DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 3482

Tarla icarsız, para faizsiz anlaşması sahih midir?

? Bazı köylerde para sahibi ihtiyaç sahibine borç veriyor, ihtiyaç sahibinden de tarlasını alıp ekiyor. Kendisi verdiği paraya faiz istemediği gibi, tarla sahibi de verdiği tarlasına kira istemiyor. Bunun adına ?tarla icarsız, para faizsiz anlaşması? diyorlar. Ne zaman borçlu borcunu öderse tarlayı eken de mülkü sahibine iâde ediyor. Yâni, para, faizsiz kullanıldığı müddetçe tarla da icarsız ekilip biçiliyor. Bu anlaşma meşrû mudur? Yoksa bunda faiz endişesi mi vardır?
? Bu anlaşmanın en azından harama yakın mekruhlardan olduğunu Nasuhî merhum Hukuk-ı İslâmiyye?sinde bildiriyor.

Mahzur şu hususlardan doğmuş oluyor:

? Borç veren kimse verdiğinden hiçbir menfaat beklememesi gerekir! Beklerse bu faiz olur. Nitekim meşhur fıkıh kâidesinde şöyle denmektedir: ?Ödüncün getirdiği menfaat faizdir.?

Demek ki, ödüncün temin ettiği tarlayı icarsız ekip biçince menfaat bahismevzu oluyor. Bu menfaat ise faize girmektedir. Çünkü verilen ödünç paradan hâsıl olmaktadır.

Bundan kurtulmanın yolu, ödüncü karşılıksız vermek, tarla ekilip biçilecekse az bir kira ile ekip biçmektir. Kira nisbetinde taraflar anlaşırlarsa az da olsa câizdir. Miktarın azlığına razı olduktan sonra mes?ele kendiliğinden biter.

Bir diğer çâre-i şer?iyeyi de şöyle düşünmek mümkündür.

Karz-ı Hasen verene, yâni iyilikte bulunana mukabil iyilikte bulunmak câizdir. Hatta sünnettir de. Hiçbir karşılık şart koşmadan para yardımında bulunan kimseye, aynı şekilde hiçbir karşılık beklemeden tarlasını ekme ikramında bulunmak câiz olabilir. İyiliğe iyilikle mukabele mânâsında bir netice olur.

Yeter ki, borcu veren bir menfaatı şart koşmasın, hiçbir karşılık beklemeden versin, alan da kendiliğinden bu iyiliği yapmış, mukabilini göstermiş olsun.

Bu da bir başka çıkış yolu olarak görünmektedir.

Takvâya gelince:

Elinde imkânı olan verdiği ödüncün karşılığını sadece Allah rızası olarak düşünmeli, hiçbir menfaatı muhtaçtan beklememelidir.

Zira muhtaca verilen ödünçlerin karşılıksız olarak verilenden çok sevaplı olduğunu bildiren hadîs vardır. Çünkü ödünç isteyen ihtiyaçtan ister, sadaka isteyen ise (karşılıksız olduğu için) ihtiyaç olmasa da isteyebilir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org