ifâde ettiği hakikatler. Bunların içinde ehl-i kitapla kitapsız kâfiri bir tutmaya işaret yoktur. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org